Начало > Номерологичен справочник >

Номерологичен „тест на Питагор”


Извършват се изчисления върху числата от датата на раждане, чрез които се определят четири работни числа. После цифрите на датата на раждане и на работните числа се тълкуват.

Методите за определяне на работните числа варират. Съществуват и повече от един варианти за тълкуване на крайните цифри.

Първото работно число се определя като се съберат всички цифри от датата на раждане.
        Например за дата на раждане 25.05.1979 първото работно число ще бъде: 2+5+0+5+1+9+7+9=38.
За определяне на второто работно число се използва първото работно число, което се редуцира веднъж, т.е. цифрите му се събират
        3+8=11.
За изчисляване на третото работно число се действа по един от следните два начина:
   а/ от първото работно число се изважда удвоената първа цифра на годината на раждане
        38-(2*1)=36
   или
   б/ от първото работно число се изважда удвоената първа цифра на деня на раждане
        38-(2*2)=34.
   Ако първата цифра е нула
        например за датата 05.12.1937 с първо работно число 0+5+1+2+1+9+3+7=28,
   тогава или третото работно число се приема да е равно на първото
        28,
   или при изчислението се използва втората цифра от деня на раждане
        28-(2*5)=18.
Четвъртото работно число също се определя по два различни начина:
   а/ третото работно число се редуцира веднъж
        3+6=9 или 3+4=7;   2+8=10 или 1+8=9
   или
   б/ цифрите на третото работно число се умножават
        3*6=18 или 3*4=12;   2*8=16 или 1*8=8.

След определяне на работните числа всички цифри от датата на раждане и четирите работни числа (без нулите) се подреждат в следната последователност:
        единици | четворки | седмици
          двойки
  | петици    |осмици
          тройки
  | шестици  |девятки
Например за датата на раждане 25.05.1979 при използване на първите варианти от по-горе посочените би се получило следното:
        111| - |7
           2|55|8
         33| 6 |999


Така попълнените редове и стълбове се тълкуват.


Общоизвестен вариант на тълкуване


Нули - степен на избор, вътрешна свобода
Човекът в живота си ще избира между повече възможности. Той е по-малко зависим от другите и от обстоятелствата. Прави повече грешки, но и сам се оправя.

Единици - собствена енергия
1 - съвършен егоист
11 - склонен към егоизъм
111 - добър устойчив характер
1111 - силен волеви характер
11111 - диктатор; за близък човек може да направи и невъзможното. С такъв човек се живее трудно.

Двойки - биоенергия
- отсъствието на цифрата 2 означава, че каналът на биоенергия е отворен за непрекъснато събиране на енергия. Тези хора обичат старите вещи и се отнасят добре към околните. Природно възпитани хора. Може да се проявяват като енергийни вампири
2 - има биоенергия, но е недостатъчна. Препоръчително е занимание със спорт. Чувствителност към атмосферни промени
22 - биоенергията е достатъчна. Може да лекува други хора
222 - добър екстрасенс
2222 - много харесван от противоположния пол. Ако притежава и 666, трябва да се пази от съблазън.

Тройки - енергия от космоса
- отсъствието на цифрата 3 означава точен и последователен човек. Изключително разговорлив
3 - човек на настроенията
33 - склонност към точните науки
333 - забележителни физици, математици, химици.

Четворки - здравето
- отсъствието на цифрата 4 означава болнавост
4 - заболяванията се появяват предимно на старини
44 - здрав човек. Повишен темперамент
444 - отлично здраве.

Петици - интуиция
- отсъствието на цифрата 5 означава, че този човек непрекъснато се старае да прави нещо, винаги е в размисъл, експеримент или разчет. През живота си ще направи много грешки. Получава всичко с много труд
5 - Открит канал. Прави грешки, но по-рядко
55 - добра интуиция, ще бъде отличен следовател или юрист
555 - тези хора знаят какво правят
5555 - ясновидци, ясно им е всичко, което се случва около тях, не могат да бъдат заблудени.

