Начало > Астрология, номерология, кабала >


Подвизите на Херкулес. Уроците на човешката душа през знаците на зодиака


(Извадки от книгата на Алис Бейли)


“Три велики и драматични истории постоянно се разказват на човечеството в течение на векове: историята на Херкулес, на Буда и на Христос. Всяка от тях обрисува един от етапите по пътя на божественността. В историята на Херкулес се показва опитът по пътя на ученичеството и ранните етапи от пътя на посвещението. Историята на Буда започва по-късно и ние виждаме как Той постига крайното озарение, преминавайки през посвещения, за които Херкулес не е знаел нищо. Следва историческият Христос, въплътил в себе си нещо толкова неизказано, че ние го приемаме за уникален представител на Бога. Тези три истории последователно разкриват божия замисъл за развитието на човека и ни призовават да последваме примера на Херкулес, който изминава пътя на ученичеството и достига своята цел.
Гласът на оракула звучи през вековете: „Човеко, опознай себе си”. Това познание е най-важното постижение по пътя на ученичеството и ние ясно виждаме колко последователно и разумно Херкулес получава тези уроци. Проследяваме как той преминава по кръга на великия небесен път и как във всеки знак извършва по един от дванадесетте подвига, които трябва да преодолее всеки ученик. Ние виждаме Херкулес в два образа – като отделен ученик и като човечеството в неговата цялост, т.е. като прототип на великия световен ученик. Сега вече може да се твърди, че човечеството е достигнало етапа на стремящия се и е тръгнало по пътя на изпитанията и пречистването.

Ние наблюдаваме как Херкулес започва своя път и преминава през различните изпитания, докато не достига до отворената врата в Лъв, през която стъпва върху пътя на ученичеството. Ние виждаме как той усвоява уроците на равновесието, безкористието и победата над природата на желанията, докато не стане целеустремен ученик в Стрелец и премине вратата, водеща към върха на посвещението. Бавно и болезнено той усвоява урока, че съперничеството и собственическият инстинкт трябва да изчезнат и че придобиването на каквото и да е в полза на нисшия „аз” не може да бъде мисия на божия син. Той осъзнава себе си като индивид само за да разбере, че индивидуализмът трябва разумно да се принесе в жертва за благото на групата; той осъзнава, че личната алчност няма място в живота на стремящия се, който търси освобождение от постоянно повтарящия се цикъл на съществуването и цикличното разпъване върху кръста на материята и формата. Характерните черти на човека, погълнат от живота на формата и управляван от материята, са страхът, съперничеството и алчността. Те трябва да отстъпят място на духовната увереност, сътрудничеството, груповото съзнание и безкористността. Такива са уроците, които ни дава Херкулес.”


Алис Бейли разглежда Херкулес като тръгнал по духовния път стремящ се, а извършените от него дванадесет подвига свързва с дванадесетте знака на зодиака.

„Ключови мисли, които изразяват целта на …индивидуалния стремящ се”.
1-ва: „Природата проявява невидимите си енергии чрез видими форми - символът е външната и видима форма на вътрешната и духовна реалност”.
2-ра: „В сърцевината на всички религии е заложена концепцията за скритото Божество” – т.е. съществуването на Бога е в основата на всяка религия.
3-та: „Аз съм този, който пробужда мълчаливия свидетел”. С времето човек открива в себе си Божествеността и тогава съзнателно става Наблюдател, Свидетел и Възприемащ, който вече не се отъждествява с материалния аспект, а го използва като средство за проявление.
4-та (от Бхагавад Гита): „Чуйте тази велика тайна. Независимо че стоя над раждането и прераждането, или Закона, и като Властелин на всичко съществуващо, тъй като всичко произтича от Мен, Аз, както и досега изявявам воля да се проявя в Моята Вселена и затова се раждам със Своето Могъщество, и Мисъл, и Воля”.

