Начало > Астрология, номерология, кабала >


Астрология и енергия – из книгата „Трактат за бялата магия” на Тибетеца


... Твърденията на астролозите за реалността на съществуването на въздействащите върху човешкия организъм енергии могат да се считат за правилни, а претенциите за способността да бъдат тълкувани – до голяма степен необосновани. Твърде малко е онова, което знаят дори и най-интелигентните представители на планетата – защото, да не забравяме, адептите използват предимно интуицията*. Тези енергии оставят отпечатък върху всяка форма във всяко природно царство, действайки или като ретроградна, или като стимулираща сила. Един тип енергии способства за по-пълната експресия на качествата на формата, друг препятства по-мащабна манифестация.

Не мисля, че тук е мястото да се даде характеристика на истинската същност на астрологията. Истина е, че астрологията е наука, и при това наука на бъдещето. Истина е също и че астрологията, в своя висш аспект и при правилното й тълкуване, ще позволи на човека да придобие разбиране и да функционира правилно. И че в откритията, които астрологията ще направи в бъдеще, ще бъде намерена тайната на истинската координация между душата и формата. Такъв вид астрология обаче все още не съществува. Прекалено много се изпуска пред вид и все още твърде малко е известно, за да бъде астрологията онази точна наука, каквато се твърди, че е. В бъдеще тя ще стане точна, но все още не е време за това.

Някои фактори, които трябва да бъдат усвоени от астролозите и някои обстоятелства, които те твърде често са склонни да забравят могат все пак накратко да бъдат изброени. За яснота просто ще изложим няколко твърдения, които внимателно трябва да бъдат изучени от изследователя в тази област. Не е мястото тук да излагам трактат върху енергиите, които са от голяма важност за астрологията, колкото и голяма да е нуждата от такъв.

Астрологията има отношение предимно към три типа енергии:
  • Енергията на съзвездието, в което се намира Слънцето в момента на раждането;
  • Изгряващият знак, на който човек трябва да откликва;
  • Луната, която управлява неговия формен аспект и особено физическата форма.

Енергията на конкретното съзвездие или зодиакален знак, в който е роден човек, има много по-голямо значение, отколкото това някога се е признавало. Тя символизира или показва неговия сегашен проблем, задава скоростта или темпото на неговия живот и определя качеството на неговата личност. Тя управлява, ако може така да се каже, раджастическия аспект, или аспекта на активността; неговият живот по време на въплъщението.

Асцендентът, или възходящият знак, показва посоката, в която ще протичат като цяло енергиите на човека, ако той е готов да изпълнява целта на своето въплъщение. Но това, разбира се, е така само ако правилно борави с тези енергии. Този знак крие тайната на неговото бъдеще, и ако разбере неговият символизъм, човек може да намери ключа към своя жизнен проблем и разбирането за това какво той може да стане и да постигне. Този знак посочва типа сила, която би му позволила да постигне успех. Този тип сила, при правилното й тълкуване, може да се счита за определящ саттвическия аспект, или аспекта на хармонията в неговия живот, тъй като функцията на тази сила е в това да съчетае хармонията с волята на душата през време на конкретното въплъщение.

Във въздействието на Луната имаме указание за миналото на родения. Това въздействие обобщава ограниченията и препятствията, с които му се налага да работи, и поради това тя може да се счита за въплъщение на тамастическия аспект на материята, или на това, което „задържа”, което – при безконтролно проявление – довежда до инертност. В тялото, което обитава човек, е заложена тайната на миналия опит, и всяка лунна форма, чрез която ни се налага да постигаме експресия, сама по себе си е продукт или синтез на всичко минало. Нека опитам да изложа известна астрологическа информация в такава проста форма, че да я разберат и онези, които нямат понятие за тази сложна наука.

Месецът на раждане указва деня на благоприятната възможност. Вратите се отварят. Конкретният месец, в който душата идва във въплъщение, се определя от месеца, в който душата е излязла от въплъщение в предходния жизнен цикъл. Ако човек, например, е умрял в месеца, управляван от лъва, то той ще се завърне във въплъщение в същия знак, продължавайки нишката на опита оттам, откъдето е била прекъсната и започвайки с този тип енергии и специфични дадености, с които си е заминал, прибавяйки интелектуалните постижения и опита от миналото въплъщение. По такъв начин душата се запознава с качеството на енергията и природата на силата, с които й предстои да работи в настоящото въплъщение.

Изгряващият знак, олицетворяващ друг тип енергия, трябва да увеличава силата си по време на въплъщението, тъй като той показва природата на силата на душата, която въплътеният син Божи се опитва да овладее чрез посредничеството на конкретна личност, притежаваща определени характеристики.

