Начало > Астрология, номерология, кабала >
Принципи на медицинската астрология – от Ф.К.Величко (превод)
В астрологията понятието за щастие, за пълна реализация на всичките заложени в нас възможности, се разбира като хармония на човека сам със себе си и с окръжаващия го свят. Хармония на цялото, обаче, е невъзможна без хармоничното взаимодействие на съставящите го части. Организмът на човека наподобява голям симфоничен оркестър. Величествената симфония на живота може да се развали от една единствена фалшива цигулка. А без здраве няма хармония, няма усещане за пълнота на щастието. Ето защо астрологията, главната цел на която е хармонизацията на живота, е неразделно свързана с медицината.

Великите лекари от древността са били и добри астролози. Реформаторът на античната медицина Хипократ (460-377 пр.н.е.) е утвърждавал, че не може да си добър лекар, ако не познаваш астрологията, и че трябва да се пристъпва към лечение едва след запознаване с хороскопа на болния. Основополагащият принцип на съвременната медицина – да се лекува не болестта, а болния – също принадлежи на Хипократ, който го е заимствал от астрологията. Експерт в астрологията е бил римският лекар Гален (129-201), който е основател на фитотерапията – лекуване с лекарствени средства от растителен произход (галенови препарати). Родоначалникът на съвременната лекарствена терапия Парацелз (1493-1541) е изграждал своята система за лекуване и търсене на активни препарати на принципите на астрологията.

Медицинската астрология не заменя традиционната медицина и не се конкурира с нея. Тя само помага на лекуващия лекар правилно да се намесва по време на заболяването (а болестта, както и всеки друг процес в организма, си има свой ритъм) и да избира най-силно въздействащата тактика на лекуване.
Особено полезно е знаенето на астрология от рефлексотерапевта. Акупунктурата, в основата на която стои превеждането на определен вид енергия от орган, притежаващ тази енергия в излишък, към орган, където тя не е достатъчна, цялостно е построена на космическите ритми. Достатъчно е по погрешка да се свали енергията от там, където тя и така е малко, и пациентът, сякаш без всякакви видими причини (човек би помислил - само едно боцване!), става смъртоносно застрашен от опасно шоково състояние.

Знаенето на лунно-слънчевите ритми е необходимо и на хирурга. Запознатият с астрологията хирург няма да назначи операция, например свързана с големи загуби на кръв, в пълнолуние. Не по-малка полза ще получи от знаенето на астрология и терапевтът. Да вземем само психологическата страна на лечението. На неспокойния „Овен”, който само пълното изчерпване на силите може да изпрати в леглото, е нерационално да се предписва аспирин за дневен прием - бягайки по стаята, потейки се, „Овенът” само ще утежни простудата си. На мнителния „Рак” лекарят с всичкия си авторитет трябва да внуши, че предписаното от него лекарство е най-доброто в света и непременно ще го излекува. Смешки от типа: „Докторе, мога ли да умра? – „И още как!” тук са съвсем неуместни. При пациент, който се е родил под знака на Рибата, докторът трябва да отива, след като предварително е прелистил медицинския справочник. В „Рибите” като правило е пълно с медицинска литература и те щателно проверяват по книгите всяко изказване на лекаря.

Главна задача на медицинската астрология е профилактиката. Буквално на следващия ден след раждането, изучавайки наталната карта на новородения, може да се добие представа за слабите места на неговия организъм и да се планира животът му по такъв начин, че потенциалните слабости да не се развият в болести. На хронично болните астрологът може да помогне да се смекчи или даже предотврати поредния пристъп на болестта.

В общонационален мащаб медицинската астрология по цикличните пикове на острите заболявания е способна да помогне в дългосрочното планиране на дейността на Бърза помощ, в рационалното разпределение на медицинския персонал и горивата. Чрез медицинската астрология достатъчно добре се прогнозира статистиката на инфарктите и инсултите, пристъпите на ревматизъм, обострянето на болестите на стомашно-чревния тракт. Астрологията е способна да покаже периодите, в които е голяма опасността от възникване на епидемии. Историята познава немалко такива сбъднали се прогнози. Така астрологът Уилям Лили (1602-1681) четиринадесет години преди самото събитие предсказва епидемията от чума в Лондон в 1665 година, но вместо благодарност „учените” му съвременици едва не го изпращат на ешафода, обвинявайки го в „подпомагане на дявола”.

