Начало > По пътя >


Духовни практики

Всяка дейност, която спира мисълта, е духовна практика, например съзерцаването на красиво цвете.

Медитация за развиване на качество – по Хауърд Саспортас

… Искам от вас да помислите за качество, което би ви помогнало за по-пълното реализиране на самите вас… Просто изберете едно качество, защото ще направим упражнение за подпомагане на неговото развитие…
Сега, затворете очи и вдишайте дълбоко няколко пъти, просто релаксирайте. Оставете раменете да се отпуснат. Отпуснете ходилата и краката. Каквото и да държите, просто го пуснете.
Искам да си представите себе си вече като притежател на качеството, което бихте желали да развиете. Вие го имате в много висока степен на чистота, в много висока степен на интензивност. Просто вече виждате себе си с това качество у вас.
Как изглеждате като негов притежател? Какво е изписано на лицето ви? Как пристъпвате? Как стоите? Вие разглеждате себе си с това качество.
А сега бих искал да се слеете с образа пред вас. Просто пристъпете право към него, слейте се с образа и почувствайте това качество като част от самите вас. Усетете как тялото ви е просмукано с него и е по-значимо, почувствайте качеството да прониква във всяка една от вашите клетки. Всяка клетка от тялото ви притежава това качество. Оставяте качеството да изпълни цялото ви тяло и да потече по вашите вени.
Сега искам да си представите ситуация от ежедневието, от сегашния ви живот, в която изразявате желаното качество. Усетете го, сега е във всичките ви клетки и тече през вас, и вижте себе си в някаква ситуация от вашето ежедневие, в която изхождате от избраното за развиване качество. После си представете друга ситуация, в която бихте могли да изразите качеството, което бихте желали да притежавате. Наистина почувствайте с цялото си тяло как сте просмукани от желаното качество и го излъчвате. Разгледайте ситуацията в много подробности. Сега, останете така половин минута, оставете се да изплувате от виденията и отворете очи.
… Ако времето е подходящо, медитация като тази може наистина да ви подпомогне – в процеса си представяте как всяка клетка от тялото ви е просмукана от желаното качество. Ако си оставяте минута, за да го правите всеки ден или на няколко дни, то вие сякаш се подготвяте за това качество и медитацията ви помага да го изградите. Ако можете да си представите себе си с него, как вървите с това качество и го излъчвате, вие ще направите много за неговото проявление, понеже нашите клетки съдържат всички видове възможности и ние просто им сигнализираме какво искаме да се случи.
Горе >


Медитация върху дъгата - от Петър Дънов

Сега ще ви дам още едно естествено упражнение - медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея. Това упражнение може да отнеме на някои една, на други - две, на трети - три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успеят в кратко време - това зависи от способността на ученика да се концентрира.
Значи всеки ден ще медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представите такава, каквато сте я виждали в природата, с всичките й цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на въображението във вас. За окултния ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите.
Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини можете да си представите: на запад - слънцето, на изток - черен, тъмен облак, а дъгата - от север към юг, след ситен, пролетен дъжд.
Горе >


Духовна разходка - от Петър Дънов

Ще станете точно в четири часа. Ще се стремите да забравите всичко и ще се отдадете на дълбоко размишление. След като разгледате вашия живот, като пожелаете какво добро трябва да имате, като помислите как да подобрите вашия живот, ще помислите за всички добри хора по целия свят. В Америка, в Австралия, навсякъде, навсякъде ще ги обиколите и ще се запознаете с най-добрите и с най-учените хора в света, а после ако ви остане време, ще се качите горе на небето при ангелите и там ще се постараете да се запознаете с тях. Тъй за един час ще си направите една хубава разходка, една отлична духовна разходка по цялата Земя и на небето. Но да не заспите! Като идете на небето, ще гледате да не останете там.
Горе >


Връзка с Божественото Космическо Съзнание - от Петър Дънов

Човек трябва да направлява силите на своя организъм. Това може да стане чрез връзка с Божественото Космическо Съзнание. Всички трябва да работите и да развивате Космическото Съзнание в себе си.
Всяка сутрин преди да започнете работата си, отправете съзнанието си само за две минути към Космическото Съзнание, за да се свържете с всички живи същества. Първата минута ще мислите за Първия закон - Любов към Бога. Втората минута ще мислите върху втория закон – Любов към ближните. Ще мислите само върху тези два закона – всичко друго ще забравите. Ще забравите даже и да дишате!

