Начало > Астрология, номерология, кабала >
Из "Вторични прогресии. Време е да си припомним" на Нанси Анн Хастингс
Кой съм?
Слънцето символизира основната жизнена сила и физическото тяло.
… Вашето натално Слънце представя вашата основна жизнена енергия, а прогресивното Слънце представя текущото проявление на вашата енергия. Слънцето символизира най-основното, вътрешното „аз”.”


Как чувствам?

Луната символизира нашата емоционална отзивчива натура, нашето емоционално „аз”.
… Луната символизира някаква наша част, която поглъща несъобразностите на ежедневието, позволявайки ни да оставаме на своя път. Ако наталната и прогресивната Луна формират хармоничен аспект, ние лесно се справяме с всевъзможните проблеми. Ако, обаче, тези два символа не са сбалансирани, даже най-малките трудности могат да доведат до емоционален срив.”


Как виждам света?

Нашият Асцендент (Asc), подобно на външната страна на нашия дом или на външната врата на квартирата ни, - това е тази част, която ние правим видима за външния свят.

Тогава, когато Слънцето символизира нашето вътрешно „аз”, Асцендентът символизира нашето външно „аз”, нашата индивидуалност. Слънцето – това е „аз” вътре. Асцендентът – това е „аз”, което позволяваме да види света. Оста на Асцендента (която включва и Десцендента) символизира нашето взаимодействие в земната плоскост. Асцендентът – това е „аз”, което ние проектираме във външния свят, това, как ние действаме в нашето окръжение, докато Десцендентът – това е „не аз” частта от света, всички останали, окръжаващи ни хора.

Ние филтрираме нашия поглед върху света чрез оста на Асцендента и в същото време контролираме това, което изпускаме в света, чрез същия този Асцендент.
Прогресивният Асцендент – това е „тук и сега” на нашето обкръжение, нашата текуща форма на взаимодействие с това обкръжение и на проекцията във външния свят.”


Полярността

„Ако вашето натално Слънце и натален Асцендент имат еднаква полярност, вие откривате, че лесно можете да изразявате това, което сте. Ако вашето натално Слънце и натален Асцендент имат различни полярности, тогава на вас ви е трудно да си простите грешките в обществото, защото вашето проектирано его (Асцендентът) не се съгласува с вътрешното „аз” (Слънцето).

Когато вашият Асцендент и вашето Слънце са разположени в различни знаци, вашата способност да възприемате себе си като човек, който понякога е неловък, груб или сантиментален, зависи от съгласуваността или конфликта на полярностите между прогресивното Слънце и прогресивния Асцендент. Всеки път, когато прогресивното Слънце има същата полярност като на наталния и прогресивен Асцендент, ние сме съвършенно уверени в нашия подход към света.
Ако наталният и прогресивният Асцендент се отличават по полярност от прогресивното Слънце…, на нас ни е трудно да преодолеем чувството на обществено несъответствие.
Ако полярността на наталната Луна съвпада с полярността на наталния Асцендент, ние откриваме, че лесно можем да изразим това, което чувстваме. Ние осъзнаваме привичните принципни реакции и не чувстваме, че те не подхождат на обкръжението. Ако наталната Луна е с различна полярност от тази на наталния Асцендент, потокът на емоциите няма да е свободен и непринуден.”


Как израствам?

Прогресивното Слънце показва текущото проявление на вашата основна жизнена енергия.”
Тъй като Слънцето се придвижва приблизително с един градус в денонощие, което отговаря на една година за вторичните прогресии, то към шестдесетгодишната си възраст човек ще е изпитал върху себе си влиянията на няколко различни знака по вид - кардинален, фиксиран и променлив, и на няколко стихии.
„Ако вашето натално Слънце се намира в огнен знак, то ще се премести в земен знак. Тогава вашият стремеж да изразите своята натура с напористи действия ще бъде смегчен от осъзнаването на необходимостта да се реагира, а така също и от растящата потребност да се оцени практическият резултат от предприетите действия.
Ако вашето натално Слънце се намира в земен знак, то ще се премести във въздушен знак… Прогресивното Слънце ще поиска вие да се научите да изразявате своите идеи… Ако вашето натално Слънце се намира във въздушен знак, то ще се премести във воден знак. Вие ще започнете да осъзнавате своите чувства…
Ако вашето натално Слънце се намира във воден знак, вие се опирате на своите чувства и емоции. Когато вашето Слънце се премести в огнен знак, вие ще започнете да разбирате потребността от действия...
За всички хора има време за ин реакции и за ян действия в течение на живота. За всички хора има време, за да започнат някакви неща, време, за да ги завършат, и време, за да изменят подхода си.”


