Лекции по астрология на Ц. Николов

Основни теми за тълкуване на хороскопа


ПРАВИЛА

 1. При започване на една тема най-напред се определят сигнификаторите на темата.
 2. Личните сигнификатори са господарите на домовете и планетите в домовете. Те се определят от хороскопа, докато естествените са зададени по дефиниция. Естествените сигнификатори са еднакви за всички хора, а личните са индивидуални.
 3. Личен сигнификатор на родения е господарят на хороскопа.
 4. За определяне на съдбовни събития трябва да се използват дирекции.
 5. Могат да се директират северният и южният възел, другите точки - не!
 6. Четирите ъгъла на хороскопа отговарят на 4-те основни теми: Asc- характер и съдба, IC - дом, Dsc - бизнес и интимни връзки, MC - професионална и социална среда.
 7. Когато се чете афоризъм за даден аспект, от данните се извлича само тази информацията, която касае разглежданата тема.
 8. Когато се определя характерът на родения, се разглеждат афоризмите за аспектите, отговарящи на темата. Когато се разглеждат взаимоотношенията между родения и други лица, се обръща внимание само на характера на касаещите темата аспекти.


Основни правила при интерпретацията на значението на 1-ви дом:

 1. Ако в дома няма планети се разглежда господарят на 1-ви дом и по неговите аспекти със сигнификаторите на характера (Асцендент, Слънце, Луна и Меркурий) се съди за основните черти на характера на родения и за неговата съдба.
 2. Когато има планети в 1-ви дом се прави следното:
  • разглеждат се аспектните връзки между планетите от дома и сигнификаторите на характера, като тези връзки се явяват приоритетни при определяне основните черти на характера на родения и неговата съдба;
  • оценява се влиянието на силните по бал планети;
  • обръща се внимание на силните по бал аспекти;
  • разглеждат се алмутените и сигнификаторите на третинките на 1-ви дом;
  • информацията се допълва от допълнителните фактори, отнасяща се до 1-ви дом - критични градуси, арабски точки и др.
 3. Винаги се обръща внимание и на планетите на куспидите на домовете, които определят планетарния вид на родения.


2-ри дом

Всеки дом на хороскопа има висша, нисша и средна проява в зависимост от духовното ниво на родения. Повечето хора са в средното ниво. Тълкуването на хороскопа трябва да се съобразява с нивото на родения. Причинно-следствената връзка се вижда от хороскопа на зачатието. От 2-ри дом се определят вкусовите предпочитания на индивида според знака на куспидата и планетите в дома. Управителят на дома определя ползата или вредата от различните продукти, според знака, в който е разположена планетата.

Основни правила за работа със сигнификаторите на темите:

 1. Определят се сигнификаторите на темите.
  • Личните сигнификатори включват:
   1. господарите на домовете;
   2. алмутените на третинките на домовете;
   3. планетите в домовете.
  • Естествените сигнификатори включват:
   1. управителите (сигнификаторите) на домовете;
   2. планетите като естествени сигнификатори;
   3. сигнификаторите на третинките на домовете.
  • Използва се следната литература:
   1. Ян Кефер - за третинките на домовете;
   2. Ян Кефер, книга III, стр 112-112 - главни сигнификатори в живота на родения;
   3. Ян Кефер, книга IV, стр 6-199 - планетите като естествени сигнификатори;
   4. тематични сигнификатори по Пол Фламбар.
 2. Определят се функциите на планетите и домовете като сигнификатори на темите в хороскопа:
  • Няма планети в дома - отчита се господарят на знака, в който е куспидата на дома. Господарят на знака се явява алмутен и сигнификатор на нещата, които управляват дома. Пример. Куспидата на 7-ми дом е в рак. Луната е личен сигнификатор на нещата, за които отговаря 7-ми дом.
  • Когато в дома има планети, те се явяват лични сигнификатори на нещата, които управлява съответният дом. Проследяват се и аспектните връзки на планетите в дома и господаря на дома.
 3. Примери:
  • Слънцето е в 7-ми дом - тогава то ще определя съпружеските и обществените взаимоотношения на родения и не въпросите, свързани със здравето - 6-ти дом.
  • Юпитер е в 9-ти дом. Тогава той ще бъде личен сигнификатор на обстоятелствата около далечните пътувания, религиозните и философски възгледи на родения и няма да описва получените богатства и наследства - 8-ми дом.
  • Сатурн в 10-ти е личен сигнификатор на професията на родения и личния му успех, общественото и социалното му положение, и няма да описва собствения му дом - 4-ти дом.
  • 8-ми дом е в телец. Във втората му третина лежи Венера. Тя се явява сигнификатор на смъртта, а също и на възможностите за придобиване на наследство. По аспектите на Венера с другите планети се определя дали влиянието на Венера е благоприятно (добри аспекти) или неблагоприятно (лоши аспекти). Ако Венера е в квадрат с планета от 10-ти дом, тогава може да се предположи, че смъртта на родения ще настъпи по някакъв начин чрез професията му. По другите аспекти на Венера ще се определят и другите фактори около смъртта на родения и възможностите му да онаследи някого.
  • За да определим как роденият печели пари със собствените си сили разглеждаме 2-ри дом. В дома няма планети. Тогава определяме управителя му. Нека да е Меркурий. Планетата стои в 1-вата третина на 11-ти дом - приятелите, изпълнението на желанията, акционерните дружества. Определя се, че финансовите работи на роденият ще бъдат свързани с приятелите и покровителите (11-ти дом), с родните братя и сестри (1-ва третинка на 11-ти дом) и с документи (Меркурий управлява 3-ти монданен). Сега се разглеждат и аспектните връзки на Меркурий, за да се определи характера на финансовите дела на родения - дали са благоприятни или не. Марс лежи в 1-ви дом и прави квадрат с Меркурий - финансовите работи на родения ще се развиват неблагоприятно заради вмешателството на неговите приятели (11-ти дом), които роденият по собствена вина (1-ви дом - самостоятелни действия) е направил свои врагове (квадратура). Разглежда се и 2-ри монданен дом - знака телец. Ако има планети в този знак, се тълкуват техните аспектни връзки с Меркурий. Разглеждат се и арабските точки, които отговарят на темата. (Когато транзитор минава през тях се появяват събития, свързани с темата.)
  • За да се определи кога роденият ще има финансови загуби, се изчислява кога Меркурий (от предишния пример) ще бъде поразен от транзитираща планета, с която сключва неблагоприятен натален аспект или кога транзитиращият Меркурий ще порази такава натална планета. Също така се проследява кога куспидата на 2-ри натален дом ще бъде поразена от лош транзитен аспект на сигнификатор по темата. За да се даде окончателен отговор трябва да се отчетат всички аспекти - транзитни и дирекционни, които се сключват в дадения период.
  Забележка:
  • От дирекциите се определя годината на дадено събитие, а транзитите дават точното време. При тежките планети нормално не се обръща внимание на дирекциите. Падеж на дирекция се нарича точната дата на изпълнение на условията, зададени от дирекцията. За да се уточни събитието се разглеждат дирекциите за годината, отговарящи на определената тема. След това се проследяват транзитите от годината, отговарящи на темата. Най-важните от тях ще отключат падежа на дирекцията - ще се изпълни събитието. Добре е да се съгласуват няколко метода, които да показват един и същи резултат.
  • От сигнификаторите на третинките на домовете се виждат субективните неща на родения, а от алмутените и господарите - обективните неща. Ако има аспектна връзка между сигнификатор и алмутен, то нещата от дома са значими.
 4. Резюме:
  • По аспектите между естествените сигнификатори се определя събитието, характера, съдбата.
  • По аспектите между личните сигнификатори се определя кога ще се случи при транзитите и дирекциите дадено събитие, заложено в радикса.
  • По аспектите между личните и естествените сигнификатори се определя какво ще бъде събитието - благоприятно или не.