Човекът тръгва по пътя и става ученик, когато „придобие разбиращо сърце, търсещ ум и умела ръка”.
Преди това той живее егоистично - единствено само за себе си, дълбоко потопен в материалния живот и когато преминава през астрологичен знак проявява в пълна сила добрите, и лошите страни на знака.
Когато стане ученик, тогава той обръща посоката на движение и започва да живее не за себе си, а за другите – започва да служи. Тогава и астрологичните знаци му влияят по различен начин – той използва добрите характеристики на знака, за да върши добри дела, а лошите предсказания използва, за да се подготви и предпази от проявяването им, за да ги блокира. Тогава знаците му дават информация за това по-какъв начин да разпределя най-добре силите си.
Преди да стане ученик човекът просто живее. След като стане ученик човекът започва да контролира живота си!

„Главната характеристика на човека, потопен в живота на формата и управляван от законите на материята, всъщност е страхът, индивидуализмът, съперничеството и алчността. Те трябва да отстъпят място на духовната смелост, сътрудничеството, груповото съзнание и безкористността.”

Мисията на Херкулес е „чрез активна работа на физически план да прояви славата и могъществото на своята вътрешна божественост”.

Животът на Херкулес е типичен живот на стремящ се, а в по-късния етап – по време на осъществяване на подвизите му – на ученик.
Обучението на Херкулес съответства на правилото, че всеки ученик трябва да бъде „високоразвит член на човешкото семейство. Всичките три части на неговата природа трябва да бъдат проявени; неговият ум трябва да бъде правилно запълнен и функциониращ и той трябва да умее да го използва; чувствената и емоционалната му природа трябва да откликва на всички видове контакти; а физическото му тяло трябва да бъде подходящ посредник за проявление на обитаващата в него душа и да бъде подготвено за изпълнение на задачите, които човек си поставя.”
„Придобитата от Херкулес мъдрост в резултат от сливането му с душата си утвърждава у него съзнанието за собственото призвание… От този съюз се раждат или започват да се проявяват трите аспекта на душата. Той се научава да познава природата на духовната воля и да я използва в управлението на своя живот. Херкулес изпитва въздействието на духовната любов и осъзнава потребността от служене. Духовният ум започва да му разкрива истината и той вижда основополагащата цел.Това са висшите съответствия на трите аспекта на неговата личност – на ума, на емоционалната природа и на физическото тяло.”
„… неговата личност символизира Фиксирания Кръст на небесата, образуван от четирите съзвездия – Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Според преданието той бил изключително силен физически, много упорит психически и готов да атакува всяка преграда, и сляпо да се втурне във всяко начинание …”.
Неговата душа го подтиква да развие „способността да прави, способността да дерзае, способността да мълчи и способността да знае”. „Да можеш да правиш” е девиз на Телеца. Способността да дерзае е прерогатив на Лъва. Знакът Скорпион се свързва със способността да се мълчи, а Водолей – със знаенето.

I – ви подвиг, знак Овен
Херкулес залавя огромно количество диви кобили и ги обуздава.
Знакът Овен е знак на началото, на творението. Той е „знакът на излъчваната сила, на божествената енергия, изливаща се от централното божество – от Бога, или от човешкото същество – от Син Божий. Тази енергия протича в две посоки: тя тече към света на формите, но също и към света на живота, или на духа. Вторият енергиен поток изразява пътя на завръщането, на навлизането навътре, а двата заедно образуват двете дъги на великия кръг на съществуванието.”
В този знак започва опитът за придобиване и овладяване на формата, но също така и за освобождаване от формата. Какво точно ще се случи зависи от менталната нагласа на индивида. През един продължителен период от време човекът се е стремял към материално благополучие и удовлетворение на материалните си желания. По-късно той „открива същностната си двойнственост и се стреми да ограничава нейния нисш аспект, като се преориентира към потребностите на висшия. Той започва да откликва на импулсите, идващи от света на душите, и да съзнава груповите интереси и цели. Сега той трябва да се научи да използва жизнената сила за неегоистични цели, а не за удовлетворяване на личните си желания.”

