Начало > Астрология, номерология, кабала >


"Символични дирекции. Учебно пособие" от М. Левин, Т. Митяева, В. Тищенко (адаптация)


Символични дирекции - събития
Събитие Домове Планети Аспект
Любов 5+7 Венера, Луна, Слънце, Уран, Нептун, Плутон, в женска карта: Марс +-
Брак 7+4
7+10
7+4+3
Венера, Луна, Слънце, Нептун, в женска карта: Марс, Юпитер
Сатурн
+-
+
Раждане на дете 5+4
11+4
5+10
Венера, Луна, Слънце, Нептун, Плутон, в женска карта: Марс, Юпитер +
Болест на дете 5+6
5+8
Луна, Сатурн, Марс, Уран, Нептун, Плутон -
Смърт на дете 5+8 Сатурн, Марс, Уран, Нептун, Плутон Д5- Д8+-
Пътуване в чужбина 9 или 12 Всички, освен Сатурн +-
Делово пътуване в чужбина 9+8
9+8+10
12+10
Слънце, Юпитер, Марс, Плутон,
Сатурн
+-
+
Командировка в чужбина 9+6
9+10
12+10
Слънце, Юпитер, Марс, Уран, Плутон,
Сатурн
+-
+
Преместване в очертанията на града 3+4 Всички, освен Венера +-
Преместване в друг град 9+6+4
12+6+4
9+10+4
12+10+4
Слънце, Луна, Юпитер, Марс, Уран, Нептун, Плутон +-
Емиграция 9+6+4
12+6+4
Юпитер, Марс, Уран, Нептун, Плутон +-
Пътуване с приятели в планината 12+9+11
9+7
Слънце+Уран Уран+Плутон +-
Завършване на учебното заведение 10+3
10+9
Слънце, Юпитер, планета, която управлява професията +
Постъпване в специално учебно заведение 10+3
10+9
Слънце, Юпитер, Сатурн, планета, която управлява професията +
Преместване на друга работа с повишение 6+10 Юпитер,
Плутон
O +
+
Преместване на работа с по-голяма заплата 6+2
10+2
Меркурий, Марс, Юпитер, Плутон +
Преместване на по-перспективна работа 6+10
6+10+5
6+10+1
Слънце, Марс, Уран, Юпитер, Плутон O +
Болест на родения 6+2
12+2
6+12+2
Всяка планета, освен Слънцето -
Болест с лечение в болница 12+2
6+12+2
Всяка планета, освен Слънцето и Юпитер -
Остра или смъртно опасна болест 6+2+8
12+2+8
6+12+2+8
Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон Д12- Д6- Д8+-

Анализ на 5-ти и 8-ми дом в женска карта:
Ако в годината на прогнозата работи 8-ми дом и приблизително след 7 до 10 месеца се включват 5-ти, IC и 6-ти дом, а жената е във възраст, когато може да ражда, тогава се прогнозира бременност.
Ако 8-ми дом интензивно продължава да действа и след раждането, тогава са възможни следните варианти:
 • ако в картата на жената в годината на раждане дирекционната куспида на 5-ти дом образува съвпад или дисонантен аспект с планета, която сключва в радикса дисонантен аспект с разрушителна планета, стояща в 8-ми дом, тогава това може да означава смърт или тежка болест на новороденото;
 • ако дирекционната куспида образува аспект както в горния случай, но разрушителната планета не стои в 8-ми дом, тогава се прогнозира трудно раждане: Марс, Плутон - разкъсвания, кръвотечение; Сатурн - много трудно раждане.


Символични дирекции - обекти
Слънце
(Sun)
Материален план: Дава толкова, колкото е необходимо.
Емоционален и Енергиен план: Увеличава жизнените сили, прави човека ярък и творец, носи радост, свобода и разкритие. Във 2-ри и 6-ти дом Слънцето дава устойчиво и добро здраве.
Интелектуален план: Дава увереност, самостоятелност, усилва активността и творчеството, дава яркост в проявленията. При социално активните натури Слънцето се проявява като способност и стремеж да бъдат начело.