Темперамент, характер, манталитет

 1. От темперамента на родения се определят съдбата, умственото развитие, взаимоотношенията с хората, социалната адаптация
  • По преобладаващи стихии на знаците на планетите:
   1. огън - холерик (холерико-меланхоличен);
   2. земя - меланхолик (лимфатично-меланхоличен);
   3. въздух - сангвиник (холерико-сангвиничен);
   4. вода - флегматик (лимфатично-сангвиничен).
  • По преобладаващо свойство на знаците на планетите:
   1. кардинални - силна и самостоятелна личност, способна да достигне значително социално положение;
   2. фиксирани - личност, разполагаща с вътрешни сили и страстни желания;
   3. подвижни - неспокойна личност, подложена на постоянни промени. Тя ще има много планове и желания, но на родения няма да достигат сили и благоприятни обстоятелства за реализация.
  • По преобладаващо свойство на домовете на планетите:
   1. ъглови - съответстват на кардиналното свойство;
   2. следващи - съответстват на фиксираните;
   3. падащи (кадентни) - съответстват на подвижните.
   Определя се балова оценка на планетите по разпределението им по знаци и домове. На Асцендента, Слънцето, Луната и Меркурий се поставят по 2 точки, на останалите планети - по 1 точка.
  • По струпвания на планети в знаци и домове по деканати:
   1. в знаците овен, телец, близнаци и рак, и в домовете 1-4 - свързано е с определено поколение хора, имащи обща национална, родова и семейна карма. Свързано е и с мястото, което човекът ще заеме в живота. При конкретния човек това разположение говори за някакъв вид творчество. Ако роденият има и Слънце в овен, то той е завършил последния слънчев цикъл (от овен до риби) и е започнал нов;
   2. в знаците лъв, дева, везни и скорпион, и в домовете 5-8 - това е зоната на равновесието, на поддържането на реда, мира, на освобождаването от всичко излишно. Това е средата на пътя, който човек трябва да извърви в своя живот. Това е зона на стабилността. Опасността може да дойде от прекалената стабилизация, която може да се окаже пречка, застой, прекъсване на пътя на развитието;
   3. в знаците стрелец, козирог, водолей и риби, и в домовете 9-12 - това е зоната на трансформацията. В характеристиката на тази зона се наблюдава двойнственността.
    Сатурн - старото; Уран - трансформатор; Нептун - двойнственността.
  • По струпвания на планети в знаци и домове по квадранти:
   1. 1-ви - знаци овен, телец,близнаци и домове 1-3 - детството от 0 до 21 години. Когато има струпване на планети в този квадрант е необходимо да се търси потенциала в детството. Ако възпитанието е било благоприятно, роденият ще носи цял живот чистата си детска душа;
   2. 2-ри - знаци рак, лъв, дева и домове 4-6 - младост от 21 до 42 години;
   3. 3-ти - знаци везни, скорпион, стрелец и домове 7-9 - зряла възраст от 42 до 63години;
   4. 4-ти - знаци козирог, везни, риби и домове 10-12 - старост, след 63 години.
  • По струпвания на планети по полусфери:
   1. долна - пасивна, ин - ученик. Задачата на родения е ориентирана към натрупване на авторитет - учене, придобиване на опит. Човекът трябва дълго да се учи, след което трябва да предаде своя опит и с течение на времето да премине от задачите на долната полусфера към тези на горната;
   2. горна - активна, дневна, ян - учител. Човекът предава натрупания си опит;
   3. изток - активна, ян - самостоятелен. Задачата на човека е да се развива самостоятелно. Съществува опасност роденият да натрупа повече карма;
   4. запад - пасивна, ин - в колектив. Човекът е свързан с обществото и изпитва кармата на гърба си.
  • Почти никога няма чист темперамент. Майсторството в астрологията е да се комбинират нещата. Винаги трябва да се отчитат по аналогия знаците на зодиака и съответстващите им домове.
   Примери:
   1. ако се разглежда 5-ти дом, то трябва да се разгледа съдържанието на зодиакалния знак лъв - планетите в него и връзката на дома с тези планети, а също така и със Слънцето;
   2. ако Луната е в телец, в седми дом, то трябва да се разгледа втори дом (от знака телец), дома, в който е Венера (от 7-ми дом, управляван от Венера), а също така и 4-ти дом (управляван от Луната) .
   Прави се връзка между елементите, съдържанието на знаците, домовете на хороскопа и управителите на домовете:
   1. ако знаците и домовете са запълнени равномерно (тип петно) може да се съди за посредствена личност, с обикновен живот, с умерени успехи и най-обикновени трудности;
   2. ако са гъсто заселени кардиналните знаци или ъгловете домове, то тогава ще имаме изявена личност, изявен живот и много успехи в живота, стига да няма много лоши аспекти в хороскопа, което би довело до много битки, изпитания и страдания;
   3. ако планетите са неудачно разположени - в чужди знаци и т.н., то роденият не е годен за велики неща;
   4. ако са гъсто заселени фиксираните знаци и/или следващите домове, то роденият ще бъде работоспособен и порядъчен човек;
   5. ако са гъсто заселени подвижните знаци и падащите домове, тогава роденият ще е човек от народа, работник, нисш чиновник, дребен търговец.
 2. Влияние на темперамента на родения при тълкуване на аспектите. При смесен тип темперамент аспектът се тълкува според неговия вид, като се поставя акцент според вида на темперамента. Пример. Ако са гъсто заселени огнените и водните знаци, които отговарят на холеричен и меланхоличен темперамент и ако аспектите на Марс са образувани във водните знаци, тогава ще действа меланхоличният темперамент, като няма да се акцентира върху физическата сила, а на настроенията, колебанията, чувствителността, фантазията, т.е. на психологическата страна на нещата. Правило. Един аспект работи на много нива, които зависят от планетата като сигнификатор. Според Иван Антонов аспектът работи на три нива - физическо, духовно и божествено. Нивото се избира според разглежданата тема. Например, при разработка на сантиментални връзки се разглеждат чувства, привличане.
 3. Изучаване на характера.
  • Трябва да се разгледат сигнификаторите на характера: Asc, Слънце, Луна, Меркурий;
   1. В мъжки хороскоп Слънцето е по-силно, в женски - Луната;
   2. Слънцето управлява волята, индивидуалността, потенциалните сили, качества и др., плод на еволюцията, висшия Аз;
   3. Луната управлява личността, личните тенденции, психиката, инстинктите, обективността и субективността, низшето Аз;
   4. Асц, Управителят на Асц и планетите в 1-ви дом управляват наследствените предразположения, темперамента, инстинктите, физическия вид, външността (Асц символизира тялото);
   5. Меркурий управлява ума, интелекта, начина на изразяването, контакта с околните.
   Трябва да се разгледа още 3-ти дом - знак, господар, планети, точки, аспекти. За абстрактния разум трябва да разгледаме Уран и 9-ти дом. За интелекта се съди по планетите във въздушните знаци и всичките аспекти на Меркурий, както и останалите аспекти между планетите, които имат отношение към мисловната дейност.
  • За пълно изучаване на характера трябва да се разгледат всичките планети и техните аспекти, като се държи сметка за синтеза на тяхното влияние, което е следното:
   1. Слънце - воля
   2. Луна - въображение
   3. Меркурий - интелект
   4. Венера - сантименталност
   5. Марс - активност
   6. Юпитер - експанзия, идеал
   7. Сатурн - стабилност
   8. Уран - оригиналност
   9. Нептун - вдъхновение, духовност
   10. Плутон - трансформация, концентрация на волята
  • Значението на Меркурий в хороскопа показва настройката на мисловния апарат. От психологическа гледна точка Меркурий има първостепенно значение, защото той управлява интелекта и разума, които са свойнствени на човека и природата му, в противоположност на животинската, инстинктивна страна, която се управлява от Марс и Луната. Според силата (бала) на планетите - положението на Марс и Луната в знаците, домовете и техните аспекти може да се определи дали разумът или инстинктите доминират в хороскопа. Ако Луната и Марс са над хоризонта, а Меркурий е под хоризонта, ще има надмощие на инстинктите над разума.
   Според разположението на Меркурий се определя:
   Меркурий в съвпад със Слънцето или преди него или Меркурий след Слънцето
   Меркурий на изток (зорница) или Меркурий на запад (вечерница)
   Западен - ръководи се от емоциите и инстинктите, но трябва да се проверят и аспектите, които могат да облагородят родения.
   1. Интелект - разглежда се Меркурий по знак, бал, аспекти.
    Меркурий и Слънце:
    • 0° и 30° - добра, вродена интелигентност, много добър потенциал;
    • без аспект - разхвърлян, разсеян.
   Меркурий и Луна:
   • съвпад или хармоничен аспект - изключителна интелектуална широта, особено при съвпад;
   • без аспект - малка интелигентност.
  • Манталитет - разглеждат се Меркурий и Асц. Най-добре Асц да е в близнаци, дева или във въздушен знак - водолей или везни. Трябва да се разгледат планетите в 3-ти и 9-ти дом, и техните знаци, също управителите на 3-ти и 9-ти дом.
  • Грешки при тълкуване:
   • Меркурий е слаб по бал, а не е отчетен;
   • Меркурий е с малко аспекти и не е свързан аспектно с Луната;
   • Меркурий в стрелец или риби.
  • Благоприятни и неблагоприятни позиции:
   • Меркурий в 3-ти дом в козирог, преобладаващ козирог в дома и Луната в близнаци или дева - интелигентен ум, способност за изучаване на математика и точни науки;
   • Меркурий добре аспектиран във водолей, в 1-ви, 3-ти, 9-ти или 10-ти дом - много добър ум, способен за изучаване на широк кръг от проблеми;
   • Меркурий на Асц, за предпочитане - в 1-ви дом, в овен, близнаци, дева, везни, стрелец - бърз, находчив ум, обича науките и изкуствата;
   • Меркурий във 2-ри дом или в телец - прост и некултурен ум, наивен или глупав. Обаче аспектите му могат да подобрят становището;
   • Меркурий в овен или скорпион (в марсов знак), ретрограден, лошо аспектиран от злосторници - прекалено бърза, хитра, амбициозна личност, побойник, антисоциален тип;
   • Меркурий в 3-ти дом и добре аспектиран - самоук;
   • Меркурий в риби, в ъглов дом, ранен от Марс или Меркурий в полунонагон със Слънцето и Луната ранена от Сатурн, който е в ъглов дом - идиотизъм, фанатичен, несвързан ум;
   • Меркурий на Асц и Сатурн на Асц, който е в близнаци, везни, водолей - големи способности като учен, теолог или философ. Учители ще му бъдат големите древни и съвременни мъдреци;
   • Меркурий на Асц, в съвпад с Венера във въздушен знак, в тригон с Юпитер, който е в 9-ти дом - професор, прочут критик;
   • Меркурий в съвпад с Марс или Меркурий в овен или скорпион - преувеличава, изопачава, послъгва;
   • Когато Луната се отделя от Марс и се приближава към Меркурий (като няма други планети между Марс и Меркурий, освен Луната), тя взима лошите влияния от Марс и ги носи към Меркурий - послъгва;
   • Меркурий няма аспект с Луната и Меркурий и Луната са ранени от Уран или Нептун - лудост, блуждаещ ум. Това може да посочва и гениалност, както и пси-качества - медиумизъм, спиритизъм, контактьорство, ясновидство. Тези дарби често са много неблагоприятни за лицето и могат да доведат до психически отклонения, особено в млада възраст. Често пси-дарбите отслабват с времето и могат да доведат родения до самоубийство;
   • Меркурий или Марс в квадрат или опозиция със Сатурн - много емоции, ентусиазъм. Ако Меркурий е и господар на Асц или в 1-вата третина на 1-ви дом - богато въображение, голяма лекота в изказване на речта и мислите;
   • Меркурий в хармоничен аспект с Луната - овладяване на чужди езици, добра памет; в лош аспект с Луната - лоша памет;
   • Меркурий в опозиция или квадрат с Марс - динамичен, жив и неспокоен ум. Човекът е вечно намусен, неудовлетворен, винаги търсещ нещо ново;
   • Асц в дева - много находчив. Трябва господарят - Меркурий да не се намира в стрелец или риби. Ако е в някой от тези знаци - много самонадеян, с аспирации по-високи от възможностите му;
   • Меркурий господар на 6-ти дом, в лоши аспекти със злосторници, с отрицателен бал и в съвпад или в нехармоничен аспект с Плутон - дефект в говора;
   • Меркурий господар на 12-ти дом, в лош аспект със злосторниците, слаб по бал - глухота;
   • Меркурий в рак, ретрограден, в квадрат с Марс и Юпитер - пророк;
   • Меркурий на +-3° от Асц, в опозиция на Луната, която е в овен - лукав, коварен, лъжец;
   • Меркурий тригон с Луната - силна логическа, диалектическа и логична мисъл;
   • Стелиум от Слънцето, Меркурий и Луната в рак или Слънцето в съвпад с Меркурий в козирог и в тригон с Луната, която е в телец - големи интелектуални способности;
   • Меркурий на +-° от Асц в дева - справедлив, с честен характер;
   • Луната в 6-ти дом, с лоши аспекти, лош аспект между Луната и Меркурий, Меркурий с лоши аспекти и не е на +-3° от Асц - кратковременни умствени разстройства;
   • Модел на хороскопа петно - променлив, непостоянен ум;
   • Меркурий в съвпад със Слънцето в близнаци или дева - известност, може да натрупа състояние от занимания с литература и наука.