„Този знак се характеризира с три велики подбуди”: „подтикът на започването”, „стремежът към творчество” и „стремежът към възкресение”. „Физическото начеване и духовното начеване, физическото творчество и духовното творчество, физическото проявление и духовното освобождение – това са изначалните импулси, чувствани в Овен.”

„Овен управлява главата. С други думи, това е знакът на мислителя и следователно – силен ментален знак. Всички начинания произтичат от менталния план и от ума на Създателя, бил той Бог или човешка душа. Тази вселена има своето начало в мисълта на Бога, или на космичния Мислител. Душата започва своя път в материята с помощта на същия процес на мисълта. Човечеството, четвъртото царство на природата, започва своето съществуване след появата на разума, който отделя човека от животните. Стремящият се започва своите усилия, когато той действително стане мислител и с пълно разбиране започне да действа като арбитър на своята съдба.”

„… конят обозначава интелектуалната дейност. Белият кон символизира просветения ум на духовния човек…Черните коне олицетворяват нисшия ум и неговите лъжовни идеи, и човешки заблуди. Плодовитите кобили, които срещаме в първия подвиг, символизират женския аспект на ума, раждащ нови идеи, теории и понятия. Това символизира тенденцията на ума да създава мисъл-форми и да въплъщава зародените идеи, които широко се разпространяват по света и са опустошителни и разрушителни, ако произтичат от нисшия ум, но стават съзидателни и предпазващи, ако идват от душата.”

Екзотеричен управител на знака Овен е Марс. „Неговата основна характеристика в този знак е войнственият дух на първооткривателя.”
Езотеричен управител на Овен е Меркурий, който „просвещава ума и е посредник между душата и личността”.

„С Овен обикновено се свързват три съзвездия. Първото е Касиопея, Кралицата на Трона, която винаги е символ на материята… Второто съзвездие е Кит – Морското Чудовище, ... което наричаме зло и което се стреми да погълне въплътената душа. Морското чудовище в океана на съществуванието и кралицата на трона говорят на Херкулес за величието на задачата, докато третото съзвездие му говори за победата. Това е Персей, наречен в египетския зодиак Дендерах „покорител”, а понякога и „рушител”, който може да окове жената на трона и е способен да победи чудовището.”

Изпитанието за Херкулес при осъществяването на първия му подвиг е „да развие ментален контрол в света на мислите.”
„Всеки „претендент” за Херкулес може лесно да се убеди, че притежава тези безчинстващи кобили, ако си направи труда поне един ден внимателно да проследява своите мисли и думи, които винаги са резултат на мисълта. Той бързо ще разбере, че егоизмът и озлоблението, любовта към сплетните и критикарството заемат голяма част от неговите мисли, а плодовитите диви кобили на ума му постоянно се подхранват от себелюбието и илюзиите. Вместо да творят идеи и понятия, идващи от душата, вместо да черпят от Духовното царство, плодовитите кобили на ума раждат заблуди, фалш и жестокост, произлизащи от нисшите аспекти на човешката природа.”

„Практическото значение на силата на мисълта добре е показано в думите на Такерей:
 • „Ако посееш мисъл, ще пожънеш постъпка.
 •  Ако посееш постъпка, ще пожънеш навик.
 •  Ако посееш навик, ще пожънеш характер.
 •  Ако посееш характер, ще пожънеш съдба.”