Първи англичаните направиха този опит. Техният ръководител бе един от видните адепти. Благодарение на тези две минути те можаха да се спасят!
За цяла Англия се издаде заповед, в определен ден и час, за две минути да се спре всякакво движение: фабрики, работилници, училища, заведения – кой гдето се намира да спре всякакво движение и да отправи мисълта си към Бога!
Голям беше кранът, през който благословението от Невидимия свят текна през тези две минути. Красив момент е този: две минути цял народ да посвети на Бога. Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с Невидимия свят. Мощна вълна би се разляла по целия свят.

Сега и на вас казвам: пред вас седи великата задача като ученици, всяка сутрин да употребите две минути от времето си за връзка с Великото Космическо Съзнание.
Силата на човека седи във връзката му с Невидимия свят. За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към Космическото Съзнание, за да се свържете с напредналите същества и да опитате силата, която те ще упражнят върху вас.
Горе >Как може да се развие ясновидство - из книгата 'Отвъд смъртта' на Чарлс Летбитър(Според автора съществуват нежелателни методи, като приемане на някои психотропни билки или вдъхване на упойващ дим, танцуване до изпадане в транс, себехипнотизиране чрез продължително гледане в някоя светла точка или чрез преповтаряне на някоя фраза, използване на определени упражнения с дишане, както и хипнотизиране от други лица. Всички те водят само до временни резултати - валидни само в настоящия живот, а някои от тях са и опасни, като упражненията с дишане, например.)

Ако имате желание да притежавате висше виждане, първо трябва да бъдете сигурни във вашето умствено и морално развитие, преди да успеете във вашите усилия и да достигнете тази сила. Да я притежавате, без предварително да сте придобили тези други качества, би било наистина едно проклятие, а не благословия, защото вие тогава ще злоупотребите с нея и вашето последно състояние ще бъде наистина по-лошо от първото. Ако мислите, че сте сигурен в това, че можете да разчитате на себе си да вършите добро заради самото добро, даже въпреки вашите земни интереси, тогава има най-малко два метода, които ще ви заведат благополучно към ясновидство и които няма да ви причинят никакви вреди, даже ако не успеете във вашето намерение. Първият, макар съвсем безвреден и даже полезен, не е подходящ за всеки; но вторият е приложим за всички и аз зная, че и двата са били успешни.

5. Четвъртото измерение
Този първи метод е чисто интелектуален - изучаването на четвъртото измерение на пространството.
Физическият мозък няма навик да действа по това направление и се чувства неспособен да се бори с такъв проблем. Но мозъкът, подобно на всяка друга част от физическия организъм, може да бъде обучаван с постоянно, последователно, внимателно старание на неща, които първоначално изглеждат съвсем недостижими за него, така че той може да бъде доведен да разбере и да схване ясно форми от един свят, съвсем различен от неговия. Главният апостол на четвъртото измерение е К. Х. Хинтън от Вашингтон.
Това е въпрос за разширяване силата на възприемчивостта, докато тя обхване и астралната материя. Като оставим настрана съвършеното астрално виждане, това е единственият метод, който познавам, с който човек може да придобие ясно схващане на външността на астралните предмети, а оттам и да добие точна представа какво всъщност е астралният живот.

6. Другият метод
Ако това развитие е достъпно само за малцина, нашият втори метод е всеобщо приложим. И той също не е лек, но практикуването му може да бъде само от полза за човека. Това е така нареченият метод на медитация. За да я изследваме добре, аз ще я разделя на три последователни стъпки: съсредоточаване, размишление и съзерцание; ще обясня какво подразбирам с всеки от тези три термина.
Но помнете винаги, че за да се достигне успех, това усилие трябва да бъде само част от общото развитие и че абсолютно необходимо е за човека предварително да живее чист и алтруистичен живот, ако иска да владее неговите тайни.