ФИНАНСИ И ШАНС ЗА БОГАТСТВО

 1. Разглеждат се:
  • Юпитер - естественият сигнификатор на богатството и изобщо на шанса за успех. Фактори:
   1. силата (бал) на Юпитер;
   2. разположението му по знак и по дом;
   3. аспектите му.
  • Венера - втори естествен сигнификатор на щастието и доброто материално съществуване. Отчитата се същите фактори, както и от т.1.
  • Слънцето и Луната - тяхното положение по знак и по дом, аспектът между тях и аспектите им с Юпитер и Венера.
  • 2-ри дом. Разглеждат се намиращите се там планети и управителя на дома, които сочат богатствата, придобити чрез личните усилия на родения. Трябва да се разгледа 4-ти дом за имота и движимото имущество, а също и за материалното състояние на родения в края на живота му, т.е. дали ще умре беден или богат. След това се разглежда 7-ми дом за печалбите чрез брака и сдруженията и 8-ми дом - за наследствата.
  • Точката на щастието (ТЩ), чието положение ще посочи областта от живота, в която роденият ще има най-много шанс за богатство (напр. ТЩ в 1-ви дом - съдбата, характера, външния вид; ТЩ в 12-ти дом - затвори, санаториуми, почивни станции).
 2. Астрологически правила, които трябва да се спазват при интерпретация на темата:
  • Ако Юпитер дава богатство, то напротив Сатурн дава бедност или мъчно придобити печалби, прави ползването на благата оскъдно и без задоволство. Богатствата, които дава Сатурн, се получават чрез крайни лишения и ограничения.
  • Роденият ще има финансов шанс когато планетата, която се намира във 2-ри дом е в силно положение, добре аспектирана и в съвпад с ТЩ. Особено благоприятни са аспектите на Юпитер и Слънцето, както на Юпитер и Венера, и Луната: Слънце с Юпитер, Юпитер с Венера, Луна със Слънце, Луна с Юпитер, Луна с Венера. За да се запази придобитото богатство е необходимо Юпитер, планетата във 2-ри дом или господарят на 2-ри дом да е в добър аспект със Сатурн.
  • Юпитер + Сатурн - дават повишаване на богатството и социалното положение. Трябва да се отчетат неподвижните звезди, които са в съвпад със сигнификаторите на богатството (Юпитер, Венера, Слънце, Луна). Това са Регулус, Спика, Арктус, Лира и др.
  • Придобиването на блага и богатство ще бъде трудно, когато Юпитер е в 12-ти дом или в падение, или заточение.
  • Съществува опасност за родения да бъде ограбен от неговите приятели, когато господарят на 2-ри дом или ТЩ се намират в 7-ми или в 12-ти дом, или в дом, в който се намират злосторници, или когато господарят на 2-ри дом и ТЩ сключват лоши аспекти със злосторници.
  • Когато между господаря на 2-ри дом и господаря на 1-ви дом има ляв аспект, апликация, тогава богатствата се придобиват естествено чрез качествата и труда на родителите. Когато няма връзка между двамата господари роденият може да бъде равнодушен към материалните блага и да липсва заинтерисованост към тях.
  • Когато сигнификаторите на богатството се намират в знаците рак и козирог, особено в козирог, тогава ще се констатират силни тенденции на родения към икономии. Ако сигнификаторите са в земни знаци, това означава запазване на материалните блага, желание за натрупване и запазване; в огнени знаци - склонност към щедрост, харчене, разточителство и екстравагантност. Аспектите на Марс със сигнификаторите на богатството ще дадат добри заложби за печелене на пари, но също и за харчене, както и затруднения за натрупване и запазване на богатството, докато Плутон в аспект със сигнификаторите на богатството ще даде тенденция към запазване на имуществото и дори скъперничество. При добрите аспекти шансовете за печелене са добри, при лошите аспекти - лоши.
 3. Влияние на планетите върху финансовото състояние на родения
  • Слънцето - придобиване на богатството чрез професионалните успехи, както и чрез почтени връзки, и чрез бащата. Слънцето дава щедрост и голямо харчене.
  • Луната - финансови колебания. Успех чрез семейството или популярността, или чрез контакти с публиката.
  • Меркурий - пари, спечелени чрез малки сделки, бързи, но леки и с повтаряеми колебания. Ползи от интелектуален труд, подсредством находчивост и приспособяване, както и чрез намесата на кръвни роднини. Печалби от транспортна дейност, съобщенията, рекламата и информацията.
  • Венера - пари, спечелени чрез приятни и лесни занимания, без големи усилия, често пъти богатство чрез търговия с луксозни стоки, посредством изкуството, музиката, пеенето, театъра, шоубизнеса. Харчи се за тоалети и удоволствия. Живее се щастливо, без много амбиции и без грижа за утрешния ден.
  • Марс - енергия и голяма работоспособност, които ще носят финансови успехи и склонност към харчене, а също така загуби от различни видове бизнес, големи затруднения за натрупване на материални блага, но и леко съвземане след всеки фалит. Печалби чрез индустрията, постройките, машините, леярните, използването на огън.
  • Юпитер - вероятност за голямо богатство чрез шанс, чрез раждане в богата среда или чрез изключителни случаи на могъщи и благотворни подкрепи. Печалби чрез търговия на едро, внос-износ, банкови операции, крупни финансови сделки, търговия с хранителни стоки и стоки на комфорта.
  • Сатурн - богатство, произхождащо от усилия и търпелив труд. Трудно придобито богатство, чрез бавно натрупване и икономии. Сатурн дава малко материално задоволство. Печалбите са от сделки с недвижими имоти, земеделие, дългосрочни сделки, заеми.
  • Уран - дава богатството ненадейно. Придобиването му става чрез риск и спекулации. Съществува опасност от крахове и ненадейни загуби от неудачни финансови операции. Пари, спечелени чрез открития и изобретения, чрез модерни науки, чрез нови прогресивни сделки, чрез упражняване на някакво модерно изкуство или на окултни науки. Непостоянни и случайни печалби, особено чрез сделки във връзка с автомобилите, авиацията, механиката и др. Вероятност за голямо богатство, спечелено чрез леки, но не съвсем честни начини, чрез гениални комбинации и измами или недобросъвестни сделки и инициативи, чрез борсови удари или хитри маневри на брокери, борсови играчи. Опасност от финансови скандали, последвани от дискредитиране и страхотни загуби или разоряване. Печалби чрез кредитни сделки и блъфове. Печалби със сделки на пластмасови стоки, изкуствени материали, каучук, петрол, масла, бензин и др.
  • Нептун - печалби от заговори, шпионаж, пороци, сензационни открития, мореплаването, водните компании, водоснабдяването, от производство на алкохол, лекарствени средства, наркотици, от трафик на оръжие, от болници, санаториуми, приюти, затвори.
  • Плутон - печалби от погребални бюра и агенции, от фалитите, банкрутите, дълговете, налозите, от контролния пакет акции с високи дивиденти, от преструктуриране. Печалби от атомните електроцентрали, стоките на черния пазар, проституцията, порнографията, организираната престъпност и токсичните отпадъци. Печалби от изследователски проекти на тема регенерация (рециклиране) на вещи, изхвърлени от употреба.
 4. Подбрани конфигурации за финансовото положение на родения
  • Слънце или Марс във втори дом с добро разположение (добър бал, добра стихия) предсказват за добро материално състояние на родения, което той ще похарчи безразсъдно. Същите Слънце или Марс във втори дом, но с лош бал и с много лоши аспекти, предсказват оскъдица и бедност.
  • Ако един от злосторниците е разположен във 2-ри дом и е със силен бал и с добри аспекти, то това е предзнаменование за късмет и богатство, обаче придобито с много трудности и по нечестен начин.
  • Ако няколко планети са в силна позиция, особено Сатурн, Юпитер, Венера и Слънцето, и те са във взаимни добри аспекти, това предсказва голямо богатство, издигане на родения над произхода му. Той ще се радва на почести и слава, и ще има успех във всички начинания. Предсказанието е още по-сигурно, ако всичките или почти всичките планети са силни по бал. Колкото повече планети в хороскопа са в добри конфигурации, толкова щастието на човека ще бъде по-голямо и по-трайно.
  • Добротворците в 8-ми дом, в добри аспекти с планетите, дават многобройни печалби или огромни наследства.
  • Юпитер, силен по бал, получаващ добри аспекти от Луната, посочва богата жена, от добър произход. Предсказанието е много сигурно, ако Юпитер е в 7-ми или 8-ми дом.
  • Венера, слаба по бал, разположена в 6-ти дом на мъжка карта, означава, че роденият ще вземе бедна жена за съпруга, освен ако Венера не получава добри аспекти от Юпитер. Добре е и Луната да е в добър аспект с Венера, а Венера да е в 7-ми дом, с добри аспекти.
  • Господарят на 7-ми дом да е с добър бал и с добри аспекти към другите планети, и той да се намира в 8-ми дом - посочва богат съпруг (съпруга), които ще натрупат голямо богатство през живота си.
  • 7-ми и 10-ти дом са от голямо значение в хороскопа и те имат силно влияние. Ако те са заети от добротворци, предсказанията са за изключителен късмет. Обратното, ако в тези домове има злосторници, показват нещастия и беди.
 5. Изследване на връзките между домовете по темата за финанси, шанс и богатство
  • Тригонална връзка (2+6+10).
   1. Функциите на тези домове показват помощите, които ще облекчат съществуването на родения и ще улеснят неговия жизнен път. Те ще сочат необходимите условия, без които борбата за съществуване не е възможна. Така, например, трябва да бъдат потърсени изворите на приходите, за които отговор дава 2-ри дом.
   2. Друго необходимо условие в борбата за съществуване е здравето на човека - духа и тялото (6-ти дом). За да намерим работа (защото без работа няма печалба) помагат служителите и подчинените. Всичко това се представя от 6-ти дом.
   3. 10-ти дом сочи професията, социалната и обществената позиция на родения, които са важни фактори за работата и печалбата, и натрупването на капиталите. При това особена цена имат честта и уважението, славата, властта и великите дела. Ако тези домове са лошо аспектирани, то Азът на родения ще води тежка борба за съшествуване.
  • Тетрагонална връзка (2+5+8+11). Втори дом показва собственото имотно състояние, изворите на приходите и печалбите. 5-ти дом дава ключа към имота на бащата (2-ри от 4-ти) и към парите, които могат да бъдат спечелени по пътя на щастливия случай и всякакъв вид спекулации (облози, сделки и т.н.) 8-ми дом показва материалното състояние на брачния партньор, на съдружника или на сдружението и възможностите на родения да се възползва от тях. 11-ти дом показва материалното състояние на майката, парите получени чрез протекции, покровителство и полезни приятелства.
  • Опозиционна връзка 2-ри дом показва личното състояние и личната парична придобивка, противоположно на това 8-ми дом показва парите и имота на брачния партньор. От 8-ми дом се виждат също така наследствата и подаръците. И двата дома говорят за паричните отношения на родения.


РОДНИНИ И СЕМЕЙНИ ВРЪЗКИ

 1. Общите сигнификатори на родителите и семейния живот са: 4-ти дом, планетите, които го заемат, неговият управител, знакът рак и Луната.
 2. Сигнификатори на бащата: 4-ти дом, планетите в него и неговият управител, Слънцето - при дневно раждане и Сатурн - при нощно. В практиката се изучават и двете планети.
 3. Сигнификатори на майката: 10-ти дом, планетите в него и неговият управител, Луната и понякога при дневно раждане - Венера. Забележка: Описаното се отнася за мъжки хороскоп. В женски хороскоп 4-ти дом има отношение към майката, а 10-ти - към бащата. Добро разбирателство между родителите: добри аспекти между Слънцето и Луната, а също така между господарите на 4-ти и 10-ти дом. Добро разбирателство между родения и неговите родители: господарят на 1-ви дом (характерът на родения) в добър аспект със Слънцето и Луната, или с господарите на 4-ти и 10-ти дом, или господарят на 1-ви дом поставен в 4-ти или в рак; или господарят на 1-ви дом е добротворец и е добре аспектиран.
 4. Сигнификатори за другите членове на семейството по кръвна връзка или чрез брак. Братята и сестрите - 3-ти дом, планетите в него и неговият господар; Меркурий и близнаци; Меркурий и Марс - за братята; Венера и Луната - за сестрите.
 5. Чичовци и стринки по баща: 6-ти дом, планетите в него и неговият господар.
 6. Вуйчовци и лели по майка: 12-ти дом, планетите в него и неговият господар.
  Забележка: Описаното се отнася за мъжки хороскоп. В женски хороскоп 6-ти и 12-ти дом се тълкуват заменени.
 7. Зетьове и снахи: 9-ти дом, планетите в него и господарят му.
 8. Родителите на съпруга (съпругата): 10-ти дом, както 10-ти и 4-ти (планетите и господарите). (4-ти (родителите) от 7-ми (съпруг) прави 10-ти)
 9. Собствени дядо и баба: 7-ми дом, както 1-ви и седми. (4-ти (родителите) от 4-ти (родителите) прави 7-ми)
Предсказание за смърт на бащата на родения: Сатурн в 4-ти дом и Слънцето чрез прогресия се приближава към квадрат или опозиция на Сатурн.
Тълкуване точката на майката
 1. Ако точката на майката е по-близо до Сатурн от тази на бащата, тогава майката ще умре преди бащата и обратно.
 2. Когато има планети в дома на личния сигнификатор (за майката това е 4-ти дом) се търси значението на планетите в дома. Те украсяват влиянието на личния сигнификатор. От афоризмите за планетите се взимат само тези пасажи, които се отнасят до майката.
 3. Значението на точката се отнася също и за лицата, които към родената се отнасят като майки - приятелки, колежки, съседки. Жените, които могат да изпълняват функцията на майка, трябва да се търсят в добрите аспекти на сигнификаторите на майката с точката.. Същото важи и за другите точки - на бащата, на братята и сестрите и т.н.


