Лекции по астрология на Ц. Николов

Астрологични (арабски) точки

Тълкуване на арабските точки
Правила:
 1. Ако във формулата на точката участва Asc, тогава точката има различни значения за дневно и нощно раждане.
 2. При тълкуване на точка се използват само естествените сигнификатори на планетите, изграждащи точката. Значението на асцендента не се взима под внимание.
 3. При транзитите се взимат предвид само съвпадите с неподвижните точки. Изключение правят тежките планети Уран, Нептун и Плутон, за които се разглеждат и другите аспекти с точките. Използва се орбис от 2° за Слънцето и Луната, и 1° - за останалите планети. Най-ярко се усеща действието на точката, когато прави съвпад с тези светила и планети, които я изграждат, както и с господаря на дома, в който се намира точката.
 4. Аспектите на арабските точки с наталните планети се изчисляват с орбиси, съответстващи на планетите.

При тълкуване на точка извършваме следното:
 1. От формулата на точката определяме кои планети участват.
 2. Определяме местоположението на точката, което включва:
  • зодиакалния знак;
  • градусите;
  • декадата на знака;
  • дома;
  • третинката на дома;
  • квадранта;
  • зоната;
  • полусферата
 3. Изчисляваме аспектите между точката и планетите.
 4. При тълкуване на точката отчитаме значението на образуващите я планети по знак и по дом.
 5. Според третинката на дома определяме времето, когато точката ще работи по-силно (по-ярко).
 6. Според квадранта може да определим още една възраст, когато точката ще работи по-отчетливо.
 7. От зоната определяме ин и ян енергията - дали в точката преобладава позитивния или негативен характер.
 8. От полусферата разбираме дали се касае за личностно или обществено развитие, за интровертни или екстравертни прояви и др.
 9. Смесва се влиянието на отделните планети, които изграждат точката, със специфичния характер на точката.
 10. Тълкуването на аспектите на точката се прави на ниво благоприятно и неблагоприятно влияние, като се ръководим също така и от природата (характера) на аспекта, и неговата сила (слабост).
 11. Обръщаме внимание и на силата (слабостта) на точката.

Най-удобният метод за тълкуване на кармичните точки е да се свързва тяхното влияние с влиянието на дома, знака и съответните аспекти.


Астрологични точки
Точка Описание на точката Формула (дневно раждане) Формула (нощно раждане) Товар
Т.Щ. На щастието Asc + - Asc + -
Т.Б. На бащата Asc + - Asc + -
Т.М. На майката Asc + - Asc + -
Т.Б.С. На братята и сестрите Asc + - Asc + -
Т.Д. На децата Asc + - Asc + -
Т.П.Н. На парите и наследствата Asc + - Asc + -
Т.З. На здравето Asc + - Asc + -
Т.Л.Б. На любовта и брака Asc + - Asc + -
Т.П. На пътешествията Asc + - Asc + -
Т.О.В. На образованието и възпитанието Asc + - Asc + -
Т.С. На славата и репутацията Asc + - Asc + -
Т.К. На конфликтите Asc + - Asc + -
Т.Пр. На професията MC + - MC + -
Т.Сд. На съдбата Asc + - Asc + -
Т.Ок. На окултизма Asc + - Asc + -
Т.Дх. На духа Asc + - Asc + -
Т.С.Ц.Ж. Основна задача и съществена цел в живота - +
З.Н.С. Протекция на провидението, зависимост от невидимия свят - +
К.О. Кармични опасности, важни събития - -
Д.К. Душевна карма и път за освобождаване -
С.Ж. Съдба в зависимост от други хора, кармични дългове, служба в живота -
К.П.Ж.Р. Кармичните положения в дома; какви събития се случват, предизвикани от жени и родственици - -
С.Ж.А.С. Понятие за същественото в живота, в емоционален план, в астрала, в семейството + +
Д.Р.Ж. Действията в реалния живот, ментална реализация, волеви постижения + +
В.Б.Б. Връзка с Бялото Братство и духовния живот +

Връщане към 'Гости на ANEsWay'