7. Съсредоточаване
Първата стъпка към достигане на висшето ясновидство е съсредоточаването - не гледане в светла точка, докато умът бъде атрофиран, а такъв контрол над ума, че да може човек да прави с него каквото поиска, да го приковава там, където иска, и да го държи върху даден предмет толкова, колкото иска.
Това не е лесна работа; тя е най-трудната от всички, известни на човека; но тя може да бъде извършена, защото е била вършена - не веднъж, а стотици пъти, от тези, чиято воля е силна и непоклатима.
Спрете се изведнъж, както си вървите по улицата, или както се возите в кола, и разберете какво мислите и защо. Опитайте се да проследите мисълта назад до нейното начало и навярно ще бъдете изненадани от това, което ще откриете; вие ще видите колко много несвързани мисли са преминали през вашия мозък през изминалите пет минути, влизайки и излизайки от вас, без да оставят някаква следа. Постепенно ще започнете да схващате, че всъщност всичките те не са ваши мисли, а просто захвърлени парчета от чужди мисли. Истината е, че мисълта е сила и че всяко нейно действие оставя след себе си впечатление. Силната мисъл за друг човек отива при него, силната мисъл за самия човек се върти около него; но има много мисли, които изобщо не са силни, нито определени, така че формите, които те създават, са неясни и временни. Докато живеят, те са способни да влязат във всеки ум, който им попадне на пътя, така че когато вървим по даден път, ние оставяме след себе си една опашка от слаби мисли, и човекът, като мине след нас, ще види как тези безполезни откъслеци са натрупват върху неговото съзнание. Те скачат в неговия ум, освен ако той вече не е зает с нещо определено, и в болшинството случаи скоро отскачат навън, като оставят само една нищожна следа в ума; но тук и там той среща някоя, която го интересува или му е приятна, и тогава я взема и я преобръща в своя ум, така че тя излиза от него някак усилена от прибавката, дадена от неговата мислителна сила. Той я прави временно своя собствена мисъл и така й дава цвета на своята личност. Всеки път, когато влизаме в една стая, ние се поставяме сред тълпа от мисли, добри, лоши и безразлични, според случая, но голямата част са смътна, безцелна мъгла, която едва ли заслужава да се нарече мисъл.
Ако искаме да развием някоя висша способност, ние трябва да започнем с придобиването на контрол над нашия ум. Ние трябва да му дадем да върши някоя работа, вместо да го оставим да си играе както иска, привличайки в себе си всичките мисли, които не са наши, които ние съвсем не искаме. Той не трябва да бъде наш господар, а наш слуга, преди да направим първата крачка по пътя към истинското култивирано духовно виждане, защото това е инструментът, който ние ще употребяваме, и той трябва да бъде под нашата заповед и напълно под нашия контрол.
Това съсредоточаване е едно от най-трудните неща за обикновения човек, защото той няма практика в него и наистина едва ли схваща, че трябва да се достигне. Помислете какво би станало, ако вашата ръка беше толкова малко под контрола ви, както е вашият ум, ако не слушаше вашата заповед, а отскачаше назад от работата, която искате да прави. Вие ще мислите, че ръката ви е парализирана и безполезна. Но ако вие не можете да контролирате вашия ум, това е подобно на умствения паралич; вие трябва да го упражнявате, докато го имате и можете да си служите с него както си искате. Защото съсредоточаване може да бъде практикувано винаги и сред обикновените делнични задължения. Каквото и да вършите, вършете го основно и дръжте ума в него. Пишете ли писмо, мислете за вашето писмо и за нищо друго, докато свършите; сигурно благодарение на това то ще бъде написано по-добре. Ако четете някоя книга, приковете вашия ум в нея и се старайте да схванете авторовата мисъл. Знайте винаги за какво мислите и защо; поддържайте вашия ум в интелектуална работа и не му давайте време да бъде празен, защото именно в такива празни моменти идва злото.
Даже сега вие можете да се съсредоточите добре, ако интересът ви е достатъчно силно възбуден. Тогава умът ви бива изцяло погълнат, така че едва ли чувате какво ви се казва или виждате какво минава покрай вас.