САНТИМЕНТАЛНИ ВРЪЗКИ

 1. Сигнификатори на любовта: Венера представя чувството и привличането; Марс - половото влечение, страстта; Луната - емоциите; 5-ти дом, планетите в него, знакът и господарят показват любовния живот на родения, сантименталните връзки, флиртовете, свободната любов, годежите; Асц, господарят и планетите в 1-ви дом посочват шансовете за щастие в интимния живот.
 2. Тайни или нелегални връзки: Венера в 12-ти дом или в риби.
 3. Романтичен съюз, свободна любов, незаконни връзки: Венера във водолей и/или в аспект с Уран; връзка между Уран и сигнификаторите на любовта и брака; Уран в 5-ти дом.
 4. Идеални връзки - голяма любов без сексуална връзка и платоническа любов: хармонични връзки между Венера, Нептун и Плутон.
 5. Връзки с лица от по-нисък ранг: Венера в 6-ти дом или в дева.
 6. Пламенна любов, страстни връзки: Венера в аспект с Марс; овен или скорпион в 5-ти дом; Марс в 5-ти дом и в аспект с Венера; Венера и Марс в рецепция; Венера в овен или в скорпион.
 7. Ревност: Венера в съвпад с Марс в 1-ви или 12-ти дом.
 8. Прелъстяване на жената (в женски хороскоп): Марс в квадрат с Уран, особено в телец или скорпион.
 9. Изнасилване на жената: Венера в лош аспект (без съвпад) с Нептун.
 10. Вярност и постоянство: Венера и сигнификаторите на любовта и брака поставени в неподвижни знаци и добре аспектирани, особено от Сатурн; Венера в козирог, без лоши аспекти. Вярност посочва секстилът между Венера и Хирон.
 11. Изневяра, непостоянство: Венера и сигнификаторите на любовта и брака поставени в двойни знаци ( близнаци, стрелец, риби) или в рак, или в подвижни знаци и ранени; Венера в лош аспект с Луната; Венера в 12-ти дом; Луната и Марс доминиращи и в лоши аспекти с Венера; Венера ранена от Нептун.


ПЛАНЕТНИ ТИПОВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЛЮБОВТА И БРАКА

Забележка: Типът се определя от планета, намираща се на +-3° от куспида на дом, особено на 1-ви или ъглов дом.
 1. Слънчев тип - по-скоро студен и надменен. Гордостта и интелигентността му го карат да се отвращава от вулгарната любов, която е малко подходяща за неговото инстинктивно благородство. Неговата експанзивност го влече към всяко същество, отговарящо на неговия идеал. В него няма много нежност и привързаност, защото Слънчевият тип е прекалено себе- любив и личният му успех стои над всичко. Блестящ брак е възможен в средната възраст (от 21 до 42г).
 2. Лунен тип - много променлив в чувствата си, но с много нежност и пасивност. Платонична тенденция, любовно приятелство, въображението играе голяма роля в чувствата. Търси новото, неизвестното. Бракът или любовната връзка са доста ранни.
 3. Меркуриев тип - умен, очарователен, нервен, флиртаджия, измамен. Свързва се окончателно само, когато "е хванат на тясно", принуден да разкрие измамите си. Краткотрайни връзки, бракът се сключва по разум.
 4. Венерин тип - женствен, нежно чувствен, със силно увлечение към другия пол. Въплащение на любовта. Този тип си позволява да живее и обича, обаче в чувствата му няма много дълбочина. Жени се рано.
 5. Марсов тип - воден от половото влечение, но търсещ само чистите чувства, с голяма разпаленост и демонстративност, обичащ борбата и бързата победа. Често ревнува, попада в конфликтни ситуации, може да използва насилие, но притежава искреност в чувствата. Характерни са преждевременните връзки, често сключва брак по принуда.
 6. Юпитеров тип - добър съпруг и баща, който обича семейството си. Рядко се жени от страст. Обича да прави съюзи със заможни лица и от неговия ранг. Той е материалист, търсещ само наслади, но обича съпругата и дома си, поради вкусът му към традицията и общоприетото. Характерни са буржоазната любов, удобният и щастлив брак.
 7. Сатурнов тип - въплащение на сериозността, строгостта и добродетелта. Това е тип на почитта и верността, но отегчителен и скучен. Ако в него се породи омраза, то той си отмъщава. Рядко е весел. Бракът е късен и рядко щастлив. Често има предразположение към ергенство.
 8. Уранов тип - независим, с много романтични връзки. Привърженик е на свободната любов и на незаконните и забранени връзки. Само този тип е в състояние да намери сродната си душа. Бракът не е много щастлив, често завършва с развод.
 9. Нептунов тип - влечение към прелюбодеяние и даже към двуженство, към тайни връзки, изневяра, порочни или странни (первезни) връзки. Често е обект на скандали. В някои случаи съюзът е платоничен или духовен, с високо културно или високо еволюирало лице, осъществяващ едно съвършенно духовно обединение. При този тип чувствата са идеализирани и хаотични. Фатален брак, пороци, несъвместимост.
 10. Плутонов тип - по своите прояви се различават две крайности. От една страна се изявява като жесток, буен, суров, действащ безмилостно, бурно, като атомна бомба. Този тип действат съвсем изненадващо, налагат се, не търпят възражение. Това са суровите и големи диктатори. От друга страна за изненада на околните съвсем неочаквано са склонни да проявят крайно голяма мекота, доброта и топла грижовност. Те са непредсказуеми и в любовта не им върви. Това не са хора за брак.
 11. Хармония и дисхармония между планетните типове:
  • Слънчевият тип се разбира най-добре с юпитеров и меркуриев тип, а зле с марсов, плутонов и сатурнов тип (от гледна точка на любовта).
  • Лунният тип се разбира добре с юпитеров и меркуриев тип, и зле с марсов и слънчев тип.
  • Меркуриевият тип се разбира добре с лунен и юпитеров тип, и доста добре със слънчев. Не се разбира със сатурнов и марсов тип.
  • Венериният тип се разбира добре с марсов тип, доста добре с меркуриев, лунен, юпитеров и лънчев типове. Не се разбира със сатурнов тип.
  • Юпитеровият тип се разбира добре със слънчев и меркуриев тип, и зле със сатурнов и марсов.
  • Сатурновият тип не се разбира с никой. В известна степен си допада с меркуриев, слънчев и венерин тип.
  • Урановият тип се разбира трудно с другите. Понякога може да се хармонира с меркуриев тип или с друг уранов тип.
  • Нептуновият тип също се разбира трудно с другите. Възможно е да се приспособи към венерин тип. Не си хармонира с друг нептунов тип.
  • Плутоновият тип не се разбира с никой. В някаква степен може да се разбере с венерин и марсов тип.


ДЕЦАТА

 1. Сигнификатори:
  • 5-ти дом, планетите в него, неговият господар, както и знакът в него. Понякога се гледа и 11-ти дом (опозиционната връзка).
  • Сигнификаторът на 5-ти дом - Слънцето и знакът лъв.
  • Планетата Юпитер, която е естествен сигнификатор на децата.
 2. Плодовитост:
  • Водните знаци в 5-ти дом или на куспидата на 1-ви или на 7-ми дом.
  • Луната, Юпитер или Венера в 5-ти дом и добре аспектирани. В 5-ти дом да има плодовит знак или знак със средна плодовитост (телец, вецни, стрелец и водолей).
  • За жени от основно значение са Луната и Юпитер. При мъжете се гледат Слънцето и Юпитер. Трябва да се обръща внимание и на Луната и Венера.
 3. Определяне полът на детето - съди се по знака в 5-ти дом и по положението на мъжките или женските планети в дома.
  1-во правило. Разглежда се хороскопа на майката. Ако в следващите след раждането й девет дни не се образува нова Луна, първото дете ще бъде момиче. В противния случай ще бъде момче. Ако се образува нова Луна в деветте дни след раждането на последното дете, следващото родено ще бъде от различен пол. В обратния случай детето ще бъде от същия пол, както и предшестващото.
  2-ро правило. Ако първото дете се ражда при разпадаща се Луна, второто ще бъде от противоположния пол.
 4. Стерилност - 5-ти дом е в стерилен знак (близнаци, лъв и дева). Луната и Венера са в 5-ти дом, но лошо аспектирани или не са в 5-ти дом.
 5. Загуби на деца и неприятности, свързани с децата - Плутон, Марс, Сатурн и Уран, а понякога и Нептун са поставени в 5-ти (или в 11-ти) дом. Може тези планети да не са в 5-ти дом, но да раняват другите планети, когато те се намират в 5-ти или 11-ти дом, или ако планетите са разположени в лъв. Също ако Луната, Венера и Юпитер са лошо аспектирани.
 6. Спонтанни аборти - Марс и Уран да са ранени в 5-ти дом, особено от Луната или от господаря на Асцендента.
 7. Подбрани конфигурации за децата:
  • когато злосторниците нараняват добротворците и хвърлят неблагоприятни аспекти към Асцендента, който е със слаб бал, тогава има предпоставка за това, детето да живее малко или да бъде болнаво.
  • Детето, което се ражда в момента на новолуние или пълнолуние не живее дълго, освен ако Луната не се намира на по-голяма ширина, което й осигурява опозиция или съвпад със Слънцето.
  • Сатурн в опозиция с Юпитер или Венера унищожава потомството, независимо от това, колко многобройно е то.


