Лекции по астрология на Ц. Николов

Добродетели и пороци

Самоконтрол

Добри аспекти между Марс и Сатурн, и един от тях свързан със Слънцето, Луната или Меркурий, или с господаря на хороскопа, или добре поставен Марс в 1-ви дом.

Самообладание

Трябва да има добър аспект между Слънцето и Марс - аспект на спортиста.
Пречките учат на самообладание. Като прави наблюдение върху себе си и се контролира човек придобива самообладание - ценно качество в живота му. Истинското самообладание е едновременно вътрешно и външно.
Благоволение, Милосърдие и Съвестност = център на Ясновидството

Кураж и енергия

Марс хилек (хилек означава много силен - най-важната планета в хороскопа).

Творчество

 1. Много на брой добри аспекти, особено тригони и Q.
 2. Меркурий добре поставен и с много добри аспекти.
 3. Asc във въздушен знак.

Критика

 1. Меркурий в дева или скорпион, или Asc в тези знаци.
 2. Издигнат Меркурий и Марс (да са в горната полусфера на хороскопа).
 3. Сатурн в лоши аспекти със сигнификаторите на характера (Asc, Слънце, Луна и Меркурий).

Обезкуражаване, Песимизъм

Сигнификаторите на характера, особено Луната, в лош аспект със Сатурн.

Достойнство, Самоуважение

 1. Добре поставено Слънце.
 2. Юпитер със силен бал и в добър аспект със Сатурн.
 3. ОП: Който няма тези качества не може да бъде богат.

Егоизъм

Малко аспекти на Юпитер и Венера. Лоши аспекти на Сатурн с тях и ако Юпитер и Венера не са свързани (нямат аспекти) със Слънцето, Луната или Меркурий. Преобладаване на земните знаци. Лош аспект между Юпитер и Плутон.

Гордост

Това е най-лошото качество, разсадник на всичките видове пороци. Гордостта е резултат на неизползваното знание. Човек се смирява, когато прилага знанието, което е придобил.
Лош аспект между Юпитер и Слънцето, особено в неподвижните знаци.

Лудост

Меркурий с лоши аспекти и да е в подвижен знак. Меркурий да е в 6-ти или 12-ти дом, и там да получава много на брой нехармонични аспекти или Меркурий да е в риби. Подвижен знак на Asc и Asc да е ранен от Уран или Нептун.

Гениалност

Много тригони във въздушните знаци. Във въздушните знаци трябва да има връзка между Луната и Меркурий, и всяка от тях да е свързана с Уран и Нептун, и планетите да са в 1-ви, 3-ти, 9-ти или 10-ти дом. Всичките връзки трябва да са добри аспекти.

Искреност, Честност, Лоялност

Сигнификаторите на характера да са много хармонични (с добри аспекти), да правят добър аспект с Юпитер и Юпитер да е добре поставен по дом и знак. Добре е сигнификаторите да са в стрелец или в огнени знаци. Огнен знак на Asc. Откровен = не скрит. Искрен = съвестен. Искреният няма задна цел. Честност = справедливост, никаква лъжа. Интелигентността се повишава, когато човек е честен. Честността усилва волята.

Веселост, хумор, удоволствие

 1. Венера и Юпитер в знаците на веселие, удоволствие и експанзия или да се намират в 5-ти дом
 2. Между Венера и Юпитер може да има лош аспект, но само ако космограмата има добра резултантна (преобладаващи благоприятни аспекти и добре поставени планети по дом и знак).

Омраза и завист

 1. Сатурн в лош аспект с Марс и сигнификаторите на характера.
 2. При Марс и Сатурн в дева съществува тенденция към убийства.

Идеализъм

Луната и Меркурий да са добре поставени (добри по дом и по знак) и добре аспектирани, особено от Венера, Юпитер или Нептун (планетите на идеализма). Последните три планети да са в 3-ти или 9-ти дом и да са във везни или водолей или един от двата знака да е на Asc.

Въображение

 1. Добри аспекти между Луната и Меркурий или между Юпитер и Нептун, или Юпитер и Нептун да аспектират (хармонично) Луната и Меркурий.
 2. Доминираща Луна (да е много силна по бал или да е в 1-ви дом и да е добре аспектирана.
 3. Луната и Меркурий да бъдат в рак или в риби. За предпочитане е Меркурий да е в рак, а Луната - в риби.
 4. Нептун да е в рак или да бъде в 1-ви, 3-ти, 9-ти или 10-ти дом.

Независимост

Доминиращ Уран и в аспект с Марс, Луната или Меркурий. Сигнификаторите на характера да са в знаците на независимостта (овен, лъв, стрелец, водолей).

