Лекции по астрология на Ц. Николов

Астрологични правила


Златни правила за тълкуване на хороскоп

 • Определяне хороскопът дали е на мъж или на жена (в мъжки хороскоп се гледа Слънцето, в женски - Луната).
 • Определяне къде се е родил и къде живее, семейството му.
 • Измерване на мозъчните центрове (изучава се във френологията).
 • Определяне на общественото положение.
 • "Снемане на анамнеза" - какви травми, лоши събития и премеждия е преживял.
 • Проверка часа на раждане.


Първи правила за тълкуване на хороскоп

 • Златните правила.
 • Определяне на проблемите на човека.
 • Определяне на темата, която ще се решава. Всяка тема е подбор от сигнификатори, значения на домовете и конфигирации (аспекти, планети, знак и дом).
 • Най-важното правило за изхода на темата се намира в аспектите. Те са еталон за това, дали дадено нещо присъства в хороскопа или го няма.


Управителят на хороскопа е слаб когато има планета на Асц+-3°.

Диспозитор на Асц: господарят на Асц или още господарят на 1-ви дом.

Когато разглежданата темата насочва към определен дом (благодарение на сигнификаторите на дома), трябва да се направи тетрагонална, тригонална и опозиционна връзка на домовете, за да се реши правилно хороскопа.

Нощните планети са в източната половина на хороскопа, от страната на Асц (в плоско колело - на Асц е 0° овен).

Кармата най-бързо се развързва в 7-ми и 10-ти дом и най-бавно в 6-ти и 12-ти дом.

Ранена планета: да има отрицателен бал.

Всеки съвпад с Плутон е лош аспект.

Куинконс - лош с лошите планети, добър - с добрите.

Единственият възможен лош аспект между Слънцето и Меркурий е полунонагагон - 20°.

Ако предсказанията не се сбъдват, то е защото човекът не е на точното място по точното време и защото има и други фактори, които влияят (планети, точки и др.), а не се взимат предвид при предсказанието.

Смени ли си човекът начина на мислене и действие от негативен към положителен веднага се изчиства кармата.

Когато човек няма планети в даден дом се приема, че той там си е отработил качествата и само господарят на дома управлява процесите, отнасящи се до дома.

Космограмата има добра резултантна ако преобладават благоприятните аспекти и планетите са добре поставени по дом и знак.

Добре е Венера да води Сатурн, т. е. да има повече градуси от него.

Добре поставена планета: добре стояща по дом и по знак.

Доминираща планета - да е много силна по бал или да е в 1-ви дом и да е добре аспектирана, или да отстои на до +-3° от куспида на дом.

Каквото показват добрите аспекти за пси-качествата, същото показват и лошите аспекти, но качествата при нехармоничните аспекти се проявяват на пулсации - ту ги има, ту ги няма. Изобщо, при лошите аспекти нещата не се изразяват плавно.

Значението на дома се сформира от планетите в дома и управителят на дома.

Ъглова планета: в 1-ви, 4-ти, 7-ми или 10-ти дом.

Силно аспектирана планета: с добри и точни аспекти.

Практическо упражнение за концентрация и подобряване на паметта:
 • Постарайте се така да подбирате вещите си, че с едно отиване до съответното място да пренесето максимално количество неща, а на връщане да отнесете обратно такова.
 • Постарайте се така да планирате необходимите ви вещи, че като тръгнете навън да не сте забравили нищо.
 • Планирането за деня трябва така да го съчетаете, че да си свършите работата с минимален разход на билети.


При разглеждане и оценка на срещуположните домове: ако Слънцето е в 5-ти дом, а 11-ти дом е празен, Слънцето влияе положително на 11-ти дом. Ако Сатурн е в 5-ти дом, то той ще се отразява зле на работите от празния 11-ти дом. Даже ако в 11-дом се намира Венера, злосторната планета от 5-ти дом намалява или даже унищожава нейното положително въздействие.

Тетрагоналната и квадратична връзка нямат такава голяма сила, каквато има опозиционната връзка.

Най-лесният начин за тълкуване е чрез връзката между господарите на домовете. Например, ако се търсят взаимоотношенията между свекърва и снаха се гледат съответните им домове - техните господари. Ако образуват добър аспект - взаимоотношенията ще са добри, ако аспектът е лош - лоши.

Всеки дом се дели на три равни части и расположението на планетите по тези части определя възрастта, когато ще се прояви осезаемо влиянието на планетата - от 0 до 28 г, от 29 до 56 г и след тази възраст.

Н. Дойнов е тълкувал хороскопа само по дарбите и качествата, заложени в него.

Трепетници: треперят разни части от тялото - мигли, буза и т. н.

Реализацията на хороскопа е по домификацията, а аспектите дават заложбите и качествата на родения.