БРАК, СЪДРУЖИЕ И ЯВНИ ВРАГОВЕ

 1. Сигнификатори на темата са:
  • Венера - чувството на привличане
  • Марс - половото влечение и страстта
  • Луната - емоциите, жените, семейния живот, съпругата (в мъжки хороскоп)
  • Слънцето - бракът и съпругът в женски хороскоп
  • 7-ми дом, планетите в него, знакът на върха му, господарят. Планетите в 7-ми дом сочат семейния живот или последиците от брака. Знакът на куспидата на 7-ми дом сочи често темперамента на брачния партньор, както и мотивите за брака.
  • 5-ти дом, планетите в него, знакът, който го покрива, неговият господар. Те описват любовния живот на родения, флиртовете, сантименталните връзки, свободната любов, както и мотивите за брака
  • Асц, неговият господар и планетите в 1-ви дом сочат шансовете за щастие в интимния живот, както и предразположенията на характера (качествата) за определяне темперамента в брака (влечение или безразличие към брака) и общителността.
 2. Шансове за успешен брак:
  • когато в хороскопа Луната е растяща
  • когато сигнификаторите на любовта и брака са силни по бал; получават много и добри аспекти, особено от планети в плодовити или водни знаци
  • когато сигнификаторите на брака са разположени в 5-ти или 7-ми дом
  • когато плодовотите знаци заемат 5-ти или 7-ми дом
  • когато сигнификаторите на брака са в силно положение и добре аспектирани
  • когато Венера или Юпитер се намират в 7-ми дом и са добре аспектирани.
 3. Връзки, съюзи или бракове късни или нещастни:
  • когато Луната е намаляваща в хороскопа
  • когато сигнификаторите на любовта и брака са ранени от злосторници и злосторниците се намират в 5-ти или 7-ми дом
  • когато сигнификаторите на любовта и брака се намират в 5-ти или 7-ми дом, но са ранени от злосторници
  • когато сигнификаторите на любовта и брака са в лоши аспекти с венера или Юпитер.
 4. Брак или съюз труден за реализиране:
  • когато Луната е в съвпад, квадрат или опозиция със Сатурн
  • когато сигнификаторите на брака са в козирог и са ранени от Сатурн
  • когато Слънцето и Луната са в квадрат или опозиция. Особено силно е влиянието, когато планетите се намират в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 7-ми, 8-ми или 9-ти дом и сключват лош аспект със Сатурн.
  • когато сигнификаторите на брака (Слънцето или Луната) се намират в последните градуси на знак (29°, тогава се наричат анаретни) и когато чрез прогресия и дирекция те не образуват никакъв аспект с другите сигнификатори на брака, в дадената година от живота на родения съюзите ще бъдат трудни за реализиране
  • когато Венера и Луната сключват съвпад или лош аспект със Сатурн и Сатурн или Венера и Луната са в стерилни знаци (близнаци, лъв и дева)
  • Луната или Венера са в козирог и в съвпад със Сатурн, без аспект към останалите сигнификатори или едната от тях е в козирог, а другата - в стерилен знак.
 5. Сравняване на теми (хороскопи) на партньори:
  • хармония на темпераментите - двата Асц да са в съвпад, секстил, тригон или дори опозиция
  • темпераменти, които се допълват - хармония между Асцендентите и зодиакалните знаци, заемани от Слънцето и Луната
  • изобщо добро разбирателство - добри аспекти между планетите в двата хороскопа
  • духовна хармония, идеален съюз - Слънцето на единия хороскоп да е в съвпад или добър аспект с Луната на другия хороскоп
  • полово влечение - Венера от единия хороскоп да е в съвпад с Марс на другия; Асцендентите да са в един знак или в съвпад, да са в добър аспект помежду си или в опозиция, което е много добро за темата.
  • Забележка. Ако Асцендентите са в квадратура или в нехармонизиращи се знаци (например, огън и вода), темпераментите не си пасват.
 6. Подбрани конфигурации за темата брак:
  • мъжът или жената са домошари, ако Луната или Слънцето са наранени във воден или въздушен знак;
  • най-голяма антипатия между мъж и жена може да се очаква, когато злосторниците на единия хороскоп заемат местата на добротворците на другия хороскоп;
  • при сравнение хороскопите на мъж и жена, ако Сатурн на единия попада върху Асцендента на другия, тогава може да се предполага, че между двамата ще има нетърпимост и отвращение, като жертва на омразата ще бъде човекът, чийто Асцендент попада върху Сатурн на другия;
  • ако Черните Луни от два хороскопа съвпадат, тогава е възможно всеки един от двамата да стане убиец на другия;
  • когато в женски хороскоп господарят на 7-ми дом е разположен на Асцендента, тогава се очаква жената да управлява семейството;
  • смята се жената за "мъжкарана", ако господар на Асцендента е Марс, Плутон, Слънцето или Юпитер;
  • ако Луната в мъжки хороскоп или Слънцето - в женски са в квадратура или опозиция с Марс, то съпругът (съпругата) ще бъде с волеви или вироглав характер;
  • ако Марс е в съвпад, квадратура или опозиция на Слънцето или на Венера в един хороскоп, това може да предизвика към 19-тата годишнина на родения любовна авантюра, която да доведе до раждането на извънбрачно дете;
  • предпоставка за ранен брак са аспектите Марс секстил или тригон със Слънцето в женски хороскоп;
  • Слънцето в мъжки хороскоп и Луната - в женски, разположени в 4-ти, 5-ти, 6-ти, 10-ти, 11-ти или в 12-ти дом посочват, че лицето може да има брак в млада възраст или партньорът му вероятно ще бъде по-млад от него;
  • Слънцето в мъжки хороскоп и Луната - в женски, разположени в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 7-ми, 8-ми или в 9-ти дом посочват, че лицето може да има късен брак или партньорът му вероятно ще бъде по-възрастен от него;
  • аспектите между Слънцето в мъжки хороскоп и Луната - в женски със Сатурн, Марс и Уран определят дали бракът ще е ранен или късен;
  • когато Марс и Луната са в съвпад, тогава този техен съюз е много пагубен за целомъдрието и непорочността на жената.


НЕПРИЯТЕЛИТЕ

 1. Неприятелите са обществените или явните противници, които са открито враждебни спрямо вас. Техните сигнификатори са следните:
  • 7-ми дом;
  • планетите в дома;
  • господарят на 7-ми дом.
 2. Сигнификаторите за скритите неприятели, тайните или лукави противници, са:
  • 12-ти дом;
  • планетите в дома;
  • господарят на 12-ти дом.
 3. Победа или надмощие над неприятелите определят:
  • Слънцето или Луната в добър аспект с Марс;
  • добротворци (Слънце, Юпитер, Венера) да са господари на 7-ми дом и/или 12-ти дом и да са в добри аспекти с Асцендента. Забележка. Изисква се изпълнение и на двете условия.
  • добротворците, които са господари на 7-ми или 12-ти дом, да са в добър аспект с Асцендента.
 4. Приятелите и протекторите по-мощни от неприятелите - господарят на 11-ти дом да е по силен по бал от господаря на 7-ми или 12-ти дом.
 5. Несгоди от борбата с неприятелите:
  • Марс господар на 7-ми дом, поставен в кардинален знак, в лош аспект със Слънцето или Луната;
  • Марс на Асцендента (+-3°).
 6. Сравняване на хороскопи за възможно неприятелство:
  • двата Асцендента в квадратура;
  • Слънцето, Луната, Венера или Юпитер от единия хороскоп в лоши аспекти със злосторниците на другия хороскоп;
  • неприятелството ще бъде толкова по-брутално и омразата по-жестока и явна, ако между злосторниците на двата хороскопа има лоши аспекти.
 7. Подбрани конфигурации за темата неприятели:
  • ако господарят на Асцендента е по-силен по бал от господарят на 7-ми дом, то роденият ще възтържествува над неприятелите си;
  • добротворци в 11-ти дом, в добри аспекти, обещават помощ и покровителство от страна на могъщи приятели;
  • злосторници в 11-ти дом с отрицателен бал посочват малко услужливи и коварни приятели;
  • ако господарят на 11-ти е по-силен по бал от господаря на 7-ми дом, то приятелите и покровителите на родения ще бъдат по-силни от неговите неприятели.


