Начало > По пътя >


Човечеството

Различни дрехи в различните светове

Човечеството


Човечеството е център на енергия в космоса; то е способно да извършва три вида дейност:
 • Преди всичко човечеството реагира ответно на потока от духовна енергия. Тя се влива в него от космоса и символично казано, се състои основно от три енергии:
  • Духовна енергия, както ние неточно я наричаме. Тя се излъчва от Бог Отец и достига до човечеството от нивото, носещо техническото название ниво на монадата, от сферата на архетипа, от най-висшия источник, от който човек черпи, за да стане съзнателен…
  • Енергията, притежаваща способността да усеща - тази, която прави от човека душа. Това е принципът на осъзнаването, качеството на съзнанието, онова присъщо на материята нещо, което (когато е доведено до връзка с духа) събужда способността за ответ към едно външно, простиращо се надалеч поле на контакти…
  • Пранична енергия или жизненост. Това е онази жизнена сила, присъща на самата материя, в която възникват всички форми, представляващи действащи части от най-голямата форма…
 • Вторият вид дейност, на която човекът е способен, е усиленото прогресивно и духовно развитие вътре в човешкия ограничен кръг.
 • Третият вид дейност… е, че то трябва да играе роля на център, предаващ духовните сили - силата на душата и духовната енергия, обединени и съчетани - към затворниците на Земята и към животите, задържани в телесно съществуване в другите царства на природата.


* * *

Болката


Болката е тази насочена нагоре борба през материята, която довежда човека в нозете на Логоса; болката е следването на пътя на най-голямото съпротивление и посредством него - достигане до върха на планината; болката е крушението на формата и достигането на вътрешния огън; болката е студът на изолацията, извеждащ към топлината на централното слънце; болката е изгаряне в пеща, за да се опознае накрая прохладата на водата на живота; болката е пътуване в далечна страна, завършващо с посрещане в Бащиния дом; болката е илюзията за Бащиното незачитане, което тласка блудния син право към Бащиното сърце; болката е кръстът на пълната загуба, която възвръща богатствата на вечната щедрост; болката е бичът, който тласка борещия се с трудностите строител да доведе до пълно съвършенство постройката на Храма.
Предназначенията на болката са много и те извеждат човешката душа от тъмнината към светлината, от обвързването към освобождението, от агонията към мира. Този мир, тази светлина и това освобождение заедно с изрядната хармония на космоса принадлежат на всички човешки чеда.

Също както има дни в годината, които изглеждат различни поради това, че са преизпълнени с тъма, зло и страдание, така има животи, които по подобен начин се отличават в цикъла на животите поради вариращите опитности, които те носят - жестоката клада от болка и страдание, и поемането на натрупаната злощастна и често мъчителна карма. Но, братко мой, не всички животи са такива и фактът, че настоящият ти живот е бил в течение на години толкова тежък, е гаранция, че си отработил много карма, че оставаш безкрайно по-свободен и по-малко затрудняван. Ще събереш плодовете на цялото това страдание, когато навлезеш в следващото си превъплъщение.
Така че бъди жизнерадостен и гледай напред и навън към едно бъдеще на служене и радост, и то защото си се стремил да живееш безкористно и да носиш смело товара си, защото твоят живот, делата ти и цялото ти занятие са помогнали на толкова много хора.

Ще ви дам само една мисъл, която да си повтаряте в моменти на обезкуражаване, умора или слабост:
     Аз съм в центъра на самата любов
     и тук нищо не може да ме докосне,
     и от този център ще тръгна, за да обичам и служа.


* * *

Откровенията на Христос и Буда


Бих посочил, че двамата най-велики Служители, Които са идвали някога на Земята през времето на новата история, са дали следните прости откровения на човечеството:
 • Причината за всички човешки страдания са желанията и личният егоизъм. Отхвърлете желанията и ще бъдете свободни.
 • Има път за освобождение и той води към просветление.
 • Ако човек печели света, той губи душата си.
 • Всяко човешко същество е Дете на Бога.
 • Има начин за освобождение и това е пътят на любовта и саможертвата.


* * *

Световна религия


Денят ще изгрее, когато всички религии ще бъдат смятани за произлизащи от един велик духовен източник; когато на всички тях ще се гледа като на образуващи заедно единния корен, от който ще възникне оригиналната световна религия. Няма да има нито християнство, нито езичество, нито евреи, нито идолопоклонници, а просто една голяма общност на вярващи, събрани от всички установени религии. Те ще възприемат едни и същи истини не като теологични концепции, а като истини, съществени за духовния начин на живот; те ще застанат заедно на една и съща платформа - тази на братството и хуманните отношения; те ще разберат какво значи да си божествен син; ще се стремят заедно към сътрудничество с божествения План, така както е разкрит пред тях от духовните водачи на расата и им посочва следващата стъпка по Пътя за достигане на Бог. Такава световна религия не е празен сън, а нещо, което категорично се оформя днес.

