Начало > Астрология, номерология, кабала >


"Силата на КАБАЛА" от Йехуда Бърг - адаптация


Кабала е инструмент на Вселената, който свири песента на Сътворението. Библията е нотният текст.Правило 1: Не вярвайте дори и на една дума от това, което четете. Подлагайте на проверка научените уроци.


Основният текст на Кабала се нарича "Зоар (Зохар)" - могъщо учение. Съдържа 13 правила.
Мъдрост = (е тъждествено) със светлина.
Какво сме ние - желание (на тялото и душата).
Равнища на желанията:
1-во - за задоволяване на първични импулси - храна, сън, секс и т.н. - животински.
2-ро - за задоволяване на чест, власт, престиж, слава, господство - неживотински.
3-то - мъдрост, знание, получаване отговори на въпроси.
Съсъд = желание
Същност на човеците - желание за безкрайно щастие, за безкрайно себеосъществяване.
Неспирният поток от удовлетворения, всички жадувани от човеците достижения се наричат Светлина, която е безкрайна и безгранична.

Правило 2:
Физически Свят       Завеса        Свят на Светлината
  1%                                              99%


ФС
 • Всичко, което се случва, си има причина. Нещата не се виждат изцяло заради завесата.
 • Свят на петте сетива.
 • Царство на духовен мрак и хаос.
 • Реакция на външни събития.
 • Временно себеосъществяване.
 • Обсебеност от следствия, симптоми и реакции.
 • Действа законът на Мърфи - всичко, което може да се обърка, се обърква.
 • Повечето желания не се осъществяват.
  Връзка със СС
  • Божествено откровение
  • Опиянение
  • [Чиста] Интуиция
  • Майчински инстинкт
  • Шесто чувство
  • Вътрешен глас
  СС
  • Свят на абсолютен ред, съвършенство и безкрайна духовна Светлина.
  • Свят на действие, а не на реакция на външни събития.
  • Източникът, семето, скритият произход на ФС.
  • Свят на пълно осъществяване, безгранично знание и безпределна радост.
  • Измерение, в което можем да предизвикаме трайни положителни промени във ФС.
  • Причината на всички причини.
  Пример: Човек във ФС е "сянката на човек". Истинският "човек" е в СС. За да помръднете ръката на "човека" трябва да докоснете източника от СС, а не сянката от ФС.
  Какво наистина иска човек от живота (първите няколко в класацията)
  • лична реализация
  • душевен мир
  • освобождаване от страха и тревожността
  • финансова сигурност
  • удовлетворение
  • любов
  • свобода
  • контрол
  • мъдрост
  • щастие
  • здраве
  Нито едно не е от физическо естество, всички са от СС.

  Правило 3: Всичко, което човек наистина иска от живота е Духовна Светлина.