Влиянието на Луната е предимно физическо. Тя символизира затвора на душата. Показва препятствията, с които човек ще се сблъска; тя определя и типа тяло или тела, чрез които ще се проявява силата на рождения знак и качеството на енергията, която ще го доведе до целта. Чрез посредничеството на лунните владици и това, което те са му дали в резултат на миналия опит в продължение на векове, той трябва да се себеизрази на физическия план.

В резултат на прецесията на равноденствието се е създала ситуация, при която четвърти тип сила прави осезаемо своето присъствие. В действителност Слънцето се намира на съвсем различни градуси във великия небесен кръг от онова място в зодиака, което е според твърденията на астролозите. Разбира се, това е така от гледна точка на времето. Тъй като движението на Слънцето през едно съзвездие продължава приблизително две хиляди и двеста години, то неговото преместване за едно столетие е твърде минимално, за да се забележи разлика при съставянето на планетарен хороскоп. При съставянето на хороскоп на Слънчевата система обаче тази разлика би била доста съществена, но това дотолкова надхвърля способностите и на най-мъдрия астролог на нашата планета, че всякакви дискусии по тази тема са безсмислени.

При съставянето на хороскоп на човешко същество, родено в конкретен месец, трябва да се има предвид (което рядко се прави), че сега месецът и знакът изобщо не съвпадат. Например през август Слънцето в действителност не е в знака на Лъва. И затова правилната интерпретация на картата е предимно психометрическа, основана на мисъл-формата на съзвездието, построена от астролозите в продължение на вековете. Енергията следва мисълта. Хилядолетия наред определени типове енергии и техните най-характерни качествени ефекти върху субстанцията и формата са се разглеждали като представляващи едно или друго. И именно поради това те са такива, но не и за високоразвития и истинен стремящ се, ориентиран към висшето, и по такъв начин освобождаващ се от колелото на съществованието и започващ да управлява своите звезди, ставайки неподвластен на техния контрол.

Астрологията в днешно време има работа главно с личността, за която може да се направи хороскоп, а също и със събитията от личностния живот
...

Кръгът на слънчевите системи въздейства главно върху душата и тя става фокус на духовни енергии. Откликът на тези типове енергии е именно проблемът на душата на нейния собствен план, докато личността е в абсолютно неведение относно това.

Затова знаците, които се делят на четири категории, а именно земя, вода, огън и въздух, имат отношение основно към човека, чийто жизнен фокус се намира под диафрагмата и който използва долните четири центъра – Центъра в основата на гръбначния стълб, Сакралния център, Слънчевия сплит и Слезката ... Единственият хороскоп, който по принцип е почти безпогрешен, е хороскопът на неразвитото човешко същество, което живее изключително под диафрагмата и се управлява изцяло от своята животинска природа.

Астролозите трябва да запомнят също така, че съществуват някои неоткрити планети, които предизвикват привличане, изместване и фокусиране на енергийните потоци на нашата земя, което още повече усложнява проблема. Една от тях е Плутон, и доколкото тя сега** е навлязла в манифестация (или по-вярно, е получила признание), то на нея ще й бъдат приписани всички необясними състояния. Плутон дълго време ще остане „изкупителна жертва” за грешките на астрологията. Картата не работи и не е вярна, тъй като Плутон трябва да е включен в нея, но ние твърде малко знаем за него. И така ще продължава и занапред. Но Плутон винаги се е въртял около нашето Слънце и е оказвал своето въздействие. Той управлява смъртта и отказът от остарели идеи и емоции, затова влияе основно на мозъка и в това е ключът за неговото толкова късно откриване. Човешкият род сега е едва в началото на менталността. Влиянието на Плутон се чувства преди всичко в менталното тяло. Имената на планетите не са резултат от произволен избор – планетите назовават сами себе си.

В крайна сметка на астролозите ще им се наложи да съставят по три хороскопа или три карти: една чисто физическа, имаща отношение към природното тяло, друга предимно емоционална, тълкуваща качествата на личността и нейната възприемчивост, или състояние на осведоменост, а третата ще бъде карта на менталните импулси и състояния ...

Астролозите в наше време трябва да отчитат, че сега е преходен период от Рибите към Водолея. Това рядко се прави, но е очевидно, че мащабните сътресения, които са резултат от този преход, повлияват индивидуалната карта и често обезсилват индивидуалната съдба или карма. Хората зависят от планетарната и расовата съдба и поради това техните собствени дребни дела могат и да се разстроят, а понякога и напълно да се преобърнат ...


*На места текстът е подчертан от администратора на сайта.
**Първата публикация на книгата е през 1934 г.
Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