Начало > Астрология, номерология, кабала >


Методи за ректификация часа на раждане по Ян Кефер (адаптация)


 1. Везни на Хермес
  Това е стар метод, който може да се използва в случаите, когато се знае приблизителният час на раждане (в рамките на +-2 часа). Методът се базира на аналогията на раждането и зачатието. По него може да се изведе така нареченият хороскоп в навечерието на раждането.
  Използва се правилото: Асцендентът или Десцендентът в хороскопа на раждането е мястото на Луната в хороскопа на зачатието. Положението на Луната в хороскопа на раждането е Асцендентът или Десцендентът в хороскопа на зачатието.
  Съществуват четири възможности:
  • В рождения хороскоп Луната е над хоризонта и е нарастваща. От това следва, че бременността е била по-къса от средното число 273 дни и положението на Луната в хороскопа на зачатието е Асцендент в хороскопа на раждането.
  • В рождения хороскоп Луната е над хоризонта и е намаляваща. От това следва, че бременността е била по-дълга от средното число 273 дни и положението на Луната в хороскопа на зачатието е Десцендент в хороскопа на раждането.
  • В рождения хороскоп Луната е под хоризонта и е нарастваща. От това следва, че бременността е била по-дълга от средното число 273 дни и положението на Луната в хороскопа на зачатието е Асцендент в хороскопа на раждането.
  • В рождения хороскоп Луната е под хоризонта и е намаляваща. От това следва, че бременността е била по-къса от средното число 273 дни и положението на Луната в хороскопа на зачатието е Десцендент в хороскопа на раждането.
  Последователност на работата:
  • Определя се средният ден на зачатието. Средната продължителност на бременността е 273, т.е. 9 календарни или 10 лунни месеца, или 39 седмици. Средният ден на зачатие се определя като от деня на раждане се извадят 273 дни. Може да се извади една година и добавят 3 месеца:
   365 (366) - 273 = 92 (93) дни
   дата_на_раждане - 1_година + 92 (93) дни
   Трябва да се обърне внимание само на деня от седмицата, защото денят на зачатие и денят на раждане са в един и същи ден от седмицата.
  • Определя се коя от по-горе посочените четири възможности се отнася за конкретното раждане - дали става въпрос за Асцендент или Десцендент, и дали раждането е настъпило преди или след изтичане на средното число от 273 дни. Разликата в дни се определя по разликата между положението на Луната и предполагаемия Асцендент (Десцендент) в хороскопа на раждане. Получава се определено число градуси (максимум 180°), които се делят на средната скорост на движение на Луната в периода на зачатието (от 12° до 14° на ден) и така се определя разликата, която може да е максимум 15 дни. Виж таблицата.

   Таблица
   Разлика в градуси Дни - Луната е над хоризонта Дни - Луната е под хоризонта
   0 273 +- 0 273 +- 15
   12 1 14
   24 2 13
   36 3 12
   48 4 11
   60 5 10
   72 6 9
   84 7 8
   96 8 7
   108 9 6
   120 10 5
   132 11 4
   144 12 3
   156 13 2
   168 14 1
   180 15 0