  А ние преследваме физически придобивки, търсейки щастието.
  Причината за нашето нещастие е в това, че ние съзнателно или не, сме се откъснали от СС.
  Материалът, от който е изградено човешкото тяло - атомите в кръвта ни, електроните, които пренасят импулси в мозъка, химическите вещества, които изграждат тъканите и костите ни - имат корени, които се простират далеч преди възникването на ФС. Различните желания, пориви, импулси и стремежи на нашето съзнание, са съществували преди зората на времето - те са спомени, задържали се в душата ни, памет, вградена в самото същество. Т.е. има семе на желанията и на осъществяването.
  Следващата мъдрост е тайната на всички тайни за произхода на душите ни. Тя е субстанцията на самата духовна Светлина.
  • Преди началото на времето съществувала само една проста реалност - Енергията, която изпълвала вечността и се простирала до безкрая, т.е. съществувала само чиста, безкрайна, всепроникваща сила на покой.
  • Енергията има една природа, една воля и тя е да споделя своята същност
   • да споделя безкрайно
   • да се раздава постоянно
   • да дава непрекъснато
   • да дарява вечно
  • Есенцията на тази Енергия е безкрайното осъществяване, безграничната радост и безпределното просветление - всички възможни форми на удоволствие.
  • Енергия = Първопричина
  • За да даваш, трябва да имаш получател. За да осъществи своята природа безграничната сила на Енергията създала получател - Съсъд, с когото да споделя своята същност.
   Природата на Съсъда е безкрайно Желание да Получава,т.е. за всеки вид осъществяване и радост, излъчени от Енергията, има съответно Желание за Получаване от Съсъда.
   Илюстрация:Чаша пълна с вода. Водата в чашата съответства на Енергията. Чашата е Съсъдът, който получава и съдържа Енергията.
  • Съсъдът не е физическо тяло, а сила - интелигентна, съзнателна, нематериална есенция.
  • Съсъд = Първоследствие
  • Безгранична Енергия + безкраен Съсъд = Причина и следствие = Споделяне и получаване = Абсолютно съвършенство = Необятно блаженство.
  Всички души на човечеството преди и сега са съществували в този Съсъд. Всеки един от нас е отделна клетка на Съсъда.
  Безграничната сила на Енергията е била наричана Бог, Господар на Вселената и т.н., а кабалистите наричат тази енергия Светлина.
  Светлината не е Бог, а Енергия, която идва от Бога. Светлината не е Създателят, а по-скоро Негов положителен атрибут и духовна енергия, която се излъчва от Неговата същност.
  Безграничният Съсъд се състои от две страни - мъжка и женска енергия, които в Кабала се наричат с кодовото име Адам и Ева.
  Цялата Библия е код.
  Създаването на Съсъда, т.е. на Желанието за Получаване, е единственото истинско Сътворение, което се е случвало някога. Не са били правени от нищото никакви други неща.
  Споделянето на собствената есенция на Светлината със Съсъда води до дълбоко единство, което се нарича Безкраен свят.
  Илюстрация: Чаша, изрязана от леден блок и напълнена с вода. Чашата е получателят - Съсъдът. Водата е даващият - Светлината.
  Една същност (H2O), но две форми. Безкрайният свят действа по подобен начин - единство, хармония, безгранично даване и получаване на осъществяване.
  Илюстрация: В чашата се сипва гореща вода. В резултат се загрява и чашата - на съсъда били предадени атрибути и на Светлината, даже той наследил естеството на своя Създател - силата да постига осъществяване, да споделя осъществяването и да играе активна и непрекъсната роля в постоянния процес на Сътворение.
  Съсъдът наследил естеството на Светлината и в него се породило ново желание
  • да бъде причината на собственото си щастие,
  • да бъде създателят на собственото си осъществяване,
  • да споделя осъществяването,
  • да управлява делата си.
  Срамен хляб = Всички негативни емоции, придружаващи незаслужения успех; подаянието.
  Съсъдът имал всичко в Безкрайния свят освен едно - възможността да печели и да бъде причина на собственото си осъществяване, т.е. срамният хляб му пречел. Тогава той отказал да приема Светлината.
  Актът на отблъскването на Светлината от Съсъда кабалистите нарекли Съпротива.
  В момента, в който Съсъдът се възпротивил на това Светлината да го изпълва, Светлината се свила и създала вакуум - единична точка на тъмнина в Безкрайния Свят. Безкрайното породило крайното. Според Кабала, това е катаклизъм, породил понятията за пространство и време такива, каквито ние ги познаваме днес. Учените са открили космическото ехо на тази експлозия и са го нарекли Големият взрив.
  "Преди приблизително 15 милиарда години преди да възникне вселената, нямало нищо. Нито време. Нито пространство. Вселената възникнала като една-единствена точка. Тази точка била заобиколена от пустота. Точката нямала ширина. Нито дълбочина. Нито дължина. Съдържала цялото пространство, цялото време, цялата материя. Тя избухнала с невъобразима сила, разширявайки се като балон със скоростта на светлината. Енергията впоследствие се охладила и обединила в материя - в звездите, галактиките и планетите" - научно обяснение.
  Според Кабала "След Свиването Безкрайният Свят изпратил лъч Светлина. Този лъч Светлина се разширявал бързо. От тази единствена точка възникнала цялата материя".
  За да може съсъдът да създава и споделя в царство, което вече излъчва Светлина, трябвало да се появи тъмнина (свещта не свети в ярък слънчев ден), така че Съсъдът да може да се превърне от пасивен получател в същество, което реално заслужава и създава Светлина и осъществяване.
  Светлината е скрита зад десет завеси, които създават десет измерения и на арамейски се наричат Десетте Сефирот.
  10-те Сефирот

