Начало > За последователите на Петър Дънов >


За братския правилник





Защо е необходим правилник на Братството?

Едно свободно общество, каквото е Бялото Братство в България, се оформя, проявява и развива според качествата (проявите) на съставящите го членове. За да бъде то духовно, би трябвало и хората в него да са такива. Ако преобладаващото мнозинство са светски ориентирани, то и обществото става такова, освен ако не се осъществяват целенасочени усилия за развиване на нещо друго.

Един правилник би регламентирал желателните и нежалателни прояви, свързани с тези усилия. Той би показал правилната посока на движение и развитие, би очертал приемливата територия и би пазил нейните граници.

Когато Учителя е бил сред нас, тогава той е изпълнявал всичките тези функции на правилника – той е посочвал курса на движение, окачествявал е добрите и недобрите прояви, санкционирал е лошите постъпки, ако това се е налагало. Учителя е бил стожер на идеите и същността на Бялото Братство.

След заминаването на Учителя за известен период от време почти са липсвали нови попълнения в обществото. То се е движело по инерция, нещата са ставали сякаш от само себе си. Сега положението е променено – съставът на Братството е почти цялостно обновен, изчезнала е предишната инерция в движението му. Братството е започнало да губи по нещо от идеите и същността си, като се е превърнало в самотно дърво, полюшващо се в едно или друго направление според преобладаващото мнозинство, понякога насочващо се и в неправилната посока.

Един правилник би поставил и началото на възраждане на Братството, на възвръщане на неговите изначални идеи и същност.
[10.2.2010]

Горе >


Защо трябва правилник – още по темата

Най-много се роптае срещу въвеждането на правилник, защото той, видите ли, щял да намали свободата ни.
За каква свобода става дума, когато в момента членовете на Братството са принудени да търпят хора, които ги тероризират с лошите си прояви. Каква свобода, когато братя и сестри сами се оковават