СМЪРТТА

 1. Дължината на живота е определена от трите жизнени точки в хороскопа Асцендента, Слънцето, Луната и по-специално планетата хилег.
 2. Смъртта се определя от планетата (-ите) разрушител (и) на живота, наречена (-и) Анарета (-и). Анаретата е личен сигнификатор на смъртта. Във всеки хороскоп има поне една планета Анарета. Нормално тази планета е злосторник, но е възможно да е и планета добротворец, ако последният сключва лоши аспекти, слаб е по бал и т.н. За да се определи дали една планета е Анарета трябва да се изследва положението й, както следва (в намаляваща последователност по важност):
  • планетата се намира в 8-ми дом;
  • или е господар на 8-ми дом, когато в дома няма планети;
  • планетата е злосторник и наранява хилега;
  • планетата е в съвпад с господаря на 8-ми дом;
  • планетата хвърля лош аспект към куспидата на 8-ми дом;
 3. По природа злосторниците притежават качеството да рушат и особено Сатурн, който е естествен сигнификатор на смъртта.
 4. Смъртта се определя от природата на Анаретата и нейното положение по знак и дом. Анаретата дава смъртта и я определя по вид, а нейното положение по дом посочва причините за настъпване на смъртта (напр, в 10-ти дом - смъртта се свързва с професията, 4-ти дом - ще настъпи в къщи и т.н.). Другите планети, които са в аспектна връзка с Анаретата, сочат хората, нещата, обстоятелствата, които могат да подсказват вероятност от насилствена смърт.
 5. Продължителност на живота:
  • изследва се качеството на знака на Асцендента. От него зависи съпротивлението на организма срещу атаките на болестите;
  • предполага се дълъг живот за родения, когато Слънцето и Луната не са в опозиция и в съвпад, една от двете планети е хилег, планетите са поставени в 1-ви, 7-ми и 10-ти дом и са добре аспектирани;
  • ако сигнификаторите на живота Слънцето и Луната са лошо разположени по знак и по дом, те подсказват слаб и къс живот, в който роденият често ще боледува;
  • мястото по дом на господаря на 8-ми дом ще даде указания за причините и условията на смъртта;
  • годината на смъртта или възрастта, до която ще стигне роденият, се определят от дирекции. Смъртта настъпва, когато хилегът или Асцендентът (често и двата) достигат до лош аспект с Анаретата;
  • дирекциите, които се считат като причиняващи смърт, са на Слънцето или Асцендента в съвпад, квадрат, опозиция със Сатурн или Марс. Дирекциите на Сатурн дават винаги смърт, докато тези на Марс често посочват злополуки или насилие;
  • ако лицето е здраво и силно, то често една единствена злосторна планета няма да е в състояние да причини смъртта и само една поредица от лоши дирекции (квадрати, опозиции, съвпади със злосторници) ще може да я предизвика. Обратно, ако лицето е старо и слабо, то понякога само една единствена злосторна дирекция е достатъчна да причини смъртта.
 6. Насилствена смърт. За буйни и насилнически знаци се приемат овен, скорпион, козирог и водолей. Може да се очаква насилствена смърт когато:
  • Слънцето и Луната са в буйни знаци и двете планети нямат аспектна връзка помежду си;
  • Слънцето, Луната или Асцендентът са в съвпад с някоя от следните неподвижни звезди: Алгол, Алдеберан, Главата на Херкулес, Антарес;
  • господарят на 1-ви или 8-ми дом е в съвпад със Слънцето или Луната, или когато едната от планетите управлява 1-ви или 8-ми дом;
  • една от планетите Слънце или Луна е в буен знак, а другата е в съвпад с една от неподвижните звезди, посочени по-горе, и в същото време един злосторник или господарят на 8-ми дом има лошо влияние върху (наранява) Слънцето или Луната;
  • Слънцето и Луната са ранени, като поне една от тях получава лоши аспекти от злосторници и планетите се намират в насилнически знаци или една от тях е в съвпад с неподвижни звезди, които носят смъртта;
  • в 8-ми дом има злосторник и господарят на 8-ми дом е ранен от същия злосторник или самият господар на 8-ми дом е злосторник по природа и е поставен в буен знак;
  • господарят на 8-ми дом е на +-3° от Асцендента, в заточение или падание, или в буен знак, или в съвпад с неподвижна звезда на насилническата смърт;
  • господарят на Асцендента е в буен знак и получава лоши аспекти от злосторник или господарят на Асцендента е злосторник, който е поставен в 8-ми дом и сключва лоши аспекти с другите планети;
  • господарите на 1-ви и 8-ми домове са диспозитори на Слънцето или Луната и един от тях е в заточение или падение, а другият господар е злосторник, който хвърля лоши аспекти към Слънцето или Луната, и една от планетите Слънце или Луна е поставена в буен знак;
  • злосторници са поставени в ъглови домове. Според природата на злосторника смъртта може да настъпи от:
   1. Марс - желязо и огън
   2. Сатурн - падане, срутване, земетресение
   3. Уран - внезапна злополука, електричество, експлозив, транспортна злополука
   4. Нептун - удавяне, самоубийство (чрез приемане на наркотици, алкохол и др.)
   5. Плутон - ядрено оръжие, смърт от неизвестни болести или при необичайни обстоятелства
  • Слънцето или Луната са ранени от Марс, особено при опозиция в ъглови домове и най-вече между 4-ти и 10-ти. При това разположение са възможни злополуки и насилствена смърт. Ако опозицията е между 1-ви и 7-ми домове и Марс е в човешки знак (близнаци, дева, водолей и втората част на стрелеца), роденият може да бъде убит от неговите противници. Ако положението на Марс се заеме от Сатурн, тогава смъртта ще бъде забулена в тайни и ще бъде много жестока;
  • два злосторника са поставени в дома на смъртта (8-ми) или в дома на живота (1-ви). Тези злосторници са много опасни и рядко обещават добър край;
  • злосторниците Марс и Сатурн са в опозиция в домовете 1-ви и 7-ми или двамата са в съвпад, като поне единият е разположен в 7-ми дом и двамата са в опозиция на куспидата на 1-ви дом. Ако Асцендентът е много слаб по бал това разположение дава много сигурна насилствена смърт;
  • Слънцето или Луната са разположени в ъглови домове и са в съвпад с някоя от неподвижните насилствени звезди. Тази конфигурация обезобразява тялото и излага роденият на злополуки;
  • Слънцето е в съвпад с Луната и в квадратура със злосторник;
  • Луната е в лош аспект със сатурн, а последният е поставен в 6-ти, 7-ми или 8-ми дом;
  • Марс е в съвпад със Сатурн в ъглов дом (особено в 7-ми);
  • има натрупване на планети в знака скорпион, овен или козирог.
 7. Имунитет срещу злополуки и насилие:
  • Слънцето, Луната и Асцендентът да са в миролюбиви знаци (телец, близнаци, везни, риби) и да са добре аспектирани;
  • добротворци да са поставени в 4-ти, 8-ми и 12-ти домове и да са добре аспектирани, особено Слънцето и Луната;
  • господарят на Асцендента да е добротворец, да е добре аспектиран и да не хвърля никакви лоши аспекти към Слънцето, Луната и Асцендента, или господарят на Асцендента да няма лоши аспекти със злосторниците.
 8. Смърт, причинена от оръжие или хирургическа операция
  • Марс в 8-ми дом и в лош аспект с господаря на 8-ми дом.
  • Марс в квадрат със Слънцето и в човешки знак (близнаци, дева, водолей и 2-ра половина на стрелец - от 16° до 30°), и Слънцето в 8-ми дом.
  • Марс е господар на 8-ми дом и господарят на 8-ми дом е в съвпад с господаря на 1-ви дом или Марс е на Асцендента.
  • Марс е господар на 8-ми дом. Марс е в 10-ти дом, в квадрат с Луната. Луната е в 7-ми дом.
  • Марс е на +-3° от куспидата на 7-ми дом.
  • Слънцето, Луната или Асцендента е съвпад с Алгол или с друга насилническа звезда и Марс е в лош аспект към тях. Ще има импотация на тази част от тялото, където Слънцето, Луната или Асцендента са ранени от Марс (тълкуване според планета и знак).
  • Марс е на МС (+-3°) и Луната е в скорпион - хирургическа намеса.
  • Марс е в 8-ми дом, а 8-ми дом е в човешки знак - операция.
  • Господарят на Асцендента е в 8-ми дом или в съвпад с господаря на 8-ми дом и в лош аспект с Марс.
 9. Смърт, причинена от огън
  • Марс е в огнен знак и или Марс е в съвпад с Луната, или Марс хвърля лош аспект към Слънцето или Луната.
  • Анаретата е в огнен знак и е ранена от злосторници.
  • Марс е на +-3° от Асцендента и Марс е в опозиция на Слънцето, или Марс или Слънцето са в огнени знаци.
  • Слънцето е господар на Асцендента, рзаположено в лъв и ранено от Марс.
  • Господарят на Асцендента е ранен едновременно от Марс и Слънцето и едната от двете планети е господар на 8-ми дом.
 10. Смърт от удавяне
  • Слънцето е в лош аспект със злосторник, а той е разположен във воден знак.
  • Сатурн получава многобройни лоши аспекти, разположен е във воден знак и е господар на 8-ми дом.
  • Сатурн е разположен във воден знак и е в 8-ми дом - това е предпоставка.
  • Луната или Нептун е във воден знак и планетите са разположени в 8-ми дом. Или Луната или Нептун получават множество лоши аспекти.
 11. Смърт при падане от постройки или срутване
  • Сатурн е перигрин, разположен в 8-ми дом и господарят на 8-ми дом получава множество лоши аспекти.
  • Сатурн е господар на 8-ми дом, разположен е в 10-ти дом и е в опозиция на Слънцето или Луната.
  • Сатурн е в съвпад с Марс и двете планети са разположени в 8-ми дом, който е в земен знак. Същият ефект се получава и за 4-ти дом, при условие, че Слънцето е ранено от Луната.
 12. Смърт чрез отравяне
  • Сатурн е Анарета, разположен е в скорпион и наранява Слънцето или Луната.
  • Слънцето е в съвпад със злосторник и Слънцето е в съвпад с неподвижна звезда, свързвана с отрявяне (например, звездата "Жилото на скорпиона") или със звезда, която има природата на Венера и Сатурн.
  • Слънцето или Луната е в съвпад с Антарес и с много лоши аспекти.
  • Една от планетите Луна или Меркурий да е в скорпион, а другата - в рак или в 7-ми дом. Луната и Меркурий да са в съвпад с Южния възел.
 13. Смърт чрез обесване
  Сатурн е разположен на МС, в опозиция е на Слънцето или Луната и Слънцето или Луната са в човешки знак.
 14. Смърт на майката по време на раждане
  • Луната или Венера е разположена в 5-ти дом, ранена е от злосторници, като някой от злосторниците е поставен в 8-ми дом, или е ранена от господаря на 8-ми дом.
  • Луната или Венера е господар на 8-ми дом, едната е разположена в скорпион и двете получават множество лоши аспекти.
 15. Смърт на майката след раждане
  Господарят на 5-ти е злосторник, нараняващ Луната, особено ако Луната е хилег и е в буен знак (овен, скорпион и козирог) или Луната управлява 8-ми дом.
 16. Самоубийство
  • Хилегът е ранен от Уран или Нептун
  • Слънцето (Луната) е ранено(а) от Уран или Нептун и Слънцето (Луната) е разположено(а) в риби.
  • Уран или Нептун са разположени в 8-ми дом и са с множество лоши аспекти.
  • Ако господарят на Асцендента е разположен в 8-ми дом и получава много лоши аспекти, тогава може роденият да предизвика смъртта си (може да не е явно самоубийство).
  • Господарят на Асцендента е разположен в 12-ти дом, в риби, ранен е от Уран или Нептун.
  • Тенденция към самоубийство се долавя когато Меркурий е ранен от Нептун.
 17. Подбрани конфигурации за настъпване на смъртта
  • Предсказание за насилствена смърт - Марс е в съвпад, квадрат или опозиция с Луната и Сатурн е в същия аспект със Слънцето, и Марс и Сатурн са разположени в ъглови домове.
  • Ако господарят на 8-ми дом е разположен в 10-ти дом, предсказва смъртна присъда (от съдебно дело), особено ако господарят на 8-ми дом получава много лоши аспекти. Тогава конфигурациите в хороскопа описват насилствената смърт.
  • Планети, които са в квадрат или опозиция една спрямо друга и са разположени в ъглови домове или в кардинални знаци, предсказват живот, смущаван от многобройни нещастия и предричат насилствена смърт.
  • Луната в мъжки хороскоп, Слънцето в женски хороскоп, ако се доближават към Уран и се отдалечават от Юпитер, предсказват смърт на съпруга (ата) в семейството, особено ако Уран или Сатурн са господари на 7-ми дом.
  • Ако Сатурн е разположен в 4-ти дом и Слънцето при вторична дирекция се доближава до квадрата или опозицията на Сатурн, това е предсказание за скорошна смърт на бащата на родения.
  • Когато Слънцето чрез дирекция се доближава до съвпад или антис с Марс в женски хороскоп и когато Слънцето или Марс са разположени в 6-ти дом, това може да е индикация за смърт на жената при раждане.
  • Смъртта настъпва при дирекцията на Афета към Анарета. В хороскопа има четири Афети - Слънцето, Луната, Асцендента и МС. Афетите убиват при срещане на планетите-злосторници. Слънцето и Луната убиват и при сключване на аспекти с анаретите. Слънцето и Луната смекчават лошото влияние на злосторниците, ако в същата дирекция сключват добри аспекти с Асцендента или МС.
  • Два злосторника, разположени в 8-ми или 1-ви дом, са много опасни и рядко обещават добър край.
  • Ако два злосторника сключват опозиция в 1-ви и в 7-ми дом, или ако двата злосторника са в съвпад в 7-ми дом и правят опозиция към Асцендента, това предсказва насилствена смърт, независимо от това, дали домовете получават благоприятни аспекти от другите планети или не.