Да се върнем към възможностите на медицинската астрология. С нейна помощ е възможно да се планират необходимите запаси от медикаменти, нуждата от една или друга лекарска специализация, доставката на медицинско оборудване. На всяко поколение са свойствени общи болести, затова може да се подготвят отнапред профилактични мероприятия. Така поколението 1988-1990 година на раждане ще страда от колагенози, различни ревматоидни заболявания, невралгии, остеохондроза. Първите признаци на повишаване броя на тези заболявания ще се появят в 1995-1997 година, основните пикове са вероятни в 2018-2020 и 2048-2050 години. Още сега би трябвало Министерството на здравеопазването да се погрижи за организирането на съответни превантивни мероприятия.

Какви са принципите на медицинската астрология? В основата лежи представата за това, че наред с обикновеното физическо тяло, човекът притежава и невидим устойчив енергиен комплекс, в който са закодирани с най-малки подробности строежът и функционирането на всички клетки на неговия организъм. В астрологическата терминология този комплекс се нарича астрално тяло. Това енергийно образование представлява една информационна матрица, върху която се построяват тъканите и физиологическите течности на организма – нещо подобно на събирателен конвейер. Повреждането на някакъв участък от матрицата води до дисфункция на свързания с него орган.

Астралното тяло е построено от някаква все още неизвестна на науката свръх фина материя. То не е подвластно на груби въздействия, например то не може да се нацепи с брадва, както не може да се нацепи въздухът. Даже в случай, че физическото тяло на човека пострада, например в автомобилна катастрофа, астралното му тяло остава невредимо. Да го повреди, обаче, може съвсем незначително въздействие от излъчване, което е способно да резонира с него, например „черна” мисъл от недоброжелател (на това се базира явлението „лошо око”). Нарушенията в астралното тяло може да се поправят също така с помощта на свръх фини въздействия, каквото и правят екстрасенсите при безконтактните масажи и въздействията от разстояние.

Преди двадесет години представата за астрално тяло се струваше на учените напълно безпочвена, въпреки че народната наблюдателност отдавна е надарила с ореол светците и е регистрирала случаи на „излизане на душата извън тялото” по време на сън, както и в моменти на обратима клинична смърт. В последните десетилетия в трудовете на съветските синергисти А.И.Вейник и А.Ф.Охатрин е разработена теорията за микролептонния газ. В представата на тези учени микролептоните са много малки частици вещество, много по-малки от електрона, притежаващи висока енергия и способност да проникват през всякакви материални прегради. В резултат на пренебрежително малката им маса, тези частици не са чувствителни към гравитацията, но силно реагират на най-малките изменения на напрежението на електромагнитното поле.

Теорията показва, че микролептоните притежават висока устойчивост. Именно те биха могли да съставляват астралното тяло. Проведените изчисления са дали удивителни резултати. Оказва се, че микролептонната матрица на човека е способна да съществува самостоятелно, извън тялото, като притежава в същото това време цялата съвкупност от особености на физическото тяло, включително способността да възприема външния свят и да мисли. След смъртта на физическото тяло тя е устойчива в продължение на 9 дни и постепенно се разпада в продължение на 40 дни. Тоест, обичаят именно в тези дни да се правят помени за умрелите е възникнал съвсем не случайно.

Микролептонното астрално тяло, което сетивните органи на болшинството хора не възприемат, могат да усещат екстрасенсите. Някои от тях го виждат като мъглив ореол, аура, най-силно забележима около главата. Други го долавят чрез дланите си. В трети започва да се върти в ръцете им рамка – нещо като възприемаща антена. Напоследък даже са получени фотографии на тези енергийни образования.

Астралното тяло, ако то действително е микролептонно, трябва да е чувствително към измененията на електромагнитното поле на Земята. Действително, много от нас не се чувстват спокойни в така наречените геофизически „неблагоприятни” дни. Учените винаги са се удивлявали, защо човекът е така чувствителен към най-малките изменения на електромагнитното поле на Земята и почти не реагира на мощните изкуствени полета. Ето примери. Слънцето свети ярко, лошото време е твърде надалеч, а на страдащия от ревматизъм „въртенето на костите” е започнало. И в същото време физикът прекарва цял работен ден в близост до мощен електромагнит и в най-лошия случай получава само главоболие и малко влошаване на зрението си. Само неуловимо фини изменения на електромагнитното поле са способни да взаимодействат с астралното тяло. Грубите въздействия преминават през него, като през пустота, не закачайки неговата структура.