* * *

Кризисни моменти в индивидуалния ни живот


В индивидуалния си живот ние имаме пет кризисни момента… Отразяването на това петкратно преживяване става по следния ред в живота на обикновения интелигентен и откликващ кандидат, който се възползва от предимството на цивилизацията и образованието в днешно време:
 • Усвояване на физическата обвивка. Това става между четвъртата и седмата година, когато душата, доминираща досега, влиза във владение на физическото тяло.
 • Кризата по време на пубертета, когато душата усвоява астралното тяло. Тази криза не е видима за широката публика; само обикновените психолози я усещат смътно поради очевидните временни аномалии. Те не разбират причината, а различават само резултатите.
 • Подобна е кризата между двадесет и първата и двадесет и петата година, когато се усвоява умственият носител. Тогава човекът трябва да започне да откликва на егоичните влияния; и в онези случаи, когато се касае за напреднал човек, той често го прави.
 • Кризата между тридесет и пет и четиридесет и две, когато е установен съзнателният контакт с душата; тогава тройната индивидуалност започва да откликва като едно цяло на вътрешния душевен импулс.
 • През останалите години от живота силата на връзката между душата и нейните носители трябва да нараства, което довежда до криза в периода между петдесет и шестата и шестдесет и третата година. От тази криза ще зависи бъдещата полезност на личността, както и това дали егото ще продължава да използва същите носители до дълбока старост, или обитаващото същество постепенно ще се оттегля.

* * *

Няколко окуражителни думи


Само когато човек е готов да предостави всичко в служба на Великия и да не задържа нищо, тогава се постига освобождението и тялото на желанието се трансформира в тяло на висшата интуиция. Съвършената всекидневна слъжба - без обмисляне или разчет на бъдещето - е това, което довежда човека до позицията на съвършения Служител. А мога ли да напомня нещо? Всички грижи и безпокойства се дължат преди всичко на себелюбивите мотиви. Вие се страхувате от предстояща болка, отбягвате бъдещите нерадостни преживявания. Целта не се постига така; тя се постига по пътя на отречението. Вероятно това може да означава отречение от радостта или отречение от добрата репутация, или лишаване от приятели и отречение от всичко, към което е привързано сърцето. Казвам вероятно, не казвам, че е така. Стремя се само да посоча, че ако това е пътят, по който вие ще достигнете целта, тогава за вас това е съвършеният път. Ако нещо ви води бързо към Тяхната Невидима сила и до Техните Лотусови нозе, това е мисълта, че сте желани и горещо приветствани.
Затова култивирайте всекидневно това върховно желание, което се стреми единствено към похвалата на вътрешния Водач и Наставник, и към ответа на егото към доброто действие, извършено безпристрастно.
Ако по пътя си трябва да преживеете тежка загуба, усмихвайте й се през цялото време; тя ще завърши с богато възнаграждение в замяна на всичко загубено. Ако жребият ви е присмех и презрение, усмихвайте се пак, защото само одобрителният поглед на учителя е това, което търсите. Може би лъжливи езици ще приказват - не се страхувайте, а постепенно напредвайте. Лъжата е земно нещо. Тя може да бъде отмината като нещо твърде низко, за да бъде докосвано. Чистото намерение, святата цел, ухото, глухо за целия земен шум - такава е целта на ученика. Не казвам нищо повече, а само желая да не разпилявате ненужно сили в безплодни фантазии, трескави размишления и тревожни очаквания.

Радвайте се, защото не съществува истинско поражение на човешкия дух; няма последно изчезване на божественото у човека, защото божествеността винаги изплува тържествуваща от най-тъмната дупка на ада. Все пак съществува необходимост от преодоляване на инерцията на материалната природа в отговор на човешката нужда - индивидуално и от нациите, които не са ангажирани със съществените елементи на работата.
Това дава признаци на събитийност. Няма такава сила на Земята, която да може да спре напредъка на човека към предопределената цел и никакво обединение на сили не може да го върне назад.

От гледна точка на нашата планетарна еволюция няма нищо друго, освен любов, нищо друго, освен добра воля и стремеж към добро. Те съществуват вече и истинското им проявление днес е по-близо, отколкото когато и да било в планетарната история.
Етап след етап, криза след криза, пункт след пункт, център след център, Божественият живот прогресира, оставяйки след себе си все по-голямо съвършенство, движейки се от форма във форма и от царство в царство. Едно постижение води към друго; човек е произлязъл от нисшите царства и (в резултат на човешката борба) ще се появи и Божието царство. Въвеждането на това Царство е всичко, което истински интересува човечеството днес. Всичко жизнени процеси в човечеството са подчинени на подготовката на всяко индивидуално човешко същество да влезе в това Царство. Изявлението на Божието Царство на Земята, подготвянето на Пътя за неговия велик Въвеждащ - Христос, реализиране на възможността за екстернализация на Йерархията на Земята, предоставя на всекиго и на всички ни една напълно подходяща задача, нещо, за което да живеем и работим, да мечтаем и да се стремим.
* * *


Връщане към 'По пътя'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