Луна
(Moon)
Материален план: Промени, подеми и спадове, неустойчивост.
Емоционален и Енергиен план: Емоционално разкрепостява и дава здравина, усещане за хармония и стабилност. В психо-физическото състояние на човека Луната внася неустойчивост, промени, повишено възприемане както на позитивните, така и на негативните въздействия.
Интелектуален план: Усилва въображението и творческите способности. Носи успех само в сферата на дейностите, които управлява, и то при хармоничните й аспекти с бенефакторите (планетите, носещи късмет). Във всички останали случаи Луната дава зависимост, безинициативност, второстепенни роли, пасивност.
Меркурий
(Mercury)
Материален план: Има възможност да се получи нещо чрез собствените усилия, с помощта на меркуриянски дейности: интелектуална работа, търговия, меркурианска професия.
Емоционален и Енергиен план: Изглажда връзките, активизира контактите, дава нови запознанства, дружба, но не и любов. Меркурий не усилва здравето, но дава издръжливост.
Интелектуален план: Изглажда връзките, активизира мисленето, дава подвижност и способност за учене. Способства на интензивния обмен и преместванията. Не дава лидерство, а професионализъм.
Венера
(Venus)
Материален план: Дава комфорт, устойчиво имане, повече, отколкото е необходимо, но не и богатство.
Емоционален и Енергиен план: Усилва чувствата, носи любов, близки и емоционално наситени отношения. При хармоничните аспекти Венера дава нелошо здраве, при нехармоничните - трудноизлечими хронични заболявания.
Интелектуален план: Хармонизира. На интелектуалната сфера и дейности влияе само в случаите, когато са под нейно управление. Тогава за развитието на ситуациите ще "говорят" аспектите на Венера и планетите, с които тя образува аспект. В останалите случаи тя позволява да се използват нейните плюсове (красота, чар) за достигане на целите, но не и повече.
Марс
(Mars)
Материален план: Получава се или в резултат на големи собствени усилия, или в резултат на успешни, но рисковани или опасни действия. Може и да се отнеме всичко или твърде много.
Емоционален и Енергиен план: Носи конфликти, но също така и много силни желания, ярки и страстни преживявания, интензивни, но не дълги, отношения. На здравето действа най-често разрушително, но при положителни аспекти Марс може да даде голям подем на жизнените сили и ръст на активността, а също така занимания със спорт. Под управлението на Марс са острите заболявания с висока температура, често изискващи хирургическа намеса, и травмите.
Интелектуален план: Подтиква към активност, самостоятелност, притегля към рискуване. Поражда опасни ситуации, провокира към рисковани стъпки, предизвиква конфликти. Изходът от такива ситуации трябва да се определя от аспектите на Марс: какъв аспект, към каква планета е образуван.
Юпитер
(Jupiter)
Материален план: Дава се щедро, в изобилии; носи голямо богатство, късмет, щастливи възможности.
Емоционален и Енергиен план: Широта и множественост във връзките, в отношенията, лекота и повърхностност в чувствата, късмет без дълбочина. При хармоничните аспекти носи жизнени сили, любов към живота. Нехармоничните аспекти указват на предразположение към хронични заболявания на черния дроб или на сърдечно-съдовите системи.
Интелектуален план: Дава голям успех, благоприятни възможности, поддръжка. Усилва социалната активност.
Сатурн
(Saturn)
Материален план: Отнема се от имащите това, което имат; на нямащите може да се даде. Сатурн ограничава, задържа, препятства. Но може да дава устойчиво и равномерно чрез сатурнова дейност (строителство, недвижимост и др.) или в резултат на строг и точен разчет.
Емоционален и Енергиен план: Отнема, ограничава, води към единочество и психическа изолация. При положителните аспекти дава здрави и дълбоки, но немногочислени връзки, устойчиви и дълбоки чувства. Обикновено планетата дава болести или упадък на силите, но при положителни аспекти може да даде устойчивост.