Меркурий

„Меркурий символизира това, как вие мислите и действате. Знакът, в който се намира Меркурий, определя външното проявление на вашия съзнателен разум…
Ако знакът на Меркурий се отличава от знака на Слънцето, вие може да изпитвате определена криза на индивидуалността, защото начинът по който мислите и действате не винаги хармонира с вашата неотделима вътрешна натура…
Ако Меркурий и Слънцето са отделени един от друг на повече от двадесет градуса … на другите хора често ще им е трудно истински да ви разберат.”


Прогресивната Луна

„Луната символизира емоционалното вътрешно ниво на реакциите от опита.”


Наталната Луна

Наталната Луна в огнен знак
Луната в огнен знак показва активно ян изразяване на емоциите. Обикновено роденият мисли за реакциите си след като всичко е свършило. Без силен Меркурий той няма да говори за чувствата си. „ Овенът избухва емоционално, след което се освобождава от чувствата и забравя за тях. Лъвът проявява чувства, а после дълго се задържа на тях. Стрелецът идеализира емоциите, често изменяйки изразяването си по време на емоционални ситуации.”

Наталната Луна в земен знак
Луната е отзивчива и основателна. Роденият обикновено се отличава с емоционална устойчивост – най-напред поглъща емоциите и след това действа. Телецът е много стабилен в емоциите си, но може в някои ситуации да стане краен собственик, ревнив и много материалистичен. Луната в Дева показва постоянно изследване на мотивите, което често води към комплекс за вина. При Луна в Козирог роденият е склонен да категоризира чувствата на „добри” и „лоши” и поради огромното си чувство на отговорност през всичкото време се стреми да контролира чувствата си, за да избягва „лошите”.

Наталната Луна във въздушен знак
Луната е инициативна и изразителна. Роденият се чувства най-комфортно, когато може да анализира своите чувства и тези на другите хора. Обща черта на това положение на Луната е тайният страх, че не може да чувства по същия начин, по който чувстват другите хора. При Луна във Водолей човекът непрекъснато отмерва, анализира и съпоставя, за да реши, дали наистина е различен от другите или не се различава чак толкова много. За хората с Луна в Близнаци е необходим словесен взаимообмен, за да определят своите бързо променящи се чувства. Луната във Везни търси емоционално равновесие. Тя може да измени собствените си реакции, за да осигури мир и спокойствие.

Наталната Луна във воден знак
Луната е отзивчива и много силна. Хората напълно преживяват емоциите. Те имат най-силна нужда да отдават и получават нежни чувства. Ако не получават достатъчно физически ласки, те могат да насочат своите потребности навътре. Тогава човекът с Луна в Рак ще стане прекалено много майка, баща или любима, с Луната в Скорпион – ревностен фанатик, а с Луната в Риби – ескапист. Когато могат да проявяват емоциите си, тогава Луната показва своята интуитивна, възприемчива и съчувствена натура.


Формата на картата

Формата на картата – чаша
„В карта с такава конфигурация всичките планети се намират в границите на една опозиция (180°)…
При такава форма на картата вие се сблъсквате с постоянни наложителни избори в живота си. Този избор постоянно засяга въпроси от личната корист в противовес на самопожертвованието. Очевидно, рядко съществува промежутъчна сфера, в която тези две крайности да могат да се смесват.
Ако вие решите да задържите за себе си своите таланти, то може да се ожесточите прекалено. Винаги пазейки своята собственост и способности, към края на живота си може да откриете, че щателно съхраняваната чаша е празна - в нея са останали само жлъч и мъка. Ако пък решите да използвате своите таланти и способности за подобряване живота на окръжаващите, вашата чаша никога няма да бъде празна. Към края на такъв живот вашата чаща ще бъде напълнена до край с достиженията на вашата безкористна дейност.
Жизнената реалност при конфигурация „чаща” попада някъде посредата между тези две крайности. Ако вашата индивидуалност е лишена напълно от личнокористни интереси, вие, вероятно, нямаше да се нуждаете от текущата инкарнация и, следователно, не бихте могли да четете всичко това. Хората, които се стремят към безкористен живот, проявяват всичко най-добро от този тип карта.”

