Лекции по астрология на Ц. Николов

Неподвижните звезди


Намиране кординатите на неподвижните звезди Координатите на неподвижните звезди могат да се намерят в астрономическите календари. Там те са зададени в ректасцензия в часове, минути и секунди.
В астрологическата литература се използват еклиптичните дължини в градуси, минути и секунди. Превръщането на координатите от едните мерни единици в другите става на базата на съответствията:
	1 час 		= 	15°  	
	1 минута  	=	15' 		
	1 секунда	=	15"
Например, в 1998 година Сириус има координати 6h 45' 05", което превърнато в градуси дава 101° 16'15" (6*15° + 45*15' +5*15").
При работа с неподвижните звезди (определяне на аспектите им към натални планети, изчисляване на транзити и др.) трябва координатите на неподвижните звезди и на планетите да са изчислени за една и съща година. Когато има разлика (например, наталната карта е за раждане в 1980 г, а координатите на неподвижните звезди са от 1970 г - разлика от 10 години), трябва или да се прибави към координатите на обектите от по-старата година (в примера - неподвижните звезди), или да се извади от координатите на обектите от по-новата година (в примера - планетите от наталната карта) прецесията за разликата в годините (в примера - прецесията за 10 години). Прецесията е 1° за 72 години или 50" за 1 година (1°=60'=60*60"=3600"; 3600"/72=50"). За примера трябва или към координатите на неподвижните звезди да се прибавят 8'20" (50"*10години=500"; 500"/60=8'20") или 8'20" да се извадят от координатите на наталните планети.


Връщане към 'Гости на ANEsWay'