Начало > По пътя >


Формули

Минзухарът предвещава пролетта, а умната постъпка - зрелостта.
Формули, дадени от Учителя Петър Дънов

Благословения
Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя.

Доброта, Истина, Красота - това е Любовта.

В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.

Господи, да възрасне в мен онова, Божественото, което Си вложил в моята душа.

Ти, Великий, Който благославяш и създаваш, оправи всичко в мен и около мен.
Ела, оправи ума ми, нека право да мисли.
Ела оправи сърцето ми, любов жива да блика.
Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възрастнат в мен Добродетелите,
които отначало си вложил в моята душа,
и аз ще приложа всичките си сили за изпълнението на Твоята Воля.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.
В Истината е скрит животът.

Да пребъде Божият Мир и да изгрее Божията Радост и Божието Веселие в нашите сърца.

В Божествения план е аз да раста в Добродетелта.
В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.
В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.
В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост.
В Божествения план е аз да узрея в Божията Любов.
Следователно аз съм в пътя на Истината и Божествения живот.
Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право.
Дето е Бог, там съм и аз!.

Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък,
защото живея в Закона на Любовта безгранична, в която няма никаква измяна.

Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй!

Милостиви, Святи и Благи Господи, изяви ми виделината на Твоето Лице, да сторя Твоята Воля.

Няма Любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов.
Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма Истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина.
Няма Правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда.
Няма Добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел.
Няма Слава като Христовата Слава, само Христовата Слава е Слава Божия.
Няма Сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия.
Горе >

Преди и след ядене:
Божията Любов носи изобилния и пълен живот.
Горе >

При ставане:
Господи, благодаря Ти, че възкръснах, благодаря Ти, че живея.
Горе >

При лягане:
Господи, през време на нощната ми почивка, огради ме със Своята Светлина и ме пази.
Аз отивам горе да се уча, да се моля и да работя.
Горе >

За лекуване:
Господи, Ти си източник на живота, изпрати в нас животворната си сила - Духа,
да ни лекува от всички болести и страдания.

Аз живея в Бога и Бог живее в мен. А в Бога никаква болест няма.
И затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.
Горе >

За защита:
Без страх в Любовта безгранична!

Без страх и без тъмнина, с мир и светлина.

Светлина, Светлина,Светлина!
Любов, Любов, Любов!
Правда, Правда, Правда!

Запази ме, Господи, с Твоя благ Дух!

Господи, запази ме с бялата Си светлина и огради ме с диамантената Си стена.
Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен.

Господи на Силите, изпрати Духа Святи на Силите и освети стаята ми със Светлината Си и Силата на Своя Дух,
огради леглото ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да бъде стаята ми и целият ми дом освободен от зли влияния.

Господи на Любовта, Боже на Светлината, разпръсни всички нечисти влияния около мен.

В името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина,
в която живеем и се движим, и със силата на живото Слово Божие,
да се разпръснат всички зли и лукави помишления и всички вражески сили.
Горе >

Връщане към 'По пътя'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