Формата на картата – пакет
„В карта с такава конфигурация всичките планети се намират в границите на тригон (120°). При такава конфигурация на картата вашият живот се характеризира с интензивен интерес към една сфера. „Пакетът” винаги ще акцентира едно от полушарията… Понякога в карта с такава конфигурация седем или повече планети се намират в един квадрант. В такъв случай нещата, свързани с квадранта, ще са много важни във вашия живот.
Концентрацията на планети в карта с такава конфигурация подчертава вашата потребност да действате и разглеждате използването на своите таланти и способности за благото на другите хора. Това може да бъде по-очевидно за окръжаващите, отколкото за вас самите. Хората с такава конфигурация на картата често проявяват блестящи способности в определени сфери на живота. Обаче, ако вие не поискате да развивате други сфери на живота, тясната област на вашите знания и опит може да стане по-скоро затвор, отколкото истинско средство за самоизява.”

Формата на картата – кошница
„В карта с такава конфигурация девет планети се намират в границите на опозиция (180°), а една планета противостои на центъра на тази опозиция (дръжка на кошницата). Планетата, която противостои на всички останали планети не формира секстил с никоя от планетите на картата…
В карта с такава конфигурация планетата, която формира дръжката, се намира във фокус. Ако тя има точни опозиции, целият символизъм на картата може да се концентрира върху нея. Вие сте склонни да изразявате енергията през погледа на тази планета.”

Формата на картата – люлка
„В карта с такава конфигурация има две групи планети, противостоящи една на друга, всяка група се намира в границите на 90°. При такава конфигурация на картата вие сте склонни да се колебаете назад и напред между две форми на поведение. Колкото повече опозиции има в „люлката”, толкова по-резки ще бъдат смените на вашето поведение. Винаги съществува вътрешно напрежение, което ви подтиква към действие. Ще успеете ли да разрешите напрежението, присъщо на такава карта, това зависи преди всичко от това, доколко вие сте честни по отношение на собствената тенденция да създавате напрежение във всяка ситуация.”

Формата на картата – локомотив
„В конфигурацията „локомотив” планетите са разпределени върху картата по такъв начин, че остават свободно място, равно на един тригон (120°). Най-близката до празния тригон планета по посока на часовата стрелка, се намира във фокус или е главата на „локомотива”. Вие ще насочвате своята енергия към водещата планета в съответствие със заемания от нея дом и знак. Вашата целеустремена решимост напомня на влак, който се движи само по „една пътека”. Всяка планета в качеството на водещата планета на „локомотива” има позитивни и негативни възможности. Например, Нептун във водещата позиция може да означава музикален или артистичен път, или мъгляв и много неясен път.”

Формата на картата – капки или колело
„В карта с конфигурация „капки” или „колело” всички планети са равномерно разпределени по картата. В нея няма празно пространство, превишаващо 90°. В карта с конфигурация „колело” няколко планети се намират в ъглови положения, докато карта с конфигурация „капки” може да има или да няма ъглови планети…
Ако вие имате такъв тип карта на вас ще ви бъде трудно да се съсредоточавате само в определена сфера, тъй като сте склонни да се разхвърляте в своите таланти и способности. Вие сте човек от епохата на Възраждането. Въпреки това вие често се оказвате на показ, тъй като, ако този вид карта се съчетае с висок интелект, вие не само можете да овладеете няколко сфери, но също можете с относителна простота да предавате информация от една сфера в друга. Следователно, докторът по детски болести може да бъде също и политически активист, а свирачът – учен-политолог.”


Неоперативна планета

Планетата с най-голям градус в картата се нарича неоперативна. Ако планетите са повече от една с най-голям градус, се гледат и минутите им. Ако има и тук съвпадание, тогава по-бързата планета се приема за неоперативна.
Ако неоперативната планета е Слънцето, тогава роденият има склонност да поставя на последно място грижите за себе си. Той трябва да разглежда себе си в по-положителна светлина и да бъде малко по-егоистичен в действията си.
Ако неоперативната планета е Луната, тогава роденият поставя на последно място своите емоции. Това е неблагоприятно, защото той по навик ще отлага реакциите си (ще се сдържа) и когато най-накрая отреагира, няма да е ясно реакцията от кое събитие е предизвикана. Окончателната реакция, провокирана от всичко, насъбрано до момента, може да няма почти нищо общо с това, което я е предизвикало. На него му е необходима поддръжка, за да изследва чувствата си, да ги осъзнае, преди те да са се натрупали до трудно за обработване ниво.