  Единственият остатък от Светлината в нашата мрачна вселена е "пътеводната светлинка", която поддържа съществуването ни. Тя е жизнената енергия на човечеството, силата, от която се раждат звездите, която поддържа слънцата и кара всичко да се движи.
  Затъмняването на Светлината води до следните неща
  • ако Светлината съществува от едната страна на завесата, от другата трябва да се материализира мрак;
  • ако от едната страна цари безвремие, от другата възниква времето;
  • ако от едната страна цари съвършен ред, в другата съществува хаос;
  • ако от едната страна има пълнота и изключително единство, от другата има пространство, разделение и закони на физиката;
  • ако Бог е недвусмислена реалност и истина от едната страна, то действителността от другата страна е безбожие и атеизъм.
  Кабала учи как в нашия свят на мрак и хаос да премахваме пластовете от завесата един по един, за да допуснем отново Светлината, която през цялото време си я има.
  Безкрайният Съсъд се разделил на две различни сили на духовната енергия - мъжкото начало, наречено Адам, се отделило от женското начало, наречено Ева.
  Тези два отломъка се разпаднали на безброй парченца, създавайки мъжки и женски души. По-дребните късчета създали животинския свят. Още по-малките образували растителния свят чак до частичките материя и енергия, от които е изграден космосът.
  Адам станал протонът в атома, а Ева - електронът.
  Душата на всеки човек е част от първата, безкрайната, първичната Душа, която се разделила и разбила на парченца.
  Създаване на душите

  Всяко нещо във вселената е пропито с искрица Светлина, която е собствената му жизнена сила. Единствената разлика между душата на човека и душата на камъка е в силата на желанието им да получават Светлина. Колкото повече Светлина желае и получава едно нещо, толкова по-голяма интелигентност и себеосъзнаване има в него.
  Точно в момента, когато Съсъдът се пръснал на парченца, десетте измерения преживели внезапна контракция - подготовка за раждането на вселената ни. Шест от десетте измерения се слели в едно - Горен свят.
  Според Кабала "шестте дни на Сътворението" е код за обединяване на щестте измерения в едно. (В науката - теория на суперструната.)
  Шестте измерения, които са недостъпни за сетивата ни, се наричат Горен свят. Това е царството на 99-те %, т.е. светът на Светлината (СС).
  За да се премахне Срамният хляб - да приличаш на Светлината - трябва
  • да бъдеш Причината
  • да бъдеш Създател
  • да контролираш
  • да споделяш
  = АКТИВНОСТ
  А характеристиките на Съсъда са
  • да бъдеш следствието
  • да бъдеш създаденото
  • да бъдеш контролиран
  • да получаваш
  = РЕАКТИВНОСТ
  Реактивното поведение се основава на човешкото Желание за Получаване. То включва алчност, егоизъм, разглезеност, гняв, завист, недоволство, ревност, гордост, ниско самочувствие, отмъстителност, омраза. 99% от поведението ни е реактивно. Но такъв е първоначалният замисъл.
  Съзнанието ни е изградено върху реактивни, импулсивни, инстинктивни желания. Издигането над това съзнание представлява истинско духовно преобразяване.

  Правило 4: Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност.