Интелектуален план: Отнема, ограничава. При хармоничните аспекти указва на устойчивост и дисциплинираност, а така също на добра организация и практични резултати. За политиците Сатурн е опасен, защото отначало дава бързо изкачване, а после внезапно и бързо падане.
Уран
(Uranus)
Материален план: Дава се само в резултат на собствени усилия чрез урановска дейност (изчислителна техника, астрономия, авиация, окултизъм и др.) или с помощта на нова, неочаквана и нестандартна идея. Във всички останали случаи Уран отнема, носи внезапни загуби и разочарования.
Емоционален и Енергиен план: Поляризира, обостря и усилва чувствата, внася в отношенията духовност и романтизъм. Дава привличане към промените, внезапните и бързи връзки или внезапните им прекъсвания. Уран извежда на повърхността и обостря всичките скрити противоречия.
Интелектуален план: Носи нови многообразни възможности, промени, нови идеи. При нехармоничните аспекти може да даде внезапен крах.
Нептун
(Neptune)
Материален план: Дава се богатство, при това без особени усилия, богати и благоприятни условия. Но може да се дадат и илюзии, преоценка на възможностите или собствените способности, и в резултат, загуби, а също загуби като следствие на измами.
Емоционален и Енергиен план: Заглажда, размива, омекотява противоречията, хармонизира отношенията. Нептун разкрива сърцето, носи любов и чувствителност, но не дава дълбочина. При нехармоничните аспекти Нептун може да даде много промени в отношенията, чести и повърхностни връзки, лъжа, измама, скрити и неясни обстоятелства.
Интелектуален план: Поражда неясни и неопределени обстоятелства, илюзии, измами и самоизмами. В науката и изкуството усилва въображението, интуицията и творческите способности.
Плутон
(Pluto)
Материален план: Разрушава, лишава от всичко. Но може да даде твърде много, даже прекалено много, като резултат от съвместната дейност или работа на голяма система.
Емоционален и Енергиен план: Обостря чувствата до крайна степен, пределно усилва и драматизира ситуациите и отношенията. Ражда скрити напрежения, които впоследствие излизат внезапно на повърхността. При хармоничните аспекти образува много силни връзки, а при нехармоничните - разрушава отношенията. В повечето случаи Плутон действа разрушително на здравето. Той дава скрити процеси, превръщащи се в тежки, често смъртоносни, болести.
Интелектуален план: Трансформира, подчинява, предоставя огромни сили, огромни ресурси, но може и да лиши човека от всичко.
Северен възел
(N. Node)
Дирекционният съвпад със северния възел показва много важно събитие, с много продължителни последствия, възможно и за цял живот. Квадратурата говори за събитие от миналото и че е възможно роденият радикално да промени своята карма.
Южен възел
(S. Node)
Дирекционният съвпад с южния възел показва събитие, което е следствие от събитие от далечното минало или от предишен живот. Квадратурата говори за събитие от миналото и че е възможно роденият радикално да промени своята карма.
Хирон
(Chiron)
Лилит-Черна Луна
(Lilith)
1-ви дом
 • Изменение на психическото състояние, на начина, по който човек вижда и възприема себе си, на вътрешното състояние.
 • Изменение на поведението и на типа активност: човек може да стане по-открит, по-затворен, по-смел, по-решителен или нерешителен.
 • Изменение на възприятията и способностите: сензитивността се повишава или понижава, умствените способности се усилват или отслабват и т.н.
 • Изменение на външността: напълнял, отслабнал и т. н. Тук се отнасят и различните травми, особено тези, които оставят следи по лицето и черепа.
2-ри дом
 • Всички събития, влияещи на жизнената енергия и на здравето: подобряване или влошаване на здравето, болести, диети, подем или спад на жизнените сили, заниманията със спорт.
 • Това е "най-практичният" дом с "вкус" към конкретни действия, които да доведат до чувствителни материални резултати - материални придобивки и загуби, изменение на финансовото състояние, всичко, свързано с парите.
3-ти дом
 • Събитията, свързани с братята и сестрите, с близките роднини (раждане на брат, болест на роднина или смърт и т.н.).