Неоперативните планети показват известно разочароване в дома, който управляват. Това не е явно или причиняващо вреди разочарование, а по-скоро някакво дразнене. Който и дом или домове да управлява неоперативната планета, в тази сфера на живота винаги ще се чувства известно неудобство. Това не се отнася за планетите, които управляват интерсептирани знаци.
При Меркурий и Венера като неоперативни планети домовете могат да бъдат и повече от два, ако един от знаците се появява на куспидата на два дома.
Неоперативната планета в прогресивната карта се мени. В дома, в който е разположена, понякога се усеща слабо необяснимо раздразнение.

Неоперативната планета управлява първи дом
Човекът не е удовлетворен от своята индивидуалност или от лицето, което представя пред света. Непрекъснато смята, че е казал или направил не каквото е трябвало да бъде и реакциите му винаги са закъснели. Той не приема от себе си нищо друго, освен самото съвършенство.

Неоперативната планета управлява втори дом
В този случай човекът се безпокои за парите и финансите си, а често се и презапасява с продукти. Когато по-късно домът престане да се управлява от неоперативна планета (може да се случи при прогресиите), тогава роденият може да премине през период на бедност без изобщо да се притесни от това.

Неоперативната планета управлява трети дом
Източник на разочарование могат да бъдат братята и сестрите или контактите.
Роденият може трудно да разбира другите хора или да забележи, че те неправилно го възприемат. В прогресивна карта това положение на неоперативната планета показва незначителни механични проблеми – с колата, с обслужващия колата персонал и т.н.

Неоперативната планета управлява четвърти дом
На родения е трудно да завършва започнатото, защото всеки път, когато решава, че е приключил, забелязва, че нещо е забравил. Случват се дребни неприятности в дома, например изведнъж изгарят много крушки. Възможно е след излизане от дома всеки път да се безпокои, че не е изключил печката и т.н.

Неоперативната планета управлява пети дом
Човекът се чувства уморен от ухажванията или от липсата на такива. Срещите стават скучни. Женените могат да забележат, че талантите и хобитата им са станали по-скоро източник на раздразнение, отколкото на развлечение и почивка. Децата, особено по-големите, могат да започнат да го дразнят. Може билетите за кино да се свършат пред него или телевизорът неочаквано да се развали и т.н.

Неоперативната планета управлява шести дом
Подредбата му се разпада или става трудно управляема. Домашните му животни оставят следите от зъбите и ноктите си по мебелите. Някой започва да чука точно под прозореца на кантората му; извиканият майстор се появява, когато му скимне и съвсем не в уговорения час. Пералнята му машина се разхожда из стаята, врязвайки се в стените и т.н.

Неоперативната планета управлява седми дом
Другите хора го безпокоят. Съпругата му накисва дрехи във ваната всеки път, когато поиска да се изкъпе. Навиците на партньора му го вбесяват. Той с голяма яснота вижда недостатъците на другите хора и разбира, че Марк Твен е бил прав, когато е казал: ”Нищо не се нуждае така много от оправяне, както навиците на другите хора”.

Неоперативната планета управлява осми дом
Понякога е сексуално напрежение. След прочитане на някаква статия роденият може да се замисли над въпроса дали текущите му взаимоотношения са нормални. Партньорът му може да ляга в леглото без пижама и това всеки път да го довежда до безумие. Може да има безпокойство заради съвместни финанси или данъчни декларации. Времето не е подходящо за започване на икономии заради безпокойството, което би съпровождало тяхното въвеждане.

Неоперативната планета управлява девети дом
Роднина по женска или мъжка линия започва да се държи така, както се говори във вицовете, но на човека не му е до смях. По време на път може да му се случат разни малки безмълвни сцени. Може да поиска кифла и да не знае как да попита на гръцки. Ако учи в колеж, може да установи, че преподавателят, заради когото се е записал за даден курс, точно този път ще отсътства и друг ще провежда курса.

Неоперативната планета управлява десети дом
Човекът се съмнява в правилния избор на кариерата си. Всички шефове разчитат на пълно съвършенство от негова страна. Вътрешният глас непрекъснато му натяква, че кариерските решения е можел да вземе или осъществи по друг начин. Човекът не е доволен от обществения си имидж, но не е съвсем на ясно, какъв би искал да бъде. Той страстно мечтае за кариера.