Къде може най-силно да се въздейства на тялото на човека - за неговото оздравяване и/или зареждане с енергия и каква е най-подходящата за него терапия? Според знака на Слънцето определяме частта на тялото, а от нея - и съответната терапия. Например: скорпион -нос; ароматотерапия; рак -стомах; храни, билки, води; риби - стъпала; горещи бани на краката.

Доброто се определя от Асцендента.

За неподвижните звезди. От астрологичен календар за текущата година се взимат разположенията на неподвижните звезди. Определя се прецесията (за периода от годината на раждане до текущата година) и се добавя към разположенията на всички натални планети. Сега вече може да се търсят връзки между наталната карта и неподвижните звезди.

Електричество - студ, магнетизъм - топлина.

Божествените принципи, закони и сили в астрологията За да познаем Бога трябва да спазим следните принципи:
 • Божествената любов - тя определя количеството благоприятни условия в живота.
 • Божествената мъдрост - тя определя качеството на всички видове условия в живота.
 • Божествената правда - тя определя трайността на всички условия в живота.
 • Божествената добродетел - тя определя плодотворността на всички неща в живота.
 • Божествената истина - тя определя силата на всички условия.


Важно астрологично правило - всяка тема се тълкува по различни автори:
 • Духовно развитие и кармична астрология - по Иван Антонов
 • Движението на ин и ян енергията в тялото на човека - по П. Глоба "Анализ и синтез на космограмата" и по-точно по баловата оценка на космограмата (темата е много важна в медицинската астрология).
 • Съдба - Ян Кефер.
 • Транзитни сигнификатори - П. Глоба и Луис Екер.
 • Транзитни двойки по темите - П. Глоба.
 • Дирекции - Хадес и Н. Дойнов.
 • Прогресии - Пол Фламбар.
 • Планетарни революции - Хадес
 • Установяване точния час на раждане - по дирекциите на Н. Дойнов и Хадес, и по външния вид на човека - Емил Ловджиев.


По-висши октави:
 • Плутон - на Марс
 • Нептун - на Венера
 • Уран - на Меркурий.


За лоши домове се приемат 6-ти, 8-ми и 12-ти.

Хилег - най-силната планета по бал.

За една планета се казва, че има добри аспекти ако добрите към лошите са в съотношение 3:1 или повече за добрите.

Дорифорий (скаут) - 1-ва планета преди Слънцето по посока на часовниковата стрелка и след Луната.

Една планета е перигрин когато не е нито в собствен знак, нито в екзалтация, нито в падение, нито в заточение.

Дневно раждане - от изгрев до залез слънце. В наталната карта Слънцето е разположено в някой дом от 1-ви до 7-ми, т.е. над хоризонта.

Нараняваща планета се нарича тази планета от двойката планети, сключващи нехармоничен аспект помежду си, която има по-висок бал.

Помощ - добри аспекти от Слънцето, Венера и Юпитер.

Принцип: Лошите аспекти на злосторниците с Венера сами по себе си дават склонност към страст и пороци.

Фазата на Луната се определя като в наталната карта се постави Слънцето на Асцендента и се извърши съответно преместване на Луната. Ако Луната попада в някой от домовете 1-6, тогава при раждането тя е била нарастваща, а ако е в домовете 7-12 - намаляваща. Ако Луната в наталната карта съвпада със Слънцето, тогава фазата е новолуние, ако е в опозиция на Слънцето - пълнолуние.

Една планета се разглежда като зорница, ако изгрява преди Слънцето и като вечерница, ако изгрява след Слънцето. Една планета има западна алонгация, когато е зорница и източна - когато е вечерница.
Зорница и Вечерница


Режеща планета в наталната карта е тази, която разделя двете планети, отстоящи една от друга на най-голямо разстояние, т.е тя е единствената планета между най-отдалечените две планети. Гледа се по посока на часовниковата стрелка.

Антисните точки са тъй наречените равноденстващи точки. Те играят ролята на паралели - паралели по деклинация или ширина. Хоризонталните антисни точки се определят по оста овен-везни, а вертикалните - по оста козирог-рак. Вертикалната антисна точка на планета се изчислява като от 360° се извади координатата на планетата. За определяне на хоризонталната антисна точка от 180° се изважда координатата на планетата. При получаване на отрицателно число се добавя 360°.
Антисни точки


Бялата луна има характера на Юпитер, а черната - на Сатурн.

Нормалното положение за лунните възли е да са ретроградни. Лош показател е директната посока на лунните възли в наталната карта.

Ретроградни Венера и Юпитер действат още по-силно благотворно.

Лични сигнификатори са господарите на домовете и планетите в домовете. Естествени сигнификатори са основните значения за всяка планета, независимо от нейното разположение в наталната карта.

Бързи планети са Луната, Меркурий и Венера.