 • Пътувания в рамните на един град или на неголяма област, събития при пътуване на близки разстояния.
 • Обучението на родения, събития в неголеми колективи. При съвпад или хармоничен аспект със Слънцето или Юпитер - роденият може да започне да преподава. Уран може да указва на изучаване на нова специалност, Нептун - на изучаване на език или психология.
4-ти дом Всички значителни събития в собствения дом : смяна на местоживеенето, загуба на родителите или тяхното заминаване, конфликт в семейството или съществени промени в отношенията с родителите, крупни изменения в дома (подобряване или влошаване на жилищните условия, крупен ремонт), придобиване или загуба на недвижимост.
За ректификация може да се използва: напускане на дома от единия родител, смърт на родител (винаги се отбелязва с нехармоничен или кармичен аспект на разрушителна планета - Марс, Сатурн, Уран, Плутон към IC, или със съвпад на IC или MC със светило - Слънце, Луна, когато в радикса светилото има негативен мажорен аспект към разрушителна планета, или от стоящ в 4-ти дом натален Нептун, свързан чрез квадрат или опозиция със светило или разрушителна планета - тогава Нептун често говори за смъртта на баба или дядо, ако роденият живее заедно с тях), развод на родителите (само, ако роденият живее заедно с тях - отбелязва се като смъртта, но не се активира 8-ми дом), постъпване на родения в детски дом.
5-ти дом
 • Любов или раздяла, раждане на дете или събития, свързани с децата.
 • Творчески занимания и увлечения.
 • Много крупни разходи, които най-често са свързани с действие на Юпитер. Големите рискови ситуации се наблюдават рядко в дирекциите - те се откриват по-често в транзитите и слънчевите възвръщания.
6-ти дом
 • Болести и травми, операции.
 • Събития на работата и в работния колектив - смяна на работата, оставка, начало на самостоятелна дейност, повишение и понижение в длъжност, изменение на отношението с началството, съществени изменения в режима на работата.
 • Учене и изменения в учебния колектив, смяна на училището, начало на някакво обучение.
 • Необходимост от грижи за някого или нещо.
 • Занимания в детството с музика, танци и др.
7-ми дом
 • Всяка силна връзка, всяко силно чувство, което може и да не води до брак. Развод, разрив на отношения. Любов и дружба дават преди всичко аспектите с "емоционални планети " - Венера, Нептун, Луна, а също Уран, който може да предсказва неочаквано, ярко, романтично влюбване. В женска карта всички планети, освен Сатурн и Меркурий може да се разглеждат като "емоционални". Понякога Сатурн при добро положение в наталната карта може да даде официална регистрация на брак, но значително по-често той показва раздяла и отчуждение. Уран показва необикновено запознанство при необикновени обстоятелства или с необикновен човек, или скъсване по собствена инициатива.
 • За хората с публични професии (артисти, моделиери и др.), за спортисти и общественици по 7-ми дом се случват събития, свързани с дейността им: растеж или спад на популярността, публичен успех.
 • Неголеми колективи, групи от хора, които имат обща цел - спортисти, учени, психолози, последователи на духовни учения и др.
8-ми дом
 • Смъртта на родения, вследствие на нещастен случай или тежка болест. Смъртта на близки хора или тежки нещастия с тях, опити за самоубийства, психически кризи, свързани с тежко преживяване на темата за смъртта и др. Уран може да покаже шок, но по-често авария. Този дом може да показва смърт при всякакви аспекти, както нехармонични така и при много хармонични.
 • Силни енергийни промени в родения и занимания с техники, които водят до такива промени: карате, йога, спорт с интензивни натоварвания, практически окултизъм, изследвания в области извън съзнанието, а също аналитичните области на науката.
 • Секс и събитията, свързани с него: първият сексуален опит ( най-често в женска карта), бременност (само в женска карта).
 • Материална помощ, чужди пари и крупни подаръци.
 • Бизнес, кредити, дългове, имуществени загуби, обири.
9-ти дом
 • Важни далечни пътувания, смяна на местожителството (преместването в друг град или емиграция) и свързани с пътуването впечатления и събития.
