Начало > По пътя >


Молитви

Бог е създал красотата!
"Да се молиш, това значи да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към онзи Източник на Живота, от Който си излязъл."
Учителя Петър Дънов


Молитви, дадени от Учителя Петър Дънов
Молитви, дадени от Тибетеца
Молитви от други източници

Молитва за Божието обещание

  1. Благодаря Ти, Господи, Боже Мой, за гдето си ми позволил да слезна на земята, да страдам и да се трудя за своето повдигане.
  2. Боже Мой, на Тебе поверявам сърцето си, в което е скрито всичкото ми богатство, и Те моля, упази го, очисти го от лоши желания и го озари с Твоята Божествена Любов!
  3. Господи, Боже Мой, да възтържествува Твоята Добродетел; да възтържествува Твоята Правда; да възтържествува Твоята Любов и да се прояви тя в света; да възтържествува, Господи, Боже Мой, Твоята Мъдрост и да се прославиш Ти в Своите Дела; да възтържествува Твоята Истина и чрез нея, Господи, да озариш света; да възтържествува Господи, Боже Мой, Твоят живот и чрез него да ни се дадат всички блага.
  4. Господи, Боже и Отче Мой, да възтържествува Твоят Дух, да се възцари Той и да бъде Вся и Все!
  5. Да дойде, Отче Небесни, по-скоро Твоето Царство и на земята, за да заживеем един чист и свят живот.
Амин
Горе >

Молитва на Благодарността

Благодарим Ти, Баща наш, за Великата Любов, с Която си ни възлюбил. Благодарим Ти за живота, който си ни дал. Благодарим Ти за ума, който си вложил в нас. Благодарим Ти за Добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим Ти за Правдата, с която си ни заобиколил. Благодарим Ти за Любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим Ти за Великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята Воля.
Сега заради Духа, Който си изпратил да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога.
Амин
Горе >

Господнята молитва

Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.
Амин
Горе >

Красивата молитва

Господи, Боже, направи ни твърди като диаманта, за да станем основание на Новата Вселена. Направи ни като стълбове в Твоята Жива Църква, за да възприемаме Божествения Живот за другите. Освети ни със силата на Святия Си Дух, за да можем със Словото, Мисълта и Делото да събуждаме заспалите души. Разкрий в нас, милий Боже, Божествената Си същност, помогни ни да се сдобием със сила, за да познаем Истината, да станем деца на Светлината, да ходим в Пътя на Правдата, за осъществяване на Плана Ти и за дохождане на Царството Ти на Земята.
Амин
Горе >

Добрата молитва

Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги.
Амин
Горе >

Великият Призив

От извора на Светлината в Ума на Бога
Нека светлина струи в умовете на хората.
Нека светлината слезе на Земята.

От извора на Любовта в Сърцето на Бога
Нека любов струи в сърцата на хората.
Нека Христос се завърне на Земята.

От Центъра, където е позната Волята на Бога,
Нека цел ръководи малките човешки воли.
Целта, която Учителите знаят
и на която служат.

От центъра, който наричаме човешки род,
Нека се осъществи Планът
на Светлината и Любовта.
И нека той запечата вратата,
зад която обитава злото.

Нека Светлината, Любовта и Силата
възстановят Плана на Земята.
Амин
Горе >

Когато общувам с ...

Когато общувам с някого, нека да смятам себе си за най-ниския и да поставям другия на най-високото място в сърцето си!...
Когато видя същества, лоши по природа, притиснати от голям грях и порок, да се отнасям към тях като към нещо скъпо, сякаш съм открил безценно съкровище!...
Когато някой друг, поради завист, ме обижда, клевети или друго подобно, да изстрадам поражението и да предложа победата на другия!...
Когато онзи, към когото съм се отнасял с голяма надежда, ме нарани много силно, да гледам на него като на върховен гуру!
Накратко, нека аз, пряко и косвено, предлагам благополучие и щастие на всички същества, тайно да поемам върху себе си бедите и страданието на всички същества!...
Амин
Горе >

Молитва към Великото Съзнание

О, Безкрайно Велико Съзнание, моля Те, позволи ми да се доближа до Теб и да Бъда тъй близко, безкрайно близко, за да се почувствам като единна част от Битието и да се осъзная като цяло, което е излязло от Теб.
Освободи ме от всяка неправа мисъл, чувство, желание, съмнение, критика и самоосъждане и нека бъда тъй смирен, както Ти си ме създал.
Нека да Те усещам тъй близко до себе си, като най-близък приятел, с който да се не разделям никога. Да ми бъдеш светлина в ума и да Те виждам в нея. Да ми бъдеш живот в сърцето и да Те виждам, както виждам извън себе си. Да познавам само Твоите вечни закони в Природата и в Цялата Вселена. Твоята непреривна Любов да ме свърже с Теб за вечни времена.
Амин
Горе >


Връщане към 'По пътя'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