Всеки върви по своя си Път!

По пътя


Прочети,  помисли,  сподели!

Приеми!

Направи!

Дай! Помогни!


Фина настройка на характера

 Теми за размисъл
Контактуването: Помощ се дава само на човек или душа, която е поискала помощта ти. Понякога личността мълчи, а душата се моли. Трябва да я чуеш и помогнеш, без изрично да си бил помолен от личността за това.
Лидерството: За да водиш другите, трябва да приемаш друг да те води ...
 Човечеството
Човечеството е център на енергия в космоса ...


 Животът и смъртта
Смъртта отвежда индивидуализирания живот в по-малко ограничено ...
 Дух и Душа
Двойките противоположности
Всичко се създава по двойки противоположности. И Бог има своето допълнение - Богинята.
В еволюционния процес монадите се включват две по две (мъжка и женска) - това са тъй наречените духовни половинки или вечни партньори, като едновременно в еволюция встъпват много двойки ...
 Мисли
Основните опитности
Не ви ли се е случвало да погледнете на сериозните събития от живота ни като на основни опитности (упражнения) от еволюционния ни път. Най-основополагащите от тях са раждането и умирането. Всяка инкарнация започва с раждането и завършва ...
 Духовни практики
Медитация за развиване на качество – по Хауърд Саспортас
…Искам от вас да помислите за качество, което би ви помогнало за по-пълното реализиране на самите вас… Просто изберете едно качество, защото ще направим упражнение за подпомагане на ...
 Формули
Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя...

 Афоризми
Да се ядосваш, значи, да наказваш себе си за грешките на другите ...
 Песни
Скитах се по гори и планини.
Един Незнаен ме придружаваше.
Качвахме и слизахме
планински светли върхове
и ходейки,
Той винаги с мен бе.
Там горе аз видях
Неговата Светлина,
що ме озари ...
 Молитви
Молитва на Благодарността
Благодарим Ти, Баща наш, за Великата Любов, с Която си ни възлюбил. Благодарим Ти за живота, който си ни дал. Благодарим Ти за ума, който си вложил в нас. Благодарим Ти за Добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим Ти за Правдата, с която си ни заобиколил ...
 Енергии, ясновидство, магии
Живеем във време, когато спешно се решава текущата карма. Сега тя е с най-голям приоритет и затова веднага се инициират събитията, които да я отработят. Приоритетите са други при нормалното решаване на кармата ...
 Опитности
Късметът
Тя тръгна да плаща сметките си. Отдалеч видя голямата опашка пред сградата, където заплащаше за консумираната електроенергия. Пързаляше се и заради това вървеше бавно. На два-три метра преди края на опашката я задминаха няколко ...

Горе >     |     За контакт     |     Помощ