Начало > Астрологичен справочник >

Аспекти


Аспекти
Аспект Сим Латинско име Съкр Ъгъл Цвят Орбис Еле-мент Ключови думи
Съвпад Conjunction Con Червен 10(8) Акцент, въвеждане, усилване
Вигинтил 18° Зелен 1
Полунонагон N/2 20° Син 1 Вода
Полусептил S/2 26° Лилав 1,5(1)
Полусекстил Semisextile SSx 30° Червен 3(2) Вода Реактивност
Ундецил 32°43'
Полуквинтил (Децил) Semiquintile SQn 36( Зелен 1,5(1) Вода
Нонагон N Novile Nov 40° Син 1,5 (1) Огън Изкушение
Полуквадрат Semisquare SSq 45° Черен 3(2) Дразнещ , пречещ
Септил S Septile Sep 51,4285° Лилав 2(1,5) Последствие
Секстил * Sextile Sex 60° Червен 5,5(4) въздух Възможност, привличане
Биундецил 65°27'
Квинтил + Quintile Qui 72° Зелен 6(4) Огън Талант
Бинонагон Binovile BNv 80° Син 1,5(1) Земя
Квадрат Square Squ 90° Черен 9(7) Въздух Предизвикателство, действие, напрежение, повратност
Триундецил 98°11'
Сентагон 100° Син 2(1,5) Въздух
Бисептил Biseptile BSp 102,857° Лилав 1,5(1)
Тридецил 108° Зелен 2(1,5) Въздух
Тригон Trine Tri 120° Червен 10(8) Огън Бързо и плавно развитие, хармония, вдъхновение
Кварундецил 130°55'
Сески-каре (Кв. и полов.) Sesquiquadrate Ses 135° Черен 3(2) Земя Оскърбяващ - разстройство, водещо до забавяне
Биквинтил *+ Biquintile BQn 144° Зелен 2(1,5) Земя Хармоничен на ментално ниво
Куинконс Inconjunct Inc 150° Червен 3(2) Земя Приспособяване, раздяла, освобождаване, напрежение
Трисептил Triseptile TSp 154,285° Лилав 2(1,5)
Кварнонагон Quatronovile QNv 160° Син 1,5(1)
Квинтундецил 163°38'
Опозиция / Opposition Opp 180° Черен 10(8) Огън Съзнаване, избор и взимане на решение, сътрудничество


Цветове на аспекти
Цвят Качество
Черен активен, лош
Червен пасивен, добър
Зелен творчески
Син кармичен
Лилав добър за духовно извисените хора

Връшане към Астрологичен справочник  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