Неоперативната планета управлява единадесети дом
Човекът стига до извода, че всичките му цели са отвратителни, но няма никакви алтернативи. Група от хора, с които е свързан, никога не прави това, което той им казва. Затова започва да се дели от групата.

Неоперативната планета управлява дванадесети дом
Човекът се опитва да скрие надалече от съзнанието си подсъзнателни мисли и мотивации. Той негодува когато му казват, че вероятно съществуват причини за неговите нелогични действия. (Той може да се възмущава даже и на намек за това, че действията му са нелогични). По това време много трудно се понася всякакъв вид изолация.


Нашата идеална личност – сигнатурата

“Сигнатурата на вашата карта – това е знакът, който се определя от комбинацията на вида на знака, в който се намират болшинството планети и стихията на болшинството планети. За да определите сигнатурата, изчислете броя на планетите в кардинални, фиксирани и мутабелни знаци. След това изчислете броя на планетите в огнена, земна, въздушна и водна стихия. Комбинацията от двете максимални значения в тези две сметки ще даде сигнатурата. Вие може да добавите Асцендента, но него трябва да отчетете и в двете сметки.
Сигнатурата на всяка карта символизира идеалната личност, каквато се стараем да станем. За да получите бърза представа за това, какво означава това, вземете позитивните характеристики на знака на вашата сигнатура и добавете „На мен ми се иска да бъда по- …” пред всяка характерна черта. С други думи, ако вашата сигнатура е Овен, вие искате да бъдете по-енергични, праволинейни, инициативни. Ако тя е Телец, вие искате да бъдете по-търпеливи, упорити, верни и надеждни; ако е Близнаци, вие искате да бъдете по-гъвкави, любознателни и общителни. Никой не се стреми към негативни черти, така че вие не искате да бъдете бъбриви (ако сигнатурата е Близнаци) или кисели (ако сигнатурата е Рак).”
Когато сигнатурата съвпада със знака на Слънцето, което се случва в приблизително 25% от случаите, тогава роденият иска да бъде точно такъв, какъвто е.
Ако наталното Слънце се намира в знака на прогресивната сигнатура, тогава човек започва повече да осъзнава силните страни, свойствени на вътрешното му „Аз” в неговата основна индивидуалност. Когато прогресивното Слънце се намира в знака на наталната сигнатура, тогава роденият заприличва повече на неговата идеална личност. Ако наталното Слънце се намира в знака на наталната сигнатура, а прогресивното Слънце – в знака на прогресивната сигнатура, роденият продължава да работи над проявляване на най-добрите характеристики на наталния и прогресивния символизъм. Ако прогресивната сигнатура не съвпада със знака на наталното и прогресивното Слънце, тогава роденият започва да вижда сфери от своя живот, които могат да бъдат подобрени, особенно ако наталната сигнатура съвпада със знака на наталното Слънце. Когато наталната карта няма ясна сигнатура, тогава за родения идеалната личност не прилича на някой определен знак.
Ако сигнатурата се различава от знака на Слънцето, тогава тя може да се отличава по стихия, по вида на знака или и по двете. Приведените по-долу описания са подходящи за натален и прогресивен анализ, „въпреки че наталната ситуация ще бъде постоянен фон или житейски урок, а прогресивната ситуация ще бъде характерна само за периода на прогресията.”

Разлика по вида на знака
Кардинално Слънце – фиксирана сигнатура:
Роденият иска да завършва започнатото. Ако Меркурий е в знака на Слънцето, той може да не осъзнава това свое желание. Ако Меркурий е във фиксиран знак, тогава той се чувства най-добре, когато всичко е изпитано и надеждно. Но в него ще има вътрешен стремеж да инициира действия, заради положението на Слънцето му. Затова той може да започва нови неща и после да не се отклонява от първоначално взетото решение да завършва започнатото. На роденият не му се иска да започва твърде много нови неща, защото неговата идеална личност завършва всичко.

Кардинално Слънце – мутабелна сигнатура:
Роденият иска да е по-гъвкав. Затова той внимателно изслушва мненията на другите хора, а после ги отхвърля и постъпва именно така, както е мислил да постъпи още в самото начало. На него му харесват промените само тогава, когато са по негови идеи.