КЪСИ И ДЪЛГИ ПЪТУВАНИЯ

 1. Естествени сигнификатори на промяната, нестабилността, движението и пътуването са Луната и Меркурий. Марс представя движението и активността, а Уран предизвиква ненадейни промени и действия. Сатурн се изявява като спирачка на движението. Нептун определя пътуване по вода, а Уран - със самолет, електрожелезници, автомобили. Юпитер осигурява благоприятните условия при пътуване.
 2. Знаци за пътуване са близнаци и стрелец.
 3. Склонност към пътуване:
  • Сигнификаторите на пътуването да са поставени в 1-ви и 10-ти дом. Още по-силна е склонността, ако сигнификаторите са в домовете 3-ти и 9-ти и в знаците за пътуване.
  • Кардиналните и подвижните знаци са най-показателни. Когато неподвижни знаци заемат 3-ти и 9-ти дом, пътуванията ще се случват рядко или ще бъдат с някаква определена цел. Също роденият може да пътува за дълъг период от време (на гурбет).
  • Ако в 9-ти дом знакът е воден и там присътствуват сигнификатори на пътуването, то те предсказват пътуване по вода.
  • Пътуване по море често се посочва, когато Луната е в съвпад с Нептун във воден знак.
  • Луна в съвпад с Меркурий или Уран, като съвпадът може да не е в близнаци или стрелец, показват влечение към пътуване.
  • Многобройни пътувания се предсказват, когато Луната е в 3-ти дом, в добър аспект с Уран.
 4. Ползата и вредата от пътуване се определя от добрите и лошите аспекти на сигнификаторите на пътуването, особено когато се сключват с куспидите на 3-ти и 9-ти дом и са със силен бал.
 5. Опасности при пътуване. Разглеждат се Марс и Уран Техните лоши аспекти със сигнификаторите на пътуването или с господарите на 3-ти и 9-ти дом посочват опасност от злополуки, авантюри и дребни неприятни случки. Сатурн показва забавяне, пречки, неприятности. Нептун заплашва със странни, неприятни авантюри, клопки, престъпления, както с опасност от удавяне или задушаване по време на пътуване.
 6. Посока на пътуване.
  • Най-ползотворни пътувания са тези, които са предприети в посока на добротворците (сигнификаторите на пътуването правят добър аспект с добротворците и хилега, особено, ако всичко това касае Слънцето, Луната, Венера и Юпитер).
  • Посоката на най-благоприятното пътуване се определя от разположението на сигнификаторите на пътуването: около Асцендента - на изток; около IC - на север; около Десцендента - на запад; около МС - на юг. Добре е предницата на колата да се паркира в съответната посока.
  • Тъй като 4-ти дом е домът на родното място, родния град, местоживеенето, то избраният обект за пътуване ще е толкова по далеч от дома, колкото е по-голямо разстоянието между най-близкия добротворец и върха на 4-ти дом.
  • Когато има сигнификатор на пътуването в 10-ти дом, това ще благоприятства едно пътуване до точка от земното кълбо, намираща се на 180° от родното място.
  • Друг по-точен метод за определяне посоката на някои пътувания или важни пътешествия е чрез съотнасяне между страните и местностите, и съответните им зодиакални знаци.
  • Ако добре аспектирани добротворци заемат 4-ти дом, но този дом е ранен от присътствието на злосторник, роденият ще направи добре, ако напусне града или страната, в която живее. От тази гледна точка Уран в 4-ти дом дава едно ненадейно заминаване след голям преврат или безредици и роденият ще бъде засегнат от тези социални събития.
  • Луната, разположена в 4-ти дом, посочва многобройни промени, чести пренасяния на дома от едно място на друго.
 7. Избор на подходящ дом:
  • Ако на куспидата на 4-ти дом стои кардинален знак, то роденият трябва да си избере къща на ъгъла на улицата или на усамотено място, или на възвишение (на добре изпъкващо място). Ориентацията на фасадата трябва да бъде: овен - изток; везни - запад; козирог - юг; рак - север.
  • Ако куспидата на 4-ти дом е фиксиран знак, тогава домът трябва да е на партера, на равно място или в средата на улицата. Ориентацията на фасадата трябва да бъде: телец - североизток; лъв - северозапад; скорпион - югозапад; водолей - югоизток.
  • Ако куспидата на 4-ти дом е променлив знак, тогава домът трябва да е в ниската част на мястото или в края на улицата. Ориентацията на фасадата трябва да бъде: близнаци - север-североизток; дева - запад-северозапад; стрелец - юг-югозапад; риби -изток-югоизток.
 8. Подбрани конфигурации.
  • Когато Луната е господар на Асцендента или е хилег прави човека любител на новостите, но за сметка на това животът му ще бъде подвластен на големи промени. Роденият ще изпитва страст към пътешествия в далечни страни.
  • Ако Сатурн или Марс са в 4-ти дом, или са в съвпад, квадрат или опозиция с господаря на 4-ти дом, то се предсказват загуби за родения по време на път. Също така той може да бъде жертва на крадци.


ПРОЦЕСИ И РАЗПРАВИИ СЪС ЗАКОНА, ЗАГУБВАНЕ НА СВОБОДАТА

 1. Сигнификатори за неприятности със закона, за осъждане и загубване на свободата са:
  • Лошите аспекти на злосторниците с Юпитер (планетата е господар на 9-ти дом - съдилищата).
  • Положението на злосторник в 7-ми дом - закона, 9-ти дом - съдилищата или 12-ти дом - затворите.
  • Злосторници, разположени в стрелец или риби, както и във везни, нараняващи Юпитер или Слънцето
 2. Борби и съдебни процеси - господарят на 7-ми дом да е злосторник или в дома да има злосторник, който наранява Слънцето, Луната, Юпитер или господаря на Асцендента.
 3. Разправии със закона, загуби на процеси и осъждания: На върха на 7-ми дом знакът е овен, скорпион или козирог и особено, ако Марс, Плутон, Сатурн са с лоши балове и с много лоши аспекти. Същото се отнася и до 12-ти дом. Тогава опасността от затваряне е по-голяма.
 4. Опасност от влизане в затвора:
  • В 12-ти дом са разположени злосторници, които са господари на 7-ми дом и хвърлят лош аспект към Слънцето или Луната.
  • Марс е в квадратура със Сатурн и една от планетите е господар на 12-ти дом.
  • Господарят на 1-ви дом е разположен в 12-ти дом, той е злосторник и е ранен от господаря на 7-ми или 12-ти дом.
  • Господарят на 10-ти дом е разположен в 12-ти дом или господарят на 12-ти дом е разположен в 1-ви дом и е с много на брой лоши аспекти.
  • Меркурий е разположен в 12-ти дом и сключва лош аспект със Сатурн - затвор за кражба.
  • Предпоставка за издаване на смъртна присъда е разположението на господаря на 8-ми дом в 10-ти дом и особено, ако господарят на 8-ми дом получава множество лоши аспекти и хороскопът предсказва насилствена смърт.
 5. Престой в затвора:
  Луната или Меркурий са разположени в 12-ти дом и са ранени, особено, ако планетата се намира в променлив знак.
  • Дълъг - когато сигнификаторите са поставени в неподвижни знаци, образуват лоши аспекти със Сатурн, който е разположен в 12-ти дом.
  • Къс - лошите аспекти на сигнификаторите са в сепарация;


СОЦИАЛЕН УСПЕХ

 1. Сигнификатори на социалния успех са:
  • Слънцето, знакът на МС, 10-ти дом и намиращите се в него планети;
  • разпределението на планетите по сферите на хороскопа - източни или западни; северни или южни;
  • съвпад на МС или на Асцендента със Слънцето или с неподвижни звезди, даващи социален успех;
  • планети в кардинални и ъглови домове. Например, ако Венера е в 10-ти дом успехите идват рано.
 2. Конфигурации за социален успех
  • Господарят на 1-ви дом да е в 10-ти дом или обратно и да е добре аспектиран от Слънцето или Юпитер.
  • МС да е добре аспектиран от тригони, идващи от Слънцето или Юпитер.
  • Слънцето да е в 10-ти дом в тригон с Юпитер или обратно.
  • Слънцето да е господар на 10-ти дом, силно по бал и добре аспектирано.
  • Луната или Слънцето (особено последното) в собствен знак или Слънцето да е в екзалтация (в овен) и добре аспектирани. Да са в съвпад с неподвижни звезди (Регул, Спика и др.), даващи социален успех.
  • В западната половина са разположени планетите от Слънцето до Венера, а останалите - в източната.
 3. Диктаторство, авторитарност във властта - МС да е под управление на злосторна планета (поставен в злосторнически знак), която да е с голям положителен бал, злосторниците поставени в 10-ти дом и добре аспектирани.
 4. Лошо предзнаменование за социален успех:
  • Слънцето или МС да е ранено от злосторници.
  • Господарят на 10-ти дом да е слаб по бал и да е ранен от злосторници.
  • Уран или Сатурн (особено Сатурн) да е поставен в 10-ти дом, близо до МС. При конфигурация със Сатурн, ако последният е добре аспектиран, може да се очаква известно издигане в социалната сфера, но с временен характер.
  • Съвпад на Слънцето с неподвижни звезди, които дават лошо предзнаменование за социален успех (Антарес и др.). Това правило е още по-силно, когато в същото време Луната е с много лоши аспекти и слаба по бал. Всичките тези конфигурации са много лоши и дори заплашват живота на родения.
   Забележка. Успехът и известността на родения не зависят от конфигурациите или аспектите, а най-вече от положението на планетите по домовете и в знаците. Видните личности от историята имат нехармонични аспекти, за да имат достатъчно енергия за развитие и изявяване.
 5. Социалният успех според планетните типове
  • Слънчев тип. Положително издигане на родения от тройна гледна точка - богатство, слава и известност, но винаги следвани от обрати, равностойни на примитивен успех. Делото на слънчевия тип оставя след себе си трайна следа.
  • Лунен тип. Придобиването на социален успех е много трудно. Налице са постоянни промени, чести премествания, подчинено положение. Лунният тип е винаги сателит на друга личност.
  • Меркуриев тип. Има много широки възможности за успех и печалби, благодарение на вроденото чувство за реализация. Съществува алтернатива между издигане и падане, зависеща от благосклонността или антагонизма на комбинираните влияния, свързани с конкретните занимания - светски, благороднически или мошенически.
  • Венерин тип. Предполага приятен и лек живот; щастие и успех чрез личен чар и магнетизъм; живот, лишен от бурни опасности; никаква слава и прочутост, но незабелязано щастие.
  • Марсов тип. Очаква се живот на непрекъснати борби и на изключителни страсти. Ще има чести ненадейни промени в материалния просперитет, при което ще се редуват успехите с неудачите. Вероятни са инциденти, травми на тялото, а също ненадейна и трагична смърт.
  • Юпитеров тип. Социален успех чрез късмет, лесно получаване на добре издигнат и платен пост. Лесно издигане в иерархията, благодарение на симпатията, доверието и уважението. Даже роденият да бъде поставен под лоши влияния на съдбата, юпитеровото влияние не изчезва окончателно и благоприятства индивида, който е белязан от него.
  • Сатурнов тип. Труден и късен успех, след дълго лично усилие. Сатурновият тип може да разчита само на себе си, не може да очаква нищо от благоволението на съдбата. Той не е взискателен, задоволява се с малко, но и малко дава. Големината на неговите инстинктивни желания не надминава никога реализаторските възможности на неговите способности и поради това той може да живее напълно щастливо.
  • Уранов тип. Бурен и романтичен живот. Ненадейни успехи и известност, поради случайности, както и ненадейни обрати. Нестабилен живот, пълен с непредвидени ситуации.
  • Нептунов тип. Възможности за изненадващ успех чрез гениални идеи или чрез леки способи - измами и лъжи, дискредитиране и скандали. В много редки случаи са възможни слава и почести чрез висша духовност или гениалност.
  • Плутонов тип. Разполага с огромна енергия и се чувства добре, когато работи нощем. Неговият социален успех се дължи на скрити или измамнически действия. Животът му е низ от превратности. Високо развитите плутонови типове притежават огромни пси-сили, с които могат да се прочуят като хора, надарени със свръхестествени сили.