  • Определя се звездният час на обяд в деня на зачатието и звездният час, който съответства на предполагаемото положение на Луната в хороскопа на раждането. Изважда се по-малкото значение от по-голямото и се получава звездният час на момента на зачатието, който може да е преди или след обяд в деня на зачатието.
  • Изчислява се хороскоп за определения в предишната точка час. Положението на Луната в този хороскоп е Асцендентът (или Десцендентът) в хороскопа на раждането.
  • Въз основа на така определения Асцендент (или Десцендент) се коригира Асцендентът в хороскопа на раждането.
 2. Метод на Бонати
  Правило: Разглежда се положението на Слънцето в хороскопа:
  • Ако Слънцето не е наранено от Сатурн, Уран, Марс и Плутон, тогава върхът на един от ъгловите домове (Asc, Dsc, MC, IC) се явява средна точка между Слънцето и някаква друга планета.
  • Ако Слънцето е ранено, тогава върхът на един от ъгловите домове е в съвпад (+- 3°) с някаква планета.
  Забележка: Този метод трябва да се използва внимателно, винаги в съчетание с друга корекция.
 3. Закон за хармонията на Глан
  Правило: Положението на Слънцето и Луната (небесните светила) винаги е много важно във всеки хороскоп. Затова светилата имат влияние върху основните оси на хороскопа - някоя от основните оси минава между положението на Луната и Слънцето.
  Определяне на меридиана:
   Определяне на меридиана
  Определяне на хоризонта:
   Определяне на хоризонта
  За основа се избира мунданната схема - на Асцендента са 0°, на Десцендента - 180°.
  Ако на обяд в деня на раждането повечето планети са в положителни знаци, се предвижва Слънцето към Луната. Ако повечето са в отрицателни знаци, тогава Луната се насочва към Слънцето.
  Забележка: Методът трябва да се използва внимателно. Той се отнася почти изключително само за хороскопите на знаменити личности.
 4. Принцип на Герих
  Във всеки хороскоп има важни положения - на Слънцето, Луната и Сатурн. Слънцето означава дух, характер, темперамент, социално положение; Луната - психичните свойства, инстинктивният живот, отношението към жените и майката; Сатурн символизира съдбата. Затова главните оси на хороскопа ще бъдат следствие от дължините на Слънцето, Луната и Сатурн.
  Дължината на Асцендента или Медиум Цели (b) се определя от следнaта формула:
   Формула
  Забележка: Често нито Асцендентът, нито Медиум Цели съвпадат със значението b и b отговаря на някой връх от хороскопа. Самият Герих признава, че е възможно разминаване на 8°. Затова този метод трябва да се използва внимателно.
 5. Метод на вторичните дирекции
  Принцип: Определя се дневният пробег на бърза планета. Денят след раждането се равнява на една година. Съставя се списък на важните събития в живота до момента и по метода на вторичните дирекции се определя кое място от зодиакалния кръг е отбелязано с аналогични аспекти. Точно там се поставят върховете на Асцендента или Медиум Цели, места, които за съдбата са много важни.
  Забележка: Методът е много добър, но изисква много работа, а често и големи математически знания.
 6. Метод на профекциите
  Принцип: Всяка астрологически важна точка преминава за една година 30° и след 12 години заема същото място, каквото заема в радикалния хороскоп, т.е. съвпад на профекциите с радикалния хороскоп настъпва винаги на 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 години.
  От събитието в живота се определя планетарното влияние, което се е проявило в това събитие. За някои от събитията се предполага, че профекцията на Асцендента или Медиум Цели ги е предизвикала. По протежение на времето се определя, къде биха могли да бъдат тези профекции (а следователно и местата на Медиум Цели и Асцендента в наталната карта), че аналогията между съвпада с тях и събитието да е запазена във всеки един от наблюдаваните случаи. Ключът е : 1° се равнява на 12 дни, 1' - на 4 часа и 52 минути.
  Забележка: Профекциите могат да покажат само подобия.
 7. Метод на прогресивния меридиан
  Принцип: Един ден съответства на една година, два часа - на един месец, четири минути - на един ден. Медиум Цели се движи в съответствие с разликата в звездното време с 3'57" на ден. Движейки се така, той с течение на времето ще образува съвпад или друг аспект с някакъв неподвижен астрологически елемент от наталната карта. Изяснява се какво минало събитие от живота на родения отговаря на времето на аспекта на Медиум Цели с този елемент. Като се знае звездното време за деня, когато се е случило събитието, се прави корекция. По данните на звездното време се съди за положението на Медиум Цели: прогресията, съответстваща на деня на събитието, плюс правото изкачване на рождения Медиум Цели. Така се получава звездното време на събитието.
 8. Метод на транзитите
  Принцип: Събитието от настоящия живот е могло да се случи, когато някоя от бавно движещите се планети е образувала съвпад или друг аспект с върха на дома, на който съответства събитието. Пример: На определена дата в живота на родения са възникнали конфликти, които са предизвикали съдбоносни последици. Определят се положенията на вредителите (Сатурн, Уран). По тяхното положение се изчисляват местата за аспектите им (съвпад, опозиция, квадратура) и в съответния градус се поставя върха на 11 дом, който е свързан с дружбата и сбъдването на надеждите. По 11 дом се изчисляват върховете и на останалите домове.
  Същото може да се пресметне с предполагаемите чувствителни точки, особенно с точката на щастието, на здравето, парите и т.н.
  Забележка: В случай, че даденият метод води към целта, трябва да се има предвид, че трябва да се отчитат още много събития от живота на родения, което е свързано с уморителни изчисления.
 9. Метод на зодиакалните първични дирекции
  Този метод е най-точен.
  Принцип: Събитието от живота може да е предизвикано от движението на Асцендента или Медиум Цели към неподвижно небесно тяло, което съответства на събитието. Дирекционната дъга между правото изкачване на планетата и правото изкачване на върха на ъгловия дом съответства на времето, което е изминало от деня на раждане до деня на събитието. Дирекционната дъга се измерва от предполагаемия меридиан или източен и западен хоризонт.
  Последователност на работата:
  • Определя се годината и деня на събитието, което винаги е съдбовно (смърт на баща, майка, развод, раждане или смърт на дете).
  • Определя се колко години и дни са изминали от раждането до датата на събитието.
  • Птоломеевият ключ гласи: една година съответства на 1° на движение на MC или Асцендента; един месец съответства на 5 дъгови минути; 6 дни съответстват на една дъгова минута.
  • По този ключ се определя какво дъгово значение съответства на даденото време.
  • По описания начин се изчисляват ред събития. Обикновено резултатите са удивително сходни. Средното значение на резултата се взима за положението на MC или Asc.
  Забележка: Положението на планетите се отчита по еклиптиката. Първичната дирекция се движи, обаче, по екватора. Ако трябва да се направят съвсем точни изчисления, тогава значенията по еклиптиката трябва да се преизчислят за екватора и обратно. Ако се правят приблизителни пресмятания, тогава трябва да се отчита разлика в 1°-2°, на колкото се отличава дължината по еклиптиката от правото изкачване.Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