8. Размишление
Когато достигнете съсредоточаване, тогава вие можете да опитате втората стъпка на усилието. Аз не казвам, че то ще бъде лесно; напротив, то е твърде трудно; но може да се направи, защото мнозина от нас са достигнали това. Когато вашият ум е по този начин един инструмент, опитайте това, което ние наричаме размишление. Изберете си едно определено време, когато няма да ви безпокоят; ранната утрин е по много причини най-доброто време.
Седнете удобно на мястото, където няма да бъдете безпокоени, и обърнете ума си с новоразвитата му способност на съсредоточаване към някой избран въпрос, който заслужава висша и полезна мисъл.
Когато това стане ваш установен навик, на който нищо не може да пречи; когато можете да го владеете добре, без да чувствате напрегнатост или трудност, и без даже една мисъл да може да се вмъкне без позволение, тогава можете да преминете към третата стъпка на вашия път - съзерцанието. Но знайте, че няма да успеете в това, докато не победите окончателно неспирния ум. Ще видите, че когато се опитвате да размишлявате, вашите мисли постоянно подскачат. Не трябва да се отчайвате, защото това е обща опитност на всички; вие просто ще доведете немирния ум назад към неговия дълг, стотици и хиляди пъти, ако е необходимо, защото единственото, което трябва да се постигне, е да не допуснете възможност за неуспех. Но когато най-после достигнете и завладеете напълно вашия ум, тогава вие сте достигнали този стадий, към който всичко останало е само необходимо приготовление, макар да е добро само по себе си.

9. Съзерцание
Вместо да прехвърляте някое качество във вашия ум, вземете най-висшия духовен идеал, който познавате. Вместо вашите предишни размишления създайте си най-живия умствен образ, който можете да си съставите за този идеал, и като насочите цялото ваше усилено чувство към този висш идеал, опитайте се с цялото усилие на вашата природа да издигнете себе си към Него, да станете едно с Него, да бъдете в тази слава и красота, и част от нея. Ако постигнете това, ако продължите да издигате вашето съзнание, ще дойде един момент, когато изведнъж ще установите, че сте едно с този идеал, както никога не сте били преди; вие го схващате и разбирате както никога преди, защото като че ли някаква чудесна светлина е паднала върху вас и целият свят е променен; сега за първи път вие знаете какво е да живееш и целият живот преди изглежда като тъмнина и смърт за вас в сравнение с това.
Продължавайте вашите усилия и ще се издигнете още по-нагоре и в един момент пред вашите учудени очи ще се отвори един живот, толкова по-велик, колкото астралният е по-велик от физическия, и още веднъж ще почувствате, че досега истинският живот не ви е бил познат; защото през цялото време вие се издигате все по-близо до Един Живот, който е Съвършената Истина и Съвършената Красота.
Това е развитие, което може да ви отнеме години, защото вие се опитвате да съберете в един земен живот еволюцията, която нормално се простира в много животи; но си заслужава времето и усилието. Никой не може да каже колко време е необходимо за всеки отделен човек, защото това зависи от две неща - дебелината на кората, която трябва да се пробие, и енергията и решителността, с която се работи. Аз не мога да ви обещая, че ще успеете; мога само да ви кажа, че мнозина са се опитвали преди вас и че мнозина са имали успех. Всичките велики Учители на Мъдростта са били някога хора от нашето ниво; както те са се издигнали, така трябва и ние да се издигнем. Много от нас по нашия скромен начин са се опитали също и са успели, едни повече, други по-малко; но всеки, който е опитал, не съжалява за опита си, защото каквото и да е достигнал, малко или много, то е придобито за цялата вечност, тъй като то е качество в душата, която остава да живее след смъртта. Каквото придобием по този път, го владеем напълно и го имаме винаги в ръцете си; защото това не е медиумност, не е слабо, прекъсвано качество на транс, а сила на развит и прославен живот, който един ден трябва да принадлежи на цялото човечество.
Горе >Защитна сила, жив център на светлина и любов - от Тибетеца


Вижте пред себе си огнено колело със седем спици. Вижте го пред очите си сега.
След това, в акт на съзидателна медитация, си представете, че вие сте оста. От тази централна позиция изпратете седем потока живототрептяща любов, изливаща се върху света.
Когато правите това, вие служите и сте в същото време напълно защитени.
Това упражнение може да бъде направено в един миг и да бъде ефективно. То произвежда защитна сила и в същото време ви прави жив център на светлина и любов.
Горе >
Връщане към 'По пътя'  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