Интуиция

 1. Луната да е ъглова (1-ви, 4-ти, 7-ми или 10-ти дом) и силно аспектирана (добри и точни аспекти) с Уран и Нептун.
 2. Сигнификаторите на характера да са във воделей или в 1-ви, 3-ти, 9-ти или 10-ти дом.

Ирония

Сигнификаторите на характера, особено Луната, да е в лош аспект с Венера.

Ревност в любовта

 1. Венера да е ранена от Марс и той да е в овен или скорпион.
 2. Венера да е ранена от Сатурн независимо в кой знак. Сигнификаторите на характера да са в овен или скорпион, което показва също завист.

Влечение към математиката

 1. Меркурий и Сатурн да са в добри позиции и с добър аспект между тях.
 2. Меркурий да е в земен знак и в добър аспект със Сатурн (понякога може с Марс или Уран).

Влечение към музиката

Венера и Уран трябва да са в добри позиции, с добър аспект помежду им, както и със сигнификаторите на характера, особено с Луната и Меркурий.

Окултизъм, оригиналност, изобретателност

 1. Уран и Нептун трябва да са в силни аспекти със сигнификаторите на характера, в добри позиции или да са в 1-ви, 3-ти или 9-ти дом.
 2. Уран или Нептун да са в знаците стрелец, водолей или риби.
 3. Уран или Нептун да са в 4-ти, 8-ми или 12-ти дом.
 4. Луната като сигнификатор на тези три качества да има добър аспект с Нептун.
 5. Уран е сигнификатор на метафизиката или окултизма.

Оригиналност и ексцентричност

Уран да е управител на хороскопа или много силен. Според аспектите на Уран с Луната, Уран или Нептун оригиналността ще бъде висша (положителни) или нисша. Живопис
 1. Венера и Юпитер трябва да са доминиращи и в добър взаимен аспект, както и със сигнификаторите на характера, особено с Луната и Меркурий.
 2. Венера трябва да е в добър аспект с Уран, който внася в нея оригиналност и творчество.

Сила на волята и твърдост

 1. Преобладаване на планетите в неподвижните знаци.
 2. Силни аспекти на Слънцето, особено ако то, Асц, Марс или Сатурн са в неподвижни знаци. (Сатурн трябва да е в собствения или в земен знак).
 3. Асц, Марс или Сатурн да са в добър аспект и в неподвижни знаци.

Чувствителност и сензитивност

(Трябва да са верни половината от следващите условия и да се гледат и аспектите, които дават тези качества)
 1. Преобладаване на водните знаци.
 2. Луната да е доминантна.
 3. Негативен (женски) знак на Asc.
 4. Сигнификаторите на характера да са в женски и водни знаци.

Мнителност, раздразнителност

 1. Сигнификаторите на характера да са ранени и във водни знаци или те да бъдат в знаците на гордостта (лъв и везни).
 2. Да се обърне специално внимание на аспектите между Меркурий, Луната и Уран.

Влечение към театъра

 1. Влечение към музиката.
 2. При изкуство, музика и пеене трябва да е очевидна добрата памет.
 3. Многобройни аспекти в знаците на изкуството, лъв или в 1-ви, 5-ти и 10-ти дом.
 4. Разглежда се Асцендента за артистичен темперамент.
 5. За танцуване трябва на Асцендента да е знакът стрелец.

Алкохолизъм, злоупотреба с опиати

 1. Луната във воден знак и ранена от Марс или Нептун.
 2. Аспект (добър или лош) между Марс и Нептун е достатъчен, за да даде страст към пушенето и алкохола.

Преувеличаване, лъжа, фитилджийство

 1. Марс ранен, в 1-ви дом.
 2. Лош аспект между Марс и Венера.
 3. Меркурий ранен в марсов знак (овен или скорпион).
 4. Луната в овен, в опозиция с Меркурий на Асцендента или
 5. Луната в опозиция на Асцендента, който е в меркуриев знак (близнаци, дева).
 6. Забележка: 4 и 5 дават преувеличаване, лъжа.

Прекалена амбиция

Огнен знак на Асцендента и управителят му да е в 10-ти дом.

Фалшива почтеност, набожност, лицемерие и неблагодарност

 1. Юпитер или Сатурн - управители (на хороскопа, на 9-ти дом и т.н.), или доминиращи, в лоши взаимни аспекти и те самите ранени.
 2. Сатурн и Юпитер - лошо аспектирани помежду си и да нараняват Асцендента.

Фалшива моралност, чувства, скрити зад приятни думи

 1. Доминиращи Венера и Меркурий (силни по бал), като самите планети да са лошо аспектирани.
 2. Венера и/или Меркурий в съвпад с Асцендента и двете да са лошо аспектирани.
 3. Венера и/или Меркурий в лош аспект с Асцендента и двете да са лошо аспектирани.