 • Висше образование - начало на обучението, начало на преподаването във висша школа.
 • Степени на духовното развитие на човека: смяна на мирогледа, духовно преобръщане, мисионерска дейност.
10-ти дом
 • Професия, призвание, кариера - първото забележимо увлечение от бъдещето призвание, начало и край на професионалната дейност, професионален растеж и кризиси, конфликти с началството, успехи и поражения.
 • Промени в семейството, свързани с родителите - смърт, развод, дълга раздяла, или връщане на родител след неговото изчезване.
 • В женска карта - брак.
Съвпадите на планетите с MC показват:
 • Слънцето, Юпитер и Марс - активност. Марс дава още напоризъм, конфликти с родителите или с началството;
 • Меркурий - активизация на мисленето;
 • Венера - ярка проява на чувствата, любов;
 • Луната - емоционално разкриване и стабилност, брак (в мъжка карта), събития в семейството или свързани с майката, раждане на дете;
 • Сатурн - социален кризис или конфликт на работата;
 • Уран - период на социална нестабилност, много промени или пробуждане на уранските способности, травми на черепа или сътресение на мозъка;
 • Нептун - период на увлечение по музиката или поезията, любов (ако се подтвърждава от дирекции на 7-ми и 5-ти домове), първи стъпки като поет;
 • Плутон - може да даде власт, но за това е необходим и аспект към Юпитер и/или Сатурн. Най-често Плутон дава разрив със социума, загуба на работата, раздяла с обществото, понякога - конфликти с властите, стълкновения с идеологията на колектива.
Уран, Нептун и Плутон могат да покажат разкриване на необикновени способности, озарение или духовен прелом.
11-ти дом
 • Събития, свързани с децата, най-често раждане на дете, ако планетата е Слънцето, Луната, Венера, Нептун, а в женска карта - и Юпитер.
 • Изменяне на отношенията с другарите, социална или обществена дейност.
 • Промени в светогледа, в обкръжението, пътувания.
12-ти дом
 • Емиграция и принудителна раздяла с родината, заминаване надалеч и за дълго.
 • Отпътуване, загуба на родителите или някой роднина, болести на близките (така 12-ти работи като 4-ти).
 • Обостряне на хронични заболявания, остри болести, които най-вероятно ще се превърнат в хронични.
 • Изолация на човека: в болница, манастир, насилствена изолация, при участието на Сатурн в затвор.


Символични дирекции - аспекти
Съвпад - съединение (Conjunction) - 0° Съвпадът може да действа като хармоничен или нехармоничен аспект. В материален план съединението със Сатурн, Уран и Плутон действа като нехармоничен аспект. В емоционален план съвпадът със Сатурн и Плутон действа като нехармоничен аспект, а съединението с Уран може да бъде и хармонично. В този план нехармонично действат съединенията на Уран с Луната, Марс, Сатурн, Нептун и Плутон. В менталния план нехармонично действат само съединенията на Луната с Марс, Сатурн, Уран и Плутон, а така също съединенията на Марс със Сатурн и тези на Сатурн с Нептун, Уран и Плутон. Останалите съединения действат като хармоничен аспект. Всичко, посочено до момента за съвпадите, се отнася само до метода на символичните дирекции.Дирекционни съвпади между куспиди на домове и планети:
 • с разрушителни планети най-често са дисонантни;
 • с бенефакторите са хармонични;
 • със светилата са хармонични, с изключение на куспидите на 8-ми и 12-ти дом;
 • с куспидите на 8-ми и 12-ти дом са хармонични само с бенефакторите.
Хармонични: Тригон (Trine) - 120°, Секстил (Sextile) - 60°, Полусекстил (Semisextile) - 30°, Квинконс (Inconjunct) - 150° Създават добри възможности, благоприятни ситуации, устойчиви и здрави връзки и отношения. Планетите при хармоничните аспекти проявяват своите положителни качества. Хармоничният аспект между две планети създава съгласувано действие на тези планети, те си помагат една на друга.