Фиксирано Слънце – кардинална сигнатура:
Човекът иска да е новатор, но вътрешно е изплашен формалист. Затова той се опитва да е изобретателен в изпробвани сфери. Той може да навлиза в различни сфери, но винаги ще завършва започнатото. Даже ако идеалът му е глупав или неработоспособен, той няма да се откаже от него, докато напълно не измъчи себе си и всички окръжаващи.

Фиксирано Слънце – мутабелна сигнатура:
Човекът не обича да променя решенията, независимо от това какво представлява неговата идеална личност. Той иска всички други да са по-гъвкави, тогава той ще е по-сговорен.

Мутабелно Слънце – кардинална сигнатура:
Иска да е по-осмотрителен при взимане на решение, но открива, че се вслушва в мнението на другите. Иска да се хвърли в нещо ново с истинска кардинална несдържаност, но се колебае накъде да се хвърли.

Мутабелно Слънце – фиксирана сигнатура:
Иска да е по-упорит. Всеки път, когато се колебае, се обвинява в безхарактерност. Той може да се колебае между двете крайности – да се вслушва във всички или в никого. Иска да завършва започнатото, затова по-скоро няма да започва нищо, отколкото да го остави незавършено.

Разлика по стихии
Огнено Слънце – земна сигнатура:
Роденият иска да бъде повече възприемчив и отзивчив. Той предпочита да проявява своята ян страна чрез основателност или практичност. Ако е жена, тя може така да се старае да се справя с нещата си, че никой да не е в състояние да я критикува. Ако е мъж, той може да се старае да действа внимателно, по логичен начин, за да намали до минимум своята тенденция към импулсивни действия.

Огнено Слънце – въздушна сигнатура:
Това е добра конфигурация, защото Слънцето и сигнатурата са с еднаква полярност. Роденият иска да е по-интелектуален, но това желание по-скоро допълва стремежа да действа на неговото огнено Слънце, отколкото да е в конфликт с него. Роденият е способен на значителни успехи, защото се старае да мисли и действа с пълна мощ.

Огнено Слънце – водна сигнатура:
Роденият иска да е емоционален, чувствителен и отзивчив, докато неговият слънчев знак говори за рязкост, праволинейност и ориентация към действие. Ако е жена, тя може да се старае да скрие своето ян Слънце или да се откаже от него. Ако е мъж, той иска да проявява повече чувствителност и емоции, и действително може да направи това. При всички случаи тази комбинация води до дискомфорт.

Земно Слънце – въздушна сигнатура:
Слънцето показва възприемчива и практична натура, докато сигнатурата е индикация за това, че роденият иска да е по напорист, особено в интелектуалните сфери. Ако е жена, тя ще иска да е оценявана за ян интелекта си. Ако е мъж, той може да не признава компетентността си в домашните неща, а да иска признание за интелекта си.

Земно Слънце – водна сигнатура:
Роденият се стреми да е по-емоционален и мек, а ин полярността на Слънцето му показва, че той не се притеснява да изглежда чувствителен или грижовен. Той може да предпочита да общува с хора, които лесно изразяват своите емоции. Но той може да реши да съжителства с човек, който не умее да изразява емоциите си, тъй като тогава той ще смогва да функционира като емоционален барометър на взаимоотношенията им.

Земно Слънце – огнена сигнатура:
Тук са налице различни полярности, а така също склонност към действия в контраст с грижа за практичността. Човекът се стреми към спонтанност, но тя е само привидна, защото действията са планирани предварително. Ако е мъж, непрестанно ще се опитва да демонстрира мъжествеността си, защото точно там се чувства неуверен. Ако е жена, тя ще иска да е по-напориста. Ще се обижда от всяка проява на мъжко господство и едновременно с това, ще чувства противоречие в позицията си – например, ще отиде на събрание на феминистки, но след като е издомакинствала съвършенно в дома си.

Въздушно Слънце – водна сигнатура:
Роденият може да се опитва да бъде по-чувствителен и по-малко интелектуален в контактите си с другите. Той идеализира емоциите и възприемчивостта. Ако е жена, ще се опитва да е „стопроцентова”, оставаща в сянката на мъжа до нея. Но въздушното й Слънце показва, че тя е силна, особено в интелектуалните сфери. Ако роденият е мъж, той ще разглежда чувствителността и загрижеността като най-висши идеали. Може да пише поеми и да разчита на жена си за всички трудности в дома си. Може да утвърждава, че мъжът трябва да плаче и да открие, че не може да загуби самообладанието си в присъствието на друг човек.