Шестици - реализъм
- отсъствието на цифрата 6 означава, че човекът е дошъл на Земята, за да си намери професия. Необходим му е физически труд, към който той няма склонност
6 - земен човек. Необходим му е физически труд, но може да помисли и за учение
66 - любов към физическия труд
666 - знак за тревога. Човекът е доста привлекателен, темпераментен. Препоръчително е партньорът му да има голям брой двойки
6666 - този човек в предишните си животи е научил много неща и много се е трудил. Препоръчително е да работи в институт, особено ако има и деветки.

Седмици - талант
- отсъствието на цифрата 7 показва, че човекът трябва да се сдобие с такива в следващите си прераждания. Но за да ги получи, му трябва съчувствие. Тежък живот
7 - има талант, който обаче не е ярко изразен
77 - много силен знак, особено ако успее да развие напълно таланта си
777 - особен знак. Такъв човек ще се срещне със сериозни трудности
7777 - знак за тревога, трябва да е по-предпазлив.

Осмици - отговорност
- отсъствието на цифрата 8 означава, че човекът не бърза да връща дълговете си
8 - човек с развито чувство за отговорност
88 - доста развито чувство за отговорност, има желание да помага на другите
888 - знак за служба на народа, голяма отговорност.

Деветки - ум
9 - ленивост. Човекът трябва да работи за постигане и на друга девятка
99 - по рождение е умен, но се учи без желание
999 - човекът е умен по природа, всичко му се отдава
9999 - човек с изключителен ум, но се отличава с грубост и липса на милосърдие.


Линии на съдбата и на волята


Това са две графични линии, които показват състоянието на съдбата и на волята през живота на родения. Линията на съдбата указва външните условия, докато линията на волята - вътрешните възможности.

За получаване на графиката се извършва следното:
   1. Денят и месецът на раждане като четирицифрено число се умножават с годината на раждане - четирицифрено число. В получения резултат се отстраняват крайните нули. Ако остатъкът е с по-малко от седем цифри, тогава пред него се поставят нули, за да стане седемцифрено число. Така полученото число е число на съдбата.
        Например за дата на раждане 05.10.1967
        0510*1967=1003170 --> 100317 --> 0100317.
   2. Повтарят се действията от предходната точка, като преди умножението всички нули от датата на раждане се заменят с единици. Така се получава числото на волята
        1511*1967=2972137.
   3. В първия ред на седемколонна таблица последователно в колоните се записват числата 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 - това са години. Във втория ред в седемте колони се подреждат цифрите на съдбата, а под тях - на третия ред - цифрите на волята.


Години0122436486072
Съдба0100317
Воля2972137


   4. На основа значенията в таблицата се чертае графика. По абсцисата се подреждат годините през 12. По ординатата - стойностите от 0 до 9 за значенията на цифрите на съдбата и на волята. Така комбинацията от първия и втория ред от таблицата определя линията на съдбата, а комбинацията от първия и третия - линията на волята.

Линии на съдбата и на волята

Графиката показва развитието на индивида от нула до 72 годишна възраст. За следващите години значенията на числата на съдбата и на волята се повтарят, т.е. на 84 години отговаря значението от 0 години, на 96 - от 12 и т.н.

Чрез графиката може да се измерят параметрите на волята (синята линия) и на съдбата (червената линия) за произволно време, да се видят периодите на възход и спад, критичните точки (в зелено) - когато двете линии се пресичат.
При ниски значения човекът е склонен да се влияе по-силно от другите.
При високи значения се проявява по-голяма самостоятелност.
Ако в даден период едната линия е силна, а другата слаба, тогава животът на индивида може да бъде „по воля” или „по съдба”, т.е. той може да се съобразява с даденостите на периода. Когато съдбата е силна, тогава на човека му се помага „от горе”. Когато волята е силна, тогава човекът трябва сам да си помогне - той може, трябва само да се потруди.
Около критичните точки трябва да се внимава, защото тогава е снижена активността. Човекът трябва да се пренастрои към смяна на влиянията на съдбата и на волята - от по-силно към по-слабо или обратното.

Когато в рождената дата няма нули, тогава числата на съдбата и на волята съвпадат. Тогава и линиите на съдбата и на волята са еднакви (сливат се). Това са хора, които нямат голям избор, сами се управляват. Те нямат възможност да варират между външни условия и вътрешни възможности.
Връщане към Номерологичен справочник  

Горе >     |     Връзка с нас     |     Помощ