  Теория на реактивността
  • Когато реагираме на външните ситуации и събития, ние сме следствие, а не причина.
  • Ако не израстваме и не се променяме, ние не създаваме за себе си нови духовни нива на съществуване.
  • Когато позволяваме на външни сили да влияят върху чувствата ни, се отказваме от контрол.
  • Когато се държим егоцентрично или себично, не споделяме, а получаваме удовлетворение за егото.
  Когато реагираме в живота си с гняв или удоволствие, енергията, която усещаме, е опасна пряка връзка със СС - това е първата Светлина, която съсъдът е получил и отхвърлил. Душата ни възпроизвежда първичната Съпротива и спира потока на Светлината. Затова след реакцията настъпва мрак.
  Духовната алтернатива е активното използване на Съпротивата.
  Светлината се включва когато открием, изкореним и преобразим реактивните си, отрицателни качества. Степента на промяната в природата ни определя степента на нашето осъществяване.
  Не бъдете нетърпеливи на опашка, не се ядосвайте. Ако реагирате, ситуацията ще ви контролира - тя ще е причината, а вие - следствието.
  Смисълът на Съпротивата е да се доближите до Светлината, за да можете да получавате. Когато престанете да мислите за себе си и спрете да получавате, Светлината започва да мисли за вас и можете да получите всичко, без да се страхувате, че ще го загубите по-късно.
  Когато се възпротивим на реакция, преобразуваме някоя своя страна, автоматично се свързваме със СС и ни огрява съответно количество Светлина.

  Правило 5: В момента на Преобразяването ние се свързваме със СС.