Въздушно Слънце огнена сигнатура:
Тази комбинация е лека. Огнената сигнатура подтиква въздушното Слънце към действие. Роденият обича историите за храброст, но в живота иска най-напред да помисли и след това да действа. За някои хора взимането на решение представлява безкрайни опити да се мисли по-бързо. Роденият иска да има мигновени рефлекси, защото рефлекторното действие е правилното действие. Като цяло той е добър мислител и изпълнител, който може да постигне много.

Въздушно Слънце – земна сигнатура:
Роденият иска да превърне всичко в полезен инструмент и да е умел във всичко. Ако е жена, може да е „супер жена”, защото ще иска да се справя добре с работата си, да има съвършени деца и дом. Тя може да доведе себе си до нервен срив, преди да проумее този ин-ян конфликт, стоящ в основата на нейното поведение. Ако е мъж пак ще иска да е съвършен, съединяващ в себе си противоположни качества. Той ще иска да е отзивчив и отговорен, а също така енергичен и интелектуален. На всеки с тази комбинация е много трудно да признае, че сам си е виновен за премногото работа и преумората.

Водно Слънце – огнена сигнатура:
Тази комбинация предизвиква най-интензивния вътрешен конфликт. Роденият иска да е по-напорист и по-малко емоционален. Ще се опитва да потиска прекалените емоционални реакции, да ги откаже напълно или скрие. Това е защитно поведение, целящо да скрие чувствителността, която той смята за своя слабост. Ако е жена, ще иска да е сама. Може да е убедена феминистка. Но ще прибягва до водното си Слънце всеки път, когато ще й е нужно да манипулира другите хора. Ако е мъж, той също ще идеализира яростния индивидуализъм. Но той ще се страхува да използва ин-страните от характера си, защото ще ги смята за женствени и защото не ги разбира. Той ще се стреми да съхранява твърдостта на характера си, каквото и да става, защото общественото мнение усилва страха му, че присъщата му емоционалност показва слабост. От него се изисква огромна смелост и честност, за да проявява водното си Слънце.

Водно Слънце – земна сигнатура:
Роденият иска да стане по-практичен, но при това не гледа отвисоко на чувствителността и емоциите. Неговата идеална личност мисли за резултата, преди да направи каквото и да било, но той обикновено се задоволява, когато успява да заземи своята чувствителност с логика. Лошото при тази комбинация е това, че човекът може да умори другите с присъщата му потребност да дава рационално обяснение за своята емоционална страна.

Водно Слънце – въздушна сигнатура:
Роденият може да се опитва да дава интелектуално обяснение на емоциите. В резултат от постоянните опити да превръща ин в ян той може да стане много изкусен в „аналитичните” игри. Въпреки, че той може детайлно да обяснява всички свои емоционални проблеми, като използва за целта мъгляв психологически жаргон, в него може да отсъства вътрешното разбиране на собствената емоционална натура. Ако е жена, то вероятно тя ще използва своето Слънце, за да манипулира другите хора, тъй като тя много лесно може да даде рационално обяснение, ако забележи, че така е постъпила. Роденият предпочита да счита себе си за интелектуален, рационален и независим и ще прибягва към психологически обяснения, за да оправдае всички несъответствия при това допускане за себе си. На мъжете с тази комбинация им допада да анализират личните ситуации. Те харесват сеансите на груповата терапия, защото на тях им се отдава да разкрият ин страната на Слънцето си, получавайки при това удоволствие от интелектуалната ян игра.


Накъде съм се насочил?

Планети в съвпад със Средата на Небето
Средата на Небето символизира посоката на живота, кариерата, пътя, който сме решили да следваме. Колкото по-близо до Средата на Небето е разположена една планета, толкова по-силно ще бъде нейното влияние.
Планетата, намираща се най-близо до МС и в рамките на 60° от него, се нарича „случайно възкачена”. Влиянието на случайно възкачената планета, която не е в съвпад със Средата на Небето, ще е по-слабо от това на планетата в съвпад с МС, но винаги трябва да се има предвид, когато се обсъжда кариерата.
От времето, когато прогресивната Среда на Небето се намира в рамките на един градус от натално или прогресивно положение на някоя планета и до времето, когато МС ще се отдалечи на повече от един градус от наталното или прогресивното положение, влиянието на тази планета ще бъде много значимо в живота на родения. Всички аспекти на планетата ще влияят на кариерата или на жизненото му направление.
Ако прогресивна планета формира съвпад с наталната Среда на Небето, то, вероятно, роденият ще осъществява радикални изменения в посоката на живота си.
Всеки път, когато наталната Среда на Небето се аспектира от транзитна планета или прогресивната Луна, роденият ще открива проявлението на символизма на планетата в произтичащите събития.