Моделът и напрежението на електромагнитното поле на Земята зависят от нейното орбитално положение. Всеки знак от Зодиака – участък от земната орбита – има свои електромагнитни характеристики. От тук става ясна установената от астрологията връзка на знаците на Зодиака с физическите и психологическите качества на родените под тези знаци хора. В момента на раждане астралното тяло на бебето за първи път възприема непосредственото въздействие на окръжаващата среда, в това число и космическите въздействия, които са характерни за даденото положение на Слънцето в Зодиака.

Обобщавайки огромен експериментален материал астролозите са установили, че при Слънце в знака Овен на най-голямо въздействие се подлага главата, т.е. частта от астралното тяло, която съответства на главата. Знакът Телец провокира болести на гърлото, Близнак – връхната част на гърдите и гръдния пояс, Рак – гръдните жлези, връхната част на стомаха и нарушенията в баланса на течностите в организма, Лъв – сърце и гръбнак, Дева – тънки черва, Везни – кръста и бъбреците, Скорпион – пикочно-половата система, Стрелец – бедрата и органите в долната част на таза, а също и венозното кръвообращение, Козирог – костите на скелета и ставите, Водолей – глезените и нервната система, Риби – стъпалата и лимфната система. Това разположение на частите на тялото по знаците на Зодиака е отразено в рисунките на известните миниатюристи от XV век братята Лимбург.
Астрология и човешкото тяло

Най-голямо влияние на здравето оказва знакът, който е възходящ на източния хоризонт в момента на раждането, и знакът, който е захождащ в този момент, а също така знакът, в който се намира Слънцето в момента на раждането ("вашата зодия"). При жените забележимо влияе също знакът, в който се намира Луната при раждането. Хроническите болести се проследяват по знака, който предшествува възходящия, т.е. този, който току-що е напуснал хоризонта.

Важна закономерност, установена от медицинската астрология, е връзката на заболяванията по знак и противознак, тоест знака на Зодиака, отстоящ на 180° от вашия слънчев, а също така и възходящ знак. Открита е способността на противознака да влияе на общия ход на заболяването.

В таблица I е зададено това съпоставяне на системите на организма по знак и противознак. Всяка двойка свързани помежду си знаци от Зодиака са разположени в един ред.I. Взаимовръзки на системите на организма по знак и противознак
Знак на Зодиака Система на организма Знак на Зодиака Система на организма
Овен Централната нервна система, мозъкът, главата като цяло Везни Бъбреците, задстомашната жлеза, седалищният нерв
Телец Шията, сливиците, гласовите връзки, щитовидната жлеза Скорпион Пикочно-половата система, носът
Близнаци Дихателните органи, ръцете, раменната ключица Стрелец Мускулатурата, тазобедрената област, опашните прешлени
Рак Гръдните жлези, храносмилателната система Козирог Костите на скелета, ставите, кожата, слизестите обвивки, клетъчните мембрани
Лъв Сърцето, артериите, кръвообращението, гръбнакът Водолей Глезените и вените в тях, кръвотворната система, симпатичната нервна система, усвоението на храната
Дева Долната част на стомаха, тънките черва Риби Епителните тъкани, съединителната тъкан, ставните капсули, ходилата


Следваща по важност е връзката знак – квадратура на знака. В хода на болестта се засягат органи, които се управляват от знаците, отстоящи на 90° от „вашия”. Това е и понятието „квадратура”. В следващата таблица са изброени квадратурите на всички знаци на Зодиака.II. Квадратури на знаците на Зодиака
Знак на Зодиака Kвадратурите на знака
Овен Рак, Козирог
Телец Лъв, Водолей
Близнаци Дева, Риби
Рак Везни, Овен
Лъв Скорпион, Телец
Дева Стрелец, Близнаци
Везни Козирог, Рак
Скорпион Водолей, Лъв
Стрелец Риби, Дева
Козирог Овен, Везни
Водолей Телец, Скорпион
Риби Близнаци, Стрелец