Горделивост, самохвалство, високо мнение за себе си

 1. Слънцето ранено в 1-ви дом.
 2. Слънцето и/или Марс - в огнени знаци или на Асцендента - въздушен знак.

Хора, на които не трябва да се доверяваме

 1. Лоши аспекти между Луната, Меркурий и Марс (особено ако са в ъглови домове) и да са без помощ.
 2. Меркурий ранен в овен или скорпион, а Марс и/или Луната - в 3-ти дом, слаби по бал. Меркурий може да е ретрограден (тогава има много силно въздействие).
 3. Меркурий ранен от Марс, особено ако Марс е в 3-ти или 9-ти дом.
 4. Сатурн ретрограден, слаб по бал и да е в 7-ми дом. Да е ранен от Марс, Меркурий или Луната.
 5. Меркурий и Марс в 6-ти дом, в опозиция на Луната.

Лакомство, преяждане

Луната - във воден знак, ранена, особено от Венера или Юпитер.

Търсене на ненормални удоволствия, включително и сексуални отклонения (сигнификатори на ненормалните удоволствия)

 1. Венера - в 6-ти или 12-ти дом.
 2. Венера в скорпион.
 3. Венера ранена от Уран или Нептун. Когато е ранена, може да е в телец или лъв.

Хомосексуализъм

 1. Сигнификаторите на ненормалните удоволствия и сигнификаторите на удоволствията в любовта да са всичките в мъжки знаци и да има точна квадратура (+-1°) между Венера и Уран.
 2. Сигнификаторите на ненормалните удоволствия и сигнификаторите на удоволствията в любовта да са всичките в женски знаци и да има точна квадратура (+-1°) между Венера и Уран.
 3. Венера да е в квадратура с Луната, в 6-ти или 12-ти дом, ретроградна и зле аспектирана от другите планети.
 4. Венера да е в нехармоничен аспект със Сатурн или Юпитер да е в скорпион - дава обратен секс.
 5. Големите, страстни любовни увлечения се причиняват от аспектите на Венера с Марс.

Почтеност и честност

 1. Добър аспект между Меркурий и Юпитер. Особено е показателен при търсене на лоялен партньор.
 2. Добър аспект между трите планети Юпитер, Сатурн и Марс.
 3. Асцендентът да е в козирог или стрелец.
 4. Юпитер да е добре аспектиран в 3-ти или 9-ти дом.

Основни положения за лош характер

 1. Марс да е в 7-ми дом, близо до Десцендента (Марс в опозиция на Асцендента).
 2. Слънцето да е в опозиция на Сатурн.

Меланхолия

 1. Земен знак на асцендента.
 2. Луната в съвпад със Сатурн и двете планети да са в земен знак.

Популярност, уважение, зачитане

 1. Луната да е добре аспектирана и да е в 1-ви или 10-ти дом. Ако е в друг дом, трябва да прави добри аспекти с господарите на 1-ви и 10-ти дом.
 2. Венера или Юпитер да са на Asc или M.C. и да имат добри аспекти, особено от Луната - тогава лицето ще бъде обичано от околните.

Търсене на всякакъв вид удоволствия

За да се прецени тази тема трябва да се разгледа положението на Венера, Юпитер и 5-ти дом (знак, господар, планети в дома). Разглеждат се знаците лъв, телец и везни - Венера и Юпитер, както и куспидата на 5-ти дом трябва да са в тях.

Хитрост, подлост, измамничество

 1. Меркурий и Сатурн да са доминиращи и в заимен лош аспект.
 2. Някоя от двете планети да наранява Asc и двете да са лошо аспектирани и слаби по бал.

Чувственост, разгулност

Венера трябва да е на Asc, ранена от Марс или Сатурн, или Уран, или Нептун. Ако злосторникът е на M.C. означава загуба на репутация, скандал.

Истина. Хора, достойни за уважение и доверие

 1. Стрелец трябва да е на Asc.
 2. Луната трябва да е в стрелец.
 3. Юпитер трябва да е могъщ и да сключва положителни аспекти с Asc, Луната и Меркурий.

Главни причини за действията на човека, заложени му в неговите инстинкти

Причините и последиците от всяко действие трябва да се издирват и изследват от положението и аспектацията на Марс и Венера.Библиография

 • Павел Глоба, "Анализ и синтез на космограмата"
 • Павел Глоба, "Мистерии на домовете на хороскопа"
 • Павел Глоба, "Космически паспорт"
 • Францис Сакоян, Луис Екер, "Голям учебник по астрология"
 • Францис Сакоян, Луис Екер, "Справочник на астролога"
 • Ян Кефер, "Практическа астрология"

Връщане към 'Гости на ANEsWay'