Начало > Астрологичен справочник >
В помощ на астрологаОпределяне на антиса и контраантиса

Хоризонталните антисни точки се определят по оста Овен-Везни, а вертикалните (контраантисите) - по оста Козирог-Рак.

Антисни точки

От следващата таблица могат да се определят знаците на антисните точки:

Знаци на антисните точки
Знак на планета Знак на антиса Знак на контраантиса
Овен Дева Риби
Телец Лъв Водолей
Близнаци Рак Козирог
Рак Близнаци Стрелец
Лъв Телец Скорпион
Дева Овен Везни
Везни Риби Дева
Скорпион Водолей Лъв
Стрелец Козирог Рак
Козирог Стрелец Близнаци
Водолей Скорпион Телец
Риби Везни Овен


Антисният градус се изчислява по формулата:

         Антисен_градус = 30 - градус_на_планетата

Примери:
 • За планета с координати 25°15’ Лъв антисата е 4°45’ Телец, а контраантисата - 4°45’ Скорпион.
 • На Северен Възел с координати 14°44’ Риби антисата е 15°16’ Везни, а контраантисата - 15°16’ Овен.
 • За Слънце 12°10’ в Скорпион градусът на антисните точки е 17°50’, като хоризонталната антиса е във Водолей, а вертикалната – в Лъв.

Забележка: За програмно определяне на хоризонталната антисна точка на една планета от 180° се изважда координатата на планетата, като при резултат отрицателно число се добавят 360°. Вертикалната антисна точка се изчислява като от 360° се извади координатата на планетата.
Определяне фазата на Луната

Фазата на Луната се определя като в наталната карта се постави Слънцето на Асцендента и се извърши съответното преместване на Луната. Ако Луната попадне в някой от домовете 1-6, тогава при раждането тя е била нарастваща, а ако е в домовете 7-12 - намаляваща.
Ако в наталната карта Луната съвпада със Слънцето, тогава фазата е новолуние, ако е в опозиция на Слънцето - пълнолуние.

За една планета се казва, че има западна алонгация, когато е зорница и източна алонгация - когато е вечерница. Една планета се разглежда като зорница, ако изгрява преди Слънцето и като вечерница, ако изгрява след него.
Зорница и Вечерница

Определяне координатите на неподвижните звезди

Координатите на неподвижните звезди са указани в астрономическите справочници. Там те са зададени в ректасцензия - в часове, минути и секунди. В астрологическата литература се използват еклиптичните дължини в градуси, минути и секунди. Превръщането на координатите от едните мерни единици в другите става на базата на съответствията:

	1 час      =    15° 	
	1 минута    =    15' 		
	1 секунда    =    15"


Например, в 1998 година Сириус има координати 6h 45' 5", което превърнато в градуси дава 101°16'15":

         6h * 15° + 45' * 15' + 5" * 15"

При работа с неподвижните звезди трябва техните координати и тези на планетите да са изчислени за една и съща година. За уеднаквяване на годините на снемане на координатите се използва прецесията. Тя или се добавя към координатите на обектите от по-старата година, или се изважда от координатите на обектите от по-новата година.
Прецесията е 1° за 72 години или 50" за 1 година:

        1° = 60' = 60 * 60" = 3600";
        3600" / 72 = 50"

Определяне типа на аспекта - ляв или десен

Ако по-бавно движещата се планета се намира преди по-бързата (по посока на нарастване на градусите) аспектът е десен, ако е след по-бързата - ляв.
Приближаването на по-бързата планета към точния аспект с по-бавната се нарича апликация, а отдалечаването от точния аспект - сепарация.
При десен аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от градусите на точния аспект е налице сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета, а когато разликата е по-голяма от точния аспект - апликация, защото точният аспект предстои.
При ляв аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от градусите на точния аспект е налице апликация - точният аспект предстои, а когато разликата е по-голяма от точния аспект е сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета.
Когато бързата планета е ретроградна, условията за сключване на апликация и сепарация се разменят. Това важи както при десния, така и при левия аспект.
Ретроградността на бавната планета не влияе на определянето на апликацията и сепарацията, а само на скоростта на сключване на точния аспект.
Апликация и сепарация

Връшане към Астрологичен справочник  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