СЛУЖБА, ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ

 1. За да се определи дейността и професията с известни шансове за успех, трябва да се разгледат следните сигнификатори:
  • Слънцето като сочещо способностите и латентните възможности, които могат да се открият и да намерят приложение в службата.
  • Асцендентът и 1-ви дом, които сочат предпочитанията и наследствените тенденции, които могат да играят роля при избора на професия. (Трябва да се разгледа положението на господаря на 1-ви дом и сключваните от него аспекти с другите планети).
  • МС, който показва успеха, славата и свободно избраната професия.
  • 6-ти дом, който посочва работата, наложена от обстоятелствата на живота и от необходимостта, както службата и принудителната работа.
  • Разпределението на планетите по сферите на хороскопа.
  • Разпределение на планетите по стихии.
  • Разпределение на планетите по кръстове.
 2. Планетите като сигнификатори на службата и призванието:
  • Слънце - слава и успех;
  • Луна - благосклонността на народа;
  • Марс - действие и енергия;
  • Юпитер - шанс и богатство. Успехът на роденият се преценява според аспектите на другите планети към Слънцето и Луната;
  • Когато по-голямата част от планетите са в посока на издигане и са източни, в знаци на действие или шанс (овен и лъв) и ако Слънцето е в добър аспект с Луната, Марс и Юпитер, то ще има данни за активно и доходоносно занимание. Напротив, ако по-голямата част от планетите са под хоризонта, ако женските планети са над хоризонта и са в подвижни знаци и са в западната полусфера, ако Слънцето е в лош аспект с Луната, Марс и Юпитер, то роденият ще има малък успех в службата си.
 3. От гледна точка на разпределението на планетите по тригоните и квадратите:
  • кардинални знаци - активни занимания, инициатива, командване. Роденият ще се стреми да работи свободно и за своя лична сметка;
  • неподвижни знаци - роденият е най-способен като мениджър, организатор, началник, директор, за постове на доверие, за администратор, за съдружник;
  • променливи знаци - работа на приспособяване, сътрудничество, подчинена или посредническа служба;
  • огнени знаци - служби, отнасящи се до огъня, металите и индустрията, механиката, опасни и рискови занимания;
  • земни знаци - занимания във връзка с всичко, което произвежда земята, за да храни, облича и подслонява човешкото тяло - земеделие, строителство, хранене, облекло;
  • въздушни знаци - всички занимания, в които умът е основен фактор - литература, писменост, изкуство, научни пътешествия и др.;
  • водни знаци - занимания, имащи връзка с течния елемент - мореплаване, ресторантьорство, произвеждане и продажба на всякакъв вид течности.
 4. Планетите като сигнификатори на професиите. За да се определи професията на родения трябва да се гледат зодиакалните знаци на Слънцето, Асцендента и МС, също техните аспекти. Трябва да се държи сметка за хилега, ако той е на Асцендента или на МС, или в съвпад или в добър аспект със Слънцето. Влечението към дадено занимание, възможността да се упражнява дадена професия, ще бъде най-често вярно и ще съответства на указанията на даден знак, когато този знак се намира на Асцендента или МС, или ако Слънцето заема този знак. (виж Ян Кефер)
 5. Методология за определяне на професиите:
  • Основни точки в хороскопа, които определят професията са:
   1. положението на Слънцето в зодиакален знак - дава способностите и латентните възможности;
   2. положението на Асцендента в зодиакален знак и намиращите се в 1-ви дом планети. Те определят предпочитанията на родения към даден вид дейност и неговите наследствени тенденции;
   3. знакът на МС и планетите в 10-ти дом. Те показват свободно избраната професия, славата и успеха, придобити чрез тези професии;
   4. положението на 6-ти дом по знак и планетите в дома сочат работата, наложена от принудителните обстоятелства и когато роденият ще бъде в подчинено положение;
   5. разпределението на планетите по сферите на хороскопа;
   6. разпределение на планетите в знаците и техните стихии;
   7. разпределение на планетите в знаците и тяхното тригонократие;
   8. разпределение на планетите в знаците и техния кръст.
  • Сигнификатори на професията са планетите, знаците и аспектите
  • Професията се определя от конфигурацията, образувана от сигнификаторите и основните точки в хороскопа, които определят професията. От подаваните афоризми в астрологичната литература може да се определи професията на родения.
 6. Готови конфигурации:
  • Артисти и музиканти - Венера да е в 1-ви или в 10-ти дом, да е силна по бал или хилег и да е в съвпад, тригон или квинтил със Слънцето, Луната, Меркурий или Уран.
  • Адвокати:
   1. да съществува аспектна връзка между Меркурий и Марс, Луната и Юпитер. Сигнификаторите на професията да са в 3-ти или 9-ти дом, или да са разположени в знаците везни или овен;
   2. да съществува добър аспект между Меркурий и Луната, и планетите да се намират в знаци на красноречието и паметта (въздушните знаци и стрелец).
  • Счетоводители - да съществува добър аспект между Меркурий и Сатурн, особено ако една от двете планети се намира в знака везни, телец, дева, козирог или на Асцендента.
  • Шивачи - да съществува добър аспект между Венера, Луната и Юпитер и Слънцето да е в знака везни.
  • Хора на писмеността (журналисти, издатели, писатели) - Меркурий да е разположен в 1-ви или 10-ти дом, Асцендентът да е във въздушен знак, да съществува добър аспект между Меркурий, Луната, Венера или Юпитер. Много е важен добрият аспект между Меркурий и Луната.
  • Държавни чиновници, висши администратори в министерствата на транспорта и съобщенията:
   1. да съществува добър аспект между Слънцето и Уран, Слънцето или Уран да е разположено в знака водолей в 10-ти дом;
   2. Юпитер и Слънцето да са разположени в 9-ти дом, една от двете планети да сключва добър аспект с Венера, Сатурн да е с много силен бал. Марс не бива да бъде в 9-ти дом, нито да е господар на Асцендента. Ако Сатурн се намира в 9-ти дом или в 1-ви, то тази конфигурация прави родения сектант, даже и ако Сатурн сключва добър аспект с Юпитер. Прекалено, добри лицемерно набожни хора, фанатици, нетърпящи чуждо мнение, егоисти, малко милосърдни и тесногръди, често имат в хороскопа си Сатурн в 1-ви или в 9-ти дом в неподвижен или земен знак
  • Хора, занимаващи се с писане (секретари, редактори, чиновници, писари) - трябва да имат въздушен знак или дева на Асцендента, добър аспект между Луната и Меркурий и Меркурий да е в 10-ти дом.
  • Инженери, строители и механици- Марс да е разположен в ъглов дом, да е със силен бал и да сключва добър аспект с Меркурий. Меркурий да е разположен в земен или научен знак и да съществува добър аспект на Меркурий със Сатурн или Уран.
  • Лекари и хирурзи - да съществува добър аспект на Меркурий с Марс или Луната. Добре е Меркурий да е разположен в знака скорпион. Лекарите, които трябва да имат голяма прецизност и сигурност в работата си (например офтамолог) имат в хороскопа си добър аспект между Меркурий и сатурн. Ако специалистите имат добър аспект на Меркурий с Уран, то те са добри експериментатори, наблюдатели и изследователи. Ако на Асцендента или на МС е знакът скорпион, тогава те могат да са лечители, ползващи алтернативни методи в своята практика, които им помагат да избягват хирургическите интервенции.
  • Военни - Марс да е разположен в 1-ви или 10-ти дом, да е хилег и да сключва добър аспект със Слънцето и Луната.
  • Професори, лекари, лектори - Меркурий да е разположен в ъглов дом, особено в 10-ти, и да е в добър аспект с Луната, Юпитер или Венера. Слънцето да е разположено в 5-ти, 9-ти или 3-ти дом.
  • Астролози, окултисти, метафизици - Уран или Нептун да е силен по бал и да е в добър аспект със сигнификаторите на интелигентността и професията. Ако Уран или Нептун е поставени в 1-ви, 3-ти, 9-ти или 10-ти дом, тогава тези занимания ще бъдат професионални. Най-често Слънцето е разположено във воден знак, водолей или стрелец.
  • Търговски пътници, търговски представители - ъгловите домове да се заемат от подвижни знаци, Слънцето да е разположено в знаците на пътешествията - близнаци, дева и стрелец или в трети дом. Да съществува добър аспект на Слънцето с Меркурий, Луната или Марс, или с господаря на 3-ти дом. Господарят на 3-ти дом да е разположен в 10-ти дом или обратно.
 7. Пречки за успеха в професията - сигнификаторите на професията да са ранени, ретроградни или перигринни, да са поставени в 6-ти, 8-ми или 12-ти дом, или в долната полусфера. Да съществува лош аспект между Слънцето и Луната, както и към МС.
 8. Допълнителни конфигурации за професията:
  • Добри военни, висок чин в армията, сръчни хирурзи, лекари, фармацевти, химици - Марс да е господар на Асцендента и със силен бал, което показва много смел човек.
  • Хората, родени под благотворното влияние на Слънцето са предопределени за благородни постъпки. Силата и властта са тяхната природа. Конфигурацията е: Асцендентът е в знака лъв, Слънцето е разположено в 1-ви дом и получава добри аспекти от другите планети. Предсказанието има същата сила, ако знакът овен, лъв или стрелец заема Асцендента, Слънцето е силно по бал и е в тригон с Юпитер.
  • Меркурий като господар на Асцендента или с добро разположение в 1-ви дом дава богато въображение и голяма лекота на изказа.
  • Добрите аспекти на Меркурий с Луната или Венера дават оратори.
  • Добрите аспекти на Меркурий със Сатурн или Юпитер могат да направят човека голям философ или теолог.
  • Лекари и математици - добър аспект между Меркурий и Марс.
  • Ако Меркурий и Слънцето са добре разположени в хороскопа показват заложби за забележителен оратор, изтъкнат адвокат.
  • Сатурн разположен на Асцендента в 1-ви дом, Асцендентът - във въздушен знак, Сатурн в добър аспект с Луната или Меркурий - тази конфигурация дава бележити учени, теолози, философи. Сатурн в случая предопределя влечение към трудовете на великите мислители в древността.
  • Меркурий в съвпад с Венера във въздушен знак, Асцендентът да е разположен във въздушен знак и да сключва тригон с Юпитер, който да е господар на 9-ти дом - тази конфигурация обуславя големи учители и критици.
  • Слънцето в съвпад с Марс в знака овен или скорпион в мъжки хороскоп предсказва висок военен пост.
  • Слънцето в съвпад с Меркурий в знака близнаци или дева носи на родения известност и състояние от занимания с литература и наука.


ПРИЯТЕЛИ

 1. Сигнификатори на темата са: 11-ти дом и неговия господар; знакът везни и планетата Уран; планетите в 11-ти дом.
 2. Разглежда се аспекта между Луната и Венера , за да се разбере, дали роденият е в състояние да се спогажда с някого.
 3. Разглежда се връзката между планетите в 1-ви и 11-ти дом, а също и между господарите на тези домове.
 4. Държи се сметка за зодиакалните знаци, които отговарят на популярността (лъв, везни и стрелец), на управляващите ги планети Слънце, Венера и Юпитер, и най-вече на аспектите им с Луната и с планетите в знака рак.
 5. Разглеждат се планетите в 5-ти дом - удоволствията, хобито.
 6. Разглеждат се планетите в 7-ми дом и в знака везни - светския живот.
 7. За да се установи какво приятелство е възможно между двама индивиди се разглеждат в наталните им карти:
  • ъгловите домове по знаци и планети;
  • дали Слънцето, Луната, Венера и Юпитер са взаимно в добри аспекти;
  • дали Слънцето на единия не е в съвпад с Луната на другия, което показва много добро разбирателство между двамата;
  • дали не са разменени местата между Юпитер и Венера, Слънцето и Луната;
  • дали двата Асцендента не сключват съвпад, секстил, тригон или опозиция помежду си.


ЗАГУБА НА СВОБОДАТА

 1. Опасност от затваряне. Сигнификаторите са:
  • злосторници в 12-ти дом, които са господари на 7-ми дом и хвърлят лоши аспекти към Слънцето и Луната;
  • Марс в квадрат със Сатурн и единият от тях е господар на 12-ти дом;
  • Меркурий разположен в 12-ти дом и ранен от Сатурн - затвор за кражба;
  • господарят на 1-ви дом е злосторник, разположен е в 12-ти дом и е ранен от господаря на 12-ти или 7-ми дом;
  • господарят на 10-ти дом е разположен в 12-ти дом или господарят на 12-ти дом е разположен в 1-ви дом и при това е ранен.
 2. Дълго лежане в затвора - когато сигнификаторите на темата са поставени в неподвижен знак и когато се образуват лоши аспекти към тях и особено, когато Сатурн е в 12-ти дом. Забележка. Всички злосторници са естествени сигнификатори. Господарите на 1-ви, 7-ми и 12-ти дом са лични сигнификатори.
 3. Краткотраен престой в затвора - лошите аспекти на сигнификаторите на темата са в сепарация и леви, и аспектите на разположената в 12-ти дом ранена планета са минорни, особено ако сигнификаторите са Луна, Меркурий или Венера и се намират в променливи знаци.

Връщане към 'Гости на ANEsWay'