Нехармонични:Опозиция (Opposition) - 180°, Квадрат (Square) - 90°, Полуквадрат (Semisquare) - 45°, Квадратиполовина (Sesquiquadrate) - 135° Потискат и ограничават възможностите, създават неблагоприятни ситуации, конфликти, разрушават хармонията. Планетите при нехармоничните аспекти проявяват своите отрицателни качества. Нехармоничният аспект между две планети поражда конфликт между действията на двете планети. Често този аспект усилва и обостря взаимодействието на двойката планети, правейки взаимодействието много интензивно. Действието на дирекционните нехармонични аспекти може да се разглежда и като благоприятно, но само в началния стадий. Ако ситуацията продължи по-дълго време, тогава възникват конфликти или неудовлетвореност, дълго напрежение. Квадратът действа бързо и открито, а опозицията бавно и в по-голямата си част - скрито. При квадрата всичко е на повърхността, а опозицията е като айсберг - девет десети са под водата.
Творчески: Квинтил (Quintile) - 72°, Полуквинтил (Semiquintile) - 36°, Биквинтил (Biquintile) - 144°, Тридецил-108° Носят промени, подвижност и неустойчивост. Те пораждат тенденцията към повтаряне на една и съща ситуация по качество, но в различни форми. В дирекциите творческите аспекти говорят за това, че в определена сфера на живота ще настъпят промени, при което загубите ще бъдат последвани от придобивки. Както и да започне ситуацията, свързана с творчески аспект, тя обикновено завършва благоприятно - след загубата след находка, след раздялата следва нова връзка. Творческите аспекти сами, без поддръжката на хармонични аспекти, не създават устойчиви ситуации и отношения, а само носят промени.
Кармични: Нонагон (Novile) - 40°, Бинонагон (Binovile) - 80°, Сентагон-100° Те пораждат прекалено интензивни ситуации, толкова енергизирани, че захващат като във водовъртеж. В материалния план са свързани с твърде много пари, в емоционалния - с много силни чувства. Попаднал в такава ситуация, човек обикновено загубва нормалната си бдителност и съобразителност, той забравя своите планове, намерения и задължения. Ситуациите, свързани с кармичните аспекти, никога не продължават дълго. Ако хармоничните и нехармоничните аспекти могат да създадат ситуация или отношение, което продължава и след завършването на аспекта, то с дирекционните кармични аспекти такова нещо никога не се случва. Ситуациите при тези аспекти никога не продължават по-дълго от година, максимум година и половина, а често и по-малко. В материалния план действието на кармичните аспекти е негативно, често разрушително, при такива аспекти често се случва внезапна смърт. В емоционалния план действието на аспектите е двойнствено. Те разрушават само това, което е готово само да рухне - мъртви отношения, които са загуби съдържанието си и продължават само по навик или от нежелание да се променя каквото и да било. Често тези аспекти връщат к много стари и забравени ситуации или извеждат на повърхността стари и дълбоко скрити напрежения. Но те могат да създадат и нещо ново, да проявят това, което роденият не би могъл да прояви в други ситуации. В умствения план тези аспекти действат в повечето случаи позитивно, подтикват към много активна и интензивна дейност. Наталните кармични аспекти не оказват силно влияние върху характера на човека, тяхното въздействие се проявява чрез ситуациите, в които попада роденият. Интензивната енергия на кармичните аспекти сгъстява и уплътнява събитията и като резултат на повърхността излиза това, което е в дълбочина: несъзнателни стремежи, желания, мотиви, остарели и скрити отклонения в психиката - кармични последствия на далечни въплъщения. С една дума, каквото има в човека, това и излиза от дълбочините. Това се отнася и за другите аспекти, но при кармичните, заради голямата интензивност се изваждат нещата от много голяма дълбочина. При символичните дирекции на кармичните аспекти може да се гледа като на силни съединения.