Приблизителна скорост на планетите:
 • Луна - 1 месец
 • Меркурий - 88 дни
 • Венера - 250 дни
 • Слънце - 365 дни
 • Марс - 2 години
 • Бяла Луна - 7 години
 • Черна Луна - 9 години
 • Юпитер - 12 години
 • Сатурн - 29 години
 • Северн и Южен възел - 29 години
 • Хирон - 50 години
 • Уран - 84 години
 • Нептун - 180 години
 • Плутон - 250 години
 • Прозерпина - 520 години


Орбиси:
 • неподвижни звезди 1, 2, 3 величина и Сириус - 30', 20' 10' и 1° съответно;
 • астроточки - като тези на планетите;
 • антисни точки - 90';
 • при минорните аспекти за точен аспект се приема 30';
 • при мажорноте и средните аспекти за точен аспект се приема 1°.


Аспекти: Ляв и десен аспект - ако по-бавната планета е преди по-бързата (по посока на нарастване на градусите) аспектът е десен, ако е след по-бързата - ляв. Приближаването на по-бързата планета към точния аспект с по-бавната се нарича апликация, отдалечаването от точния аспект - сепарация. При десен аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от точния аспект е налице сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета, когато разликата е по-голяма от точния аспект има апликация - точният аспект предстои. При ляв аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от точния аспект е налице апликация - точният аспект предстои, когато разликата е по-голяма от точния аспект има сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета. Когато бързата планета е ретроградна, условията за сключване на апликация и сепарация се разменят както при десен, така и при ляв аспект. Ретроградността на бавната планета не влияе на определянето на апликацията и сепарацията, а само на скоростта на сключване на точния аспект.
Апликация и сепарация

Точките са като бавни планети. Ляв аспект - започва нова фаза на развитие. Десен аспект - край на опита. Сепарация - отминало е. Апликация - предстои. Черните и сините аспекти са нехармонични (лоши). Червените и зелените са хармонични (добри). Лилавите са лоши за всички, освен за високо духовните хора. Пълноценни мажорни аспекти са следните:
 • при съвпад - в един знак;
 • при сектил - през 1 знак;
 • при квадрат - през два знака;
 • при тригон - през три знака;
 • при куинконс - през 4 знака;
 • при опозиция - през 5 знака.


Анарета е планетата, която определя смъртта.

Някои астролози утвърждават, че ако човекът няма нито една планета в западната полусфера, е човек без карма.

За враждата и приятелството между планетите се съди по три неща:
 • по тяхната природа (добротворец и злосторник);
 • по техните домове (6,8,12 - лоши домове);
 • по техните аспекти ( съвпад, квадрат, опозиция, нонагон, дисхармонични, кармични)


Присадки - лоши аспекти, които не отговарят на качествата на родения, но го предизвикват да се развива.

Хазарт се играе при лоши монданни аспекти. При добрите аспекти печелят добрите.

Черната Луна не може да даде основен тон на дома, в който се намира.


СИГНИФИКАТОРИ


Сигнификатори на характера: Асц, Слънце, Луна и Меркурий.

Сигнификатори на Меркурий в дева: концентрация, старателност, усилен труд, практически услуги, отговорно отношение.

Наследствени сигнификатори: Планетите в 4-ти дом, управителят на 4-ти дом, аспектите между управителя и планетите от дома. Ако няма планети в дома се гледат само аспектите на управителя.

Волята се управлява от Слънце и Плутон.

Марс - белези, Уран - изгаряния

Мръсотия - земен знак, Козирог

Домове на смъртта - водните: 4-ти, 8-ми и 12-ти.

Транзитиращата Луна в скорпион се нарича бясна.

Венера, Юпитер и Нептун са планетите на идеализма.

Знаци на:
 • веселие - телец
 • удоволствие - лъв, везни
 • експанзия - стрелец


Аспектът на въображението е между Луната и Меркурий. Това е също аспект на паметта и на владеенето на чужди езици.

Знаци за независимост: овен, лъв, стрелец, водолей.

Сигнификатори на дела и действия: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон.

Домове на кармата: 4-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти.

Интуиция: Уран, Нептун.

Пътувания: 3-ти, 6-ти, 9-ти, 12-ти дом.

Голяма печалба: Слънце, Юпитер, Уран. Малка печалба: Луна, Меркурий, Венера. Планетите трябва да са господари на 1-ви или 5-ти дом и да сключват помежду си хармонични аспекти.

Уран е сигнификатор на метафизиката и окултизма.

Окултни планети са: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон

Знаци на гордостта: лъв и везни.

Слънце - лоялност, Меркурий и Юпитер - измами

Знаци на страстта: телец, лъв, скорпион.

Сигнификатори на удоволствията в любовта: Венера, Юпитер, 5-ти дом.

1-ви дом показва съдбата.

Красноречието дават огнените знаци.

Меркурий и Плутон - красноречие, фъфлене.

Юпитер - критик.

Сатурн отговаря за слуха.

Знаци на красноречието и паметта - въздушните знаци и стрелец.

Сигнификатор на измервателните уреди е Сатурн.

Знаци на пътешествията - близнаци, дева и стрелец.

Връщане към 'Гости на ANEsWay'