Двете ключови фрази на знака Овен са следните (по Езотерична астрология на Тибетеца):
 • „И Словото казало: Нека отново се търси форма.” ~ Човек
 • „Аз излизам напред и от плана на ума управлявам.” ~ Посветен”


„Кратко пътешествие по знаците


Пътят на Херкулес от менталния план през емоционалния (т.е. плана на желанията) към физическо въплъщение, а след това неговото движение през дванадесетте знака и съответните им подвизи към точката, в която той става вдъхновен посветен, може накратко да се изрази по следния начин:
 • В Овен (21 март – 20 април)* (((* Датите са приблизителни…))) чрез залавянето на кобилите-човекоядци той започва работа, реагира на импулса на мисълта и се учи на умствен контрол. Като разумен ученик, той започва своя път от неопределен духовен порив към справедливост и го завършва като световен спасител.
 • В Телец (21 април – 20 май) на него му се налага да изучи природата на желанието, да го преобразува в устременост, да установи контрол над сексуалната енергия и правилно да я използва, като така покори критския бик. Както виждаме, това силно привличане създава великата илюзия, но след време именно то може да стане и причина за озарението.
 • В Близнаци (21 май – 20 юни) прогресът на ученика, който дотогава е субективен и белязан от мисълта и желанието, се насочва към проявление във физическия план. В този знак Херкулес се самоосъзнава като личност и събира златните ябълки на знанието, подчинявайки на своята цел трите аспекта на нисшия личностен „аз” – физическото тяло, чувствената природа и ума.
 • В Рак (21 юни – 21 юли) той развива по-висша способност – интуицията, и това символично е изразено чрез залавянето на изплъзващата се, чувствителна и трудноуловима кошута. В предишните цикли на жизнен опит Херкулес е преобразувал инстинкта в интелект, но сега, в качеството си на ученик, той трябва да превърне интелекта в интуиция. Трябва да бъде постигната по-добра съгласуваност на всички нисши сили.
 • В Лъв (22 юли – 21 август) Херкулес извършва своя най-известен подвиг, като убива немейския лъв. В това изпитание той показва способност да извърши две неща и доказва на своя учител Евристей, че неговата преориентирана и съгласувана личност притежава решителност и смелост, присъщи на хората, родени под този знак. Със своя подвиг той свидетелства, че нисшата природа може да бъде подчинена на висшата. Чрез служенето и умението си да избира правилния път, той доказва верността си към целта.

 • Тези пет подвига в Овен, Телец, Близнаци, Рак и Лъв обхващат целия период, през който той изминава Пътя на Изпитанията, а убиването на немейския лъв може да се разглежда като висша точка на тази борба. Така Херкулес е готов да тръгне по Пътя на Ученичеството, по който вътрешният Христос се разкрива постепенно, материята се подчинява на целите на душата, а формалният аспект започва да се разглежда просто като майка на младенеца Христос. Това развиващо знание се заражда в Дева (в шестия знак, този на яслата) и завършва в Козирог – в десетия знак, или знака на раждане на всички слънчеви богове. Върху Пътя на Ученичеството Херкулес е трябвало да покаже, че е преодолял илюзията, че магичното заслепение, което материята налага върху духа, повече не го отклонява от Пътя. Това намира драматичен израз в подвига, извършен в Скорпион, когато той убива деветглавата Хидра. След Козирог Херкулес става служител на човечеството, съсредоточен върху работата на Йерархията, а духовното служене намира израз чрез действията му в двата последни знака от зодиакалния кръг – във Водолей и Риби.