Какво ви показвам?

Планети в съвпад с Асцендента
Асцендентът символизира проектираното его, характера на взаимодействието с обкръжението, т.е. нашата индивидуалност. Чрез Асцендента ние действаме и реагираме на въпросите и събитията в обкръжаващия ни свят. Това взаимодействие по определен начин се променя при съединяването на планета с Асцендента.
Аспектите, които никога няма да станат точни в прогресиите, обикновено влияят много по-слабо от тези, които стават точни в течение на живота.
Асцендентът ще направи в прогресиите съвпад с всяка планета, намираща се в първи натален дом. Ако някоя планета се намира в пределите на пет градуса от Асцендента в първи дом, то роденият открито ще подхожда към обкръжението си с енергията на тази планета, а не с енергията на знака на Асцендента. Асцендентът ще формира съединение с тази планета в течение на първите седем години от живота на родения, премествайки енергията на тази планета в дванадесети дом - дома на навиците и твърдо вкоренилите се подсъзнателни действия.


Откъде произхождам?

Планети в съвпад с Надира
Надирът или куспидата на четвърти дом (IC) символизира нашето вътрешно „аз” в противоположност на МС, която символизира насоката на професионалния и духовния ни живот. IC показва от къде произлизаме, какво смятаме за най-ценно, как водим своя частен живот. Надирът символизира „аз” без проектиране във външния свят. Той символизира нашето истинско вътрешно „аз”.
Четвърти дом символизира и някои земни страни от живота, точно както десети дом обозначава началника, бащата и репутацията. Четвърти дом показва как завършваме нещата – знакът на IC, както и всички планети в четвърти дом ще предадат оттенък на това. Нашият дом, като недвижимост, е свързан с четвърти дом на картата; погледът ни върху нашата майка се филтрира чрез този дом, както и нашата връзка с миналото и с предците ни (чрез притежаването на старинни вещи или чрез семейни традиции). Надирът ни свързва с нашите психологически и физически корени. Той е свързан и с миналите ни животи и с нашите връзки от миналите ни животи.
Напрежението между концепциите „накъде съм се насочил” и „откъде произхождам” е свойствено на опозицията МС/IC. Аспектите към един от тези ъгли включват аспекти и към другия. По такъв начин често анализът на съвпад с Надира представлява анализ на опозиция към Средата на Небето и обратно.
Съединението с Надира трябва да премине през цялото ни същество, за да излезе на повърхността, но именно тази необходимост показва, че ние възприемаме връзките с Надира, изхождайки от цялата съвокупност на своя опит.


Какво показвате на другия?

Планетите в съвпад с Десцендента
Десцендентът символизира „другия човек” в нашия живот. Асцендентът показва как ние проектираме себе си във външния свят, а Десцендентът показва как ние действаме или реагираме заедно с всичките останали хора в света. Заради оста, всяка планета, аспектираща Десцендента, аспектира и Асцендента. Тази ос означава сблъсък с външния свят, който е започнал в момента на раждане. Страната на Асцендента означава нашата проекция, нашата личност, докато Десцендентът означава всички извън нас, всички други хора, които не се определят от другите домове. Седми дом също така е свързан и с партньорствата изобщо.
Куспидата на седми дом отразява близките взаимоотношения (брак) и далечните взаимоотношения (другите хора изобщо), хармоничните отношения (партньорства) и неприятните отношения (откритите врагове). Отношенията на седми дом са доста независими, тъй като ние нямаме определен модел за различните си роли от този дом, каквито имаме във връзките ни в другите домове – с родители, деца и т.н.
Нашите отношения с другите хора зависят от личността, която ние предпочитаме да демонстрираме пред света. Личността, която ние демонстрираме пред окръжаващия ни свят, зависи от нашите взаимоотношения с хората в този свят. Това е взаимодействието на оста Асцендент/Десцендент: Асцендент – това съм „аз”, какъвто се опитвам да ви се представя, Десцендент – това сте „вие”, както аз ви виждам.
Връщане към 'Астрология, номерология, кабала'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