  Формула на преобразяването
  • Появява се препятствие.
  • Осъзнавате, че не препятствието, а вашата реакция е истинският ви враг.
  • Изключвате реактивната си система (не реагирате), за да отворите път на Светлината.
  • Изявявате активната си природа. Тук сте във връзка със СС, вследствие на нереакцията.
  Ние сме дошли на този свят, за да променим природата си! Това е сделката, сключена с Безкрайния свят. Ние - Съсъдът вече няма да получаваме истинско и трайно себеосъществяване, докато не премахнем Срамния хляб, докато не променим реактивната си природа в активна.
  За смислено, стойностно и пълно преобразяване имаме нужда от могъщ противник, който да ни послужи за изпитание. Според Кабала противникът е реален и на арамейски се нарича Сатан. Това е нашето его, което включва всяка форма на реактивно поведение.
  ("Най-големият номер на дявола е, че е успял да убеди света, че не съществува" - от филма "Обичайните заподозрени" на Кристофър Макуери)
  Ние сме загубили връзката си с истинската си същност - с душите си. Вместо това ни управляват капризите на егото и през цялото време не разбираме, че Противникът ни разиграва и побеждава.
  Когато се е появил Противникът, човекът е започнал да желае да получава само за себе си.
  Желание за получаване - виждаш, че някой притежава нещо духовно или физическо и в теб възниква желание да притежаваш същото. Това е добро!
  Желание за получаване само за себе си - ти имаш и се ядосваш, ако и друг има същото. Това е лошо!
  Светлината и Противникът изпращат сигнали към мозъците ни. Ако открием източника на мислите си, бихме могли да възвърнем контрола над живота си.
  • Всяка мисъл, която се чува силно и кристално ясно и която ни тласка да реагираме на ситуацията е от Противника.
  • Ако мисълта едва се чува е от СС. Ако получите внезапно интуитивно прозрение или миг на вдъхновение - пак е от СС.
  Мислите на Противника се проявяват като рационалност, логика и его.
  Сигналите на Светлината се проявяват като интуиция, сънища и слаб, едва доловим глас някъде дълбоко в ума.
  Когато спрем реактивните импулси, ние изключваме Противника и тогава животът и решенията ни се коренят в безграничната мъдрост. Автоматично взимаме правилните решения, в ума възникват правилните мисли. Изричаме идеалните думи. Появяват се действени емоции.
  Крайният резултат от всеки процес в живота най-често се оказва точната противоположност на първото впечатление.
  Времето е илюзия.
  • Времето е разстоянието между причината и следствието.
  • Времето е отделянето на действието от реакцията.
  • Времето е разстоянието между съпротивата и наградата.
  • Времето е периодът между действието и противодействието, разделението между престъплението и последствията.
  В разстоянието между причината и следствието ние се надяваме да проумеем безсмислието на негативното реактивно поведение и да разпознаем наградата в духовното израстване и позитивното, неегоистично активно поведение.
  Свободната воля се проявява само ако в съществуването ни присъства понятието време. Отложеното последствие позволява свобода на избора между добро и лошо.
  Механизмът е: Човек реагира и извършва нещо лошо. По закона за причината и следствието трябва веднага да си получи заслуженото. Но Противникът вкарва в процеса късче време и въмездието се отлага. Човекът решава, че сторената злина му се е разминала безнаказано.
  Времето създава илюзия за хаос, а всъщност съществува скрит ред - лоша или добра постъпка преди 30 години ще доведе до лоша или добра последица след време, когато човекът вече е забравил постъпката си от преди 30 години.
  Трябва да се възпротивим на времето, на понятията вчера, днес и утре. Тогава придобиваме възможност да изкривяваме времето и да го манипулираме.
  Само ограниченията на нашето съзнание ни пречат да възприемем вчерашния ден и днешния - в този момент. Миналото и настоящето винаги са в нас.
  Пример за времето като структура - 30-етажна сграда. Намираме се на 15-тия етаж, който представлява настоящият момент. От 1-ви до 14-ти етаж е натрупаното време, което ни е довело до този момент. От 16-тия до 30-тия етаж е бъдещето. С петте си сетива ние възприемаме само 15-тия етаж. Не виждаме долните и горните етажи. Но всичките етажи - минало, настояще и бъдеще съществуват като едно цяло и ако можем да излезем от 15-тия етаж и погледнем цялата сграда ще видим всичкото време.
  Трикове с времето.
  • Направил си добро преди време. Сега правиш нещо лошо и в отговор получаваш наградата за старото добро. Едва по-късно ще получиш наказанието за лошото. Може да е и обратното. Създава се илюзия, че законът на Кармата не действа.
   Дошли сме на света, за да създадем позитивна промяна в себе си и в околния свят. Тази промяна винаги се сблъсква със съпротива, конфликти и препятствия. Трябва да се радваме на тези трудности.
  • Противникът може да насочи резултатите от действията ни в една област към друга област и така да решим, че няма възмездие. Например, от бизнеса към дома и т.н. Така Противникът използва пространството.
   Когато изключим реакциите, цялото пространство изчезва, защото сме в Светлината. Противникът остава без дом. Всички атоми край нас се ръководят от душата ни, а не от волята на нашия Противник. Укрепвайки съзнанието си с помощта на Светлината и на мъдростта на Кабала, съдбата ни ще бъде да контролираме изцяло пространството, времето и материята.
  Човек реагира на негативните черти на друг човек само защото и той ги притежава.

  Правило 6: Никога не винете другите или външните обстоятелства.


  Пример: Крушката се състои от положителен полюс (+), отрицателен полюс (-) и жичка, която е съпротивление, отблъскващо електричеството от (+) и пречещо му да се свърже с (-). Това съпротивление - това отблъскване на енергия - е причината крушката да свети. Когато жичката се скъса, (+) се свързва пряко с (-) и се получава късо съединение. Крушката избухва в мигновена силна светлина и после настъпва мрак, т.е. без съпротивление няма продължителна Светлина.
  (-) = Съсъдът
  (+) = Светлината
  жичката = Съпротивата на Съсъда, причинила Големия взрив
  В момента на съпротивата състоянието на съсъда се променило от реактивно в активно. От този акт на Съпротива се родили правилата за постигане на светлината (от Слънцето, на електрическата крушка) и на Светлината (на Създателя).