 • В Дева (22 август – 21 септември), който е първият от ученическите знаци, Херкулес извършва своя шести подвиг и завладява пояса на Иполита, царицата на амазонките. Интересно е да се отбележи, че първият подвиг от Пътя на Изпитанията в Овен започва с частичен неуспех. Първият подвиг по Пътя на Ученичеството също „е изпълнен, но е изпълнен зле”. Ученикът няма право да се отпуска, защото винаги съществува опасност от грешка и заблуда. Самите му достойнства могат да се окажат проблем, затова дори високопосветени синове на Бога могат да се отклонят от Пътя на Достижението. Неговият неуспех обаче е само временен. Неизбежно се появяват нови възможности. Неговата грешка ще предизвика забавяне, но неизбежно настъпва ден за възстановяване и обновление. В Дева се описва подготовката за първото посвещение, за раждането на Христос, наречен в християнството „раждане на Христос в сърцето”. Изучавайки Дева и Козирог, ние откриваме, че това явление е колкото физическо, толкова и трансцендентално.
 • Във Везни (22 септември – 21 октомври) Херкулес залавя глигана и така показва своята готовност да приеме второто посвещение, засягащо емоционалното тяло. Той уравновесява двойките противоположности, но постига това в забавна и символична форма. Така Херкулес доказва, че вече притежава самообладание и равновесие, и че е готов да пристъпи към решаването на великата задача, която ще постави пред него следващият знак.
 • В Скорпион (23 октомври – 22 ноември) той се изправя пред своето висше изпитание, което е висше изпитание и за човечеството. Разглеждайки последователната смяна на циклите, ще видим, че в наши дни човечеството трябва да усвои именно този опит. Задачата на Херкулес е да се освободи от илюзиите, от мъглата на заслепението и от видимостта на външното проявление, които забулват реалността. В този знак той успешно преминава през най-великото изпитание и в резултат неговата задача се променя. Той овладява и показва способност да преодолява желанието и да постига вътрешно равновесие; сега, когато не може да бъде измамен от външното проявление и е способен целеустремено да върви към светлината, той става световен работник.
 • В Стрелец (23 ноември – 22 декември) той демонстрира целеустременост и завършва делото, започнато в Овен, което се състои в правилното използване на мисълта и контрола над нея. В Овен Херкулес залавя кобилите-човекоядци и ги заставя да му служат. В Стрелец той убива стимфалските птици-човекоядци и слага край на тенденцията мисълта да бъде използвана за разрушение.
 • В Козирог (23 декември – 20 януари) той става посветен и се изправя пред света като спасител, свободен син Божий, който е способен да работи и в ада, и на земята, и на небето. Той изнася Цербер нагоре от ада и чрез символиката на триглавото куче изобразява издигането на личността (т.е. на тройствения материален аспект) в небесата. Така той показва, че е постигнал необходимото развитие, преминал е през закаляващите изпитания и е готов да пристъпи към опита на третото посвещение – Преображението.

 • Следващите два знака – Водолей и Риби, ни показват освободения Херкулес, посветил се на спасяването на света. Неговите изпитания вече нямат личен характер, а са универсални по своята насоченост. Те ни показват широтата на неговото съзнание и разнообразните методи за действие, присъщи на ученика, изкачил се на планината в Козирог и свободен от каквито и да е лични проблеми.

 • Във Водолей (21 януари – 19 февруари) Херкулес изчиства авгиевите обори като обръща към тях течението на две реки. Оборите не били чистени от много години. Така той символично поставя пречистващите води в служба на човечеството. Това е важен зодиакален знак, в който сега навлизаме; най-непрестижната от всичките му задачи е възложена на Херкулес точно преди той да извърши дванадесетия си кулминационен подвиг. Нека с трепет си спомним как Иисус Христос измива краката на своите ученици, след което последва в горната стая човека, носещ делва с вода на рамо.
 • В Риби (20 февруари – 20 март) за контраст откриваме най-възвишения символ, защото тук Херкулес залавя червените крави, събира ги в златната чаша (Светия Граал) и ги отвежда в Храма. Такава е увенчаващата красота на знака, в който човекът става световен спасител; всичко, което е останало у него от животните, е изкупено и трансцендентирано.

Този кратък анализ на дванадесетте подвига ни дава известна обобщена картина на работата, която извършва всеки истински устремен ученик по време на движението си от Овен към Риби. Това е тежка и бавна работа, чието изпълнение е свързано с много трудности. Често човек остава в сляпо невежество за силите, които предстои да бъдат освободени, и за резултатите, които ще постигне. Крачка след крачка обаче стремящият се е воден по пътеката на себепознанието. Неговият характер и природа се проверяват и изпитват докато качествата, присъщи на формата, не се преобразуват в качества, разкриващи душата.”
Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