Разглеждайки човека като взаимосвързана система от всичките негови органи, астрологията ни води към същественото заключение: всяка болест обхваща целия организъм и не се ограничава само в мястото на нейното външно проявление. Връзките знак – противознак и знак – квадратура на знака ни показват органите, които в най-голяма степен се засягат от основното заболяване. Стратегията на лекуване трябва да е комплексна: лекувайки най-напред основната болест, ние едновременно с това трябва да провеждаме профилактика на всички системи, които са астрологически свързани с болния орган, за да не се допуснат толкова често развиващите се усложнения и за да се облекчи организмът в неговата борба с основната болест.

Грижейки се за своето здраве човек трябва да разбира, че локалното заболяване – да кажем „не се върти шията” – е свързано с цял ред вътрешни органи, които също изпитват дискомфорт. Така болезнените усещания в мускулите на шията ни сигнализират за това, че е необходимо да обърнем внимание на слизестата обвивка на носа (топли промивки с подсолена, а по-добре с морска вода), да се погрижим за ушите (за една нощ да пъхнем недълбоко памук, леко напоен с камфоров спирт, настойка от невен или сок от лук) и да си почистим пикочно-половата система – да пием настойка от пикочогонни треви (цветове на черен бъз, корени от магданоз и целина, брезови листа, мечо грозде, градински чай, жълт кантарион).

Ако ви мъчат болки в главата – обърнете внимание на бъбреците. Често приемането на пикочогонни и дезинфекциращи средства донася облекчение. Заедно с това изменете диетата в посока на млечна и растителна храна (за да облекчите натоварването на храносмилателната система), приемете противовъзпалителни (аспирин) – по квадратурата с Козирог.

При лекуване на ангини дезинфекцирайте пикочо-половата система, капвайте в носа си противовъзпалителни капки, енергизирайте сърдечния мускул с калий (сухи фрукти) и аскорбинова киселина (витамин С), вземете мерки срещу възможния ревмокардит (по квадратурата с Лъв). Активирайте гръбнака с масаж, в храненето си въведете продукти, богати на желязо (ябълки, елда, магданоз, копър) за подобряване на кръвотворението (по квадратурата с Водолей), приемайте успокояващи (успокоителен чай). И така, при всяко заболяване с помощта на приведените таблици вие можете да си организирате комплексно лечение.

Голяма помощ на хронично болните може да окаже познаването на планетните цикли. Страдащите от нарушения във водно-солевия баланс и нарушения в лимфатичната система, например отоци („лунни” болести), могат да очакват влошаване на състоянието си на всеки 8-9 и 19 години, считано от деня на раждане. Хората със сърдечни заболявания трябва особено да се пазят на възраст 11-12, 23-24, 35-36, 47-48, 59-60 години (12-годишния цикъл на Юпитер).

За да се избегнат ревматичните заболявания трябва да се следят зъбите, сливиците, да не се допуска преохлаждане на краката, особено на коленните стави и да се провеждат профилактични мероприятия във възрастта, когато е най-голямо излагането на ревматични атаки, а именно 7-8, 14-15, 29-30 и 58-60 години – в съответствие с циклите на Сатурн.

Ползвайки се от указанията на медицинската астрология може ефективно да се подбират лечебните билки и да се разработват най-подходящите лични диети. В ежедневния живот астрологията е способна да ни помогне в предвиждането на периодите на най-голямо излагане на инфекции, проявяването на хроничните болести. „Дните на Луната” ще ни покажат колко сериозно сме заболели.

В заключение ми се иска да пожелая на всички практически здрави хора: пазете вашия организъм! Стареенето изобщо не е движение по наклонена плоскост, то също е вълнообразен процес. Доживейте в относително добро състояние до 84 години (цикълът на Уран) и вие ще навлезете във фазата на подмладяване. По вестниците подобни съобщения не са малко: 85-годишна абитуриентка успешно взима изпитите си в консерваторията, 90-годишен старец бодро се изкачва на Еверест, а в книгата на Гинес е фиксиран такъв любопитен факт (наистина, засега единствен): изведнъж на една 83-годишна баба започнали да растат млечните зъби. Не се лишавайте от втората младост!

Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