  Правило 7: Съпротивата срещу реактивните ни импулси поражда трайна светлина.


  Правило 8: Реактивното поведение поражда искра силна светлина, но оставя възможност тъмнината да тържествува.


  Потискане или Съпротива? Потискането на емоциите създава дълготраен стрес. Съпротивата е свързана с моментна борба, но почти веднага настъпва спокойствие и яснота.

  Правило 9: Препятствията са нашата възможност за връзка със Светлината.


  Правило 10: Колкото по-голямо е препятствието, толкова повече е потенциалната Светлина.


  Пътят на най-голямото Съпротивление носи за кратко болка и дискомфорт, но само той е източник на дълготрайно себеосъществяване.
  Не приемайте нищо лично!
  Човек идва с багаж (Тикун) от предишни животи, когато не е успял да се възпротиви на реактивното си поведение, свързано с пари, хора, здраве, приятели, връзки и др.
  Ако спрем реакциите си, отхвърлим егото и станем по-загрижени за околните, отколкото за Протичника (егото) ще създадем истинска Светлина в живота си.
  Съпротивата в действие
  • Сред приятели, при разговор, в който вие сте най-компетентен - мълчете!
  • Не се притеснявайте от това, какво ще си помислят другите за вашата проява!
  • Не отлагайте изпълнения на идеи!
  • Не съдете другите!
  • Не се тревожете за себе си. Направете добро за другите!
  • Не повтаряйте в мисълта си хвалба към вас. Мислете за следващото ви добро дело!
  • Не клюкарствайте. Не говорете лошо за другите!
  • Откажете се от личната привързаност към направеното от вас (написана програма, книга и т.н.)!
  • Съпротивете се срещу изпитването от вас на чувство за вина!
  • Съпротива срещу очакванията. Светлината се моли за това, от което имаме нужда, а не за каквото ни се иска.
  • Съпротива срещу липсата на самоувереност - когато станете да говорите пред много хора мислете за това, как да им помогнете, а не за себе си!
  • Съпротива срещу егоизма - не правите нещо и се оправдавате с какво ли не, а то си е чист егоизъм!
  • Съпротива срещу несигурността. Правите нещо в кооперация с друг. Получава се великолепно. Тогава се откажете. Прехвърлете заслугата напълно на другия.
  • Съпротива срещу притесненията. Правите грешка. Не се притеснявайте. Приемете я!
  • Съпротива срещу потребността от възхищение. Другите мислят, че знаете всичко, но веднъж не знаете - кажете просто "Не знам".
  • Съпротива срещу съмненията. Не се съмнявайте в принципите на Кабала!
  • Не се изкушавайте!
  • Не бъдете самоуверени!
  • Борете се срещу недостатъците в характера, които ви контролират
   • страх
   • гняв
   • съперничество
   • несигурност
   • ниско самочувствие
   • егоизъм
   • завист
   • тревожност
   • нетърпение
  • Борете се срещу зависимостта си от
   • капризи и егоцентрични желания
   • кариерата
   • мнението на другите
   • желанието да ви приемат другите
   • желанието да надминете другите
   • работата
   • брака
  Едно просто реактивно действие (обида, измама и т.н.) накланя живота ви и целият свят към страната на злочестието.
  Всеки акт на Съпротива накланя съществуването ви и целият останал свят към страната на благодатта.
  "В търсенето на мъдростта първият етап е мълчанието, вторият - слушането, третият - помненето, четвъртият - практикуването, а петият - преподаването." - от Кабалист Соломон Габирол.

  Правило 11: Когато трудностите изглеждат непреодолими, вложете увереност. Светлината винаги е там.


  Правило 12: Всички отрицателни черти, които забелязвате в другите, са просто отражение на собствените ви отрицателни черти.


  Само като усъвършенствате себе си може да промените другите.

  Правило 13: Обичай ближния си, както обичаш себе си. Всичко останало са само приказки.  Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

  Горе >     |     За контакт     |     Помощ