Сила на аспектите Мажорните аспекти (0°, 60°, 72°, 90°, 120°, 180°) са по силни от минорните. При символичните дирекции това различие в силата на действието не е така съществена, както е в радикса и при транзитите. "Дългите" аспекти са по силни от "късите". Колкото "по-дълъг" е аспектът, толкова по-дълго продължават неговите последствия. Колкото "по-къс" е един аспект, толкова действието е по-конкретно и с практическа насоченост, и толкова по-бързо започналото при аспекта действие довежда до резултати. Полусектилът, полуквинтилът и полуквадратът са най-практичните и най-бързо реализиращите се аспекти. Породеното от опозицията и куинконса може да продължава дълги години, като действието се развива бавно. "Дългите" аспекти изтласкват на повърхността по-дълбоки слоеве. Най-интензивни в своите групи са "средните" аспекти. Късите аспекти бързо освобождават енергията, но в тях тя е малко. В дългите аспекти енергията е много, но те я освобождават бавно. Най-интензивни са бининагон, нонагон и квадрат. По групи най-интензивни са кармичните, а след тях - нехармоничните. Съединението по сила е равно на опозицията. Интензивността, продължителността и дълбочината на действието при него зависят от това, кои планети го образуват.
Влияние на наталните аспекти върху дирекционните Често аспектът в дирекциите без радиксен аспект дава само вътрешни изменения в отношението на родения към съответната сфера от живота, без да дава забелязващи се събития. Събитията, възникващи от дирекционен аспект между свързани в радикса планети, представляват последователна реализация на тази линия на живот, която е свързана с аспекта от радикса.Когато наталният и дирекционният аспект се отнасят към една и съща група аспекти, тогава дирекционният аспект усилва своя характер и резултатът от действието на аспекта ще съответства на характера на радиксния аспект.Натален аспект хармоничен, дирекционен:
 • нехармоничен - събитията ще се развиват с напрежения, даже с конфликти, но ще завършат благоприятно;
 • творчески - дава позитивни промени, които ще преминат леко и ще бъдат благоприятни;
 • кармичен - интензивен период, когато се случват бързи, а често и стремителни промени и важни събития в сферата от живота, характеризирана от аспекта. Изходът от събитията най-често е благоприятен.
Натален аспект нехармоничен, дирекционен:
 • хармоничен - ситуацията може да започне благоприятно, но ще завърши според действията на родения - на него му се предоставя възможност да осъзнае и измени действието на наталния аспект. Ако в подобна ситуация роденият премине от материалния или емоционално-енергетическия план към интелектуалния, нехармоничното действие на аспектите на Уран и Сатурн се превръща в хармонично;
 • творчески - като цяло напрегнат период, но могат да се случат промени, които качествено да изменят положението в тази сфера от живота, описвана от двете планети;
 • кармичен - интензивен период; положението в сферата, описвана от наталния аспект рязко ще се измени към по-лошо, при това , за дълъг период от време. Понякога изплуват на повърхността скрити напрегнати стремежи и желания.
Натален аспект творчески, дирекционен:
 • хармоничен - ще се случат благоприятни промени в сферата, описвана от наталния аспект;
 • нехармоничен - ще се случат неблагоприятни промени, но към края на аспекта изходното положение може да се възстанови и даже да стане по-добро - всичко зависи от сключващите аспекта планети. При бенефактори положението бързо се възстановява; при малефактори възстановяването е бавно и трудно;
 • кармичен - възниква много интензивна ситуация, която дава тласък към сериозни промени в сферата, намираща се под влиянието на двойката планети. Изходът от събитията е благоприятен, въпреки че по протежение на развитието на аспекта могат да се случат много сериозни колизии.
Натален аспект кармичен, дирекционен:
 • хармоничен - събитията ще се развиват много интензивно, но изходът ще е благоприятен. Интензивният период няма да е продължителен, но възникналите отношения или форми на съществуване могат да продължат съществуването си и след завършване действието на аспекта;
 • нехармоничен - много интензивни и напрегнати събития. Изходът от ситуацията зависи от характера на наталния аспект;
 • творчески - събитията се развиват интензивно, но достатъчно меко, въпреки че дирекционният творчески аспект не може напълно да препокрие действието на наталния кармичен. Промените ще бъдат дълбоки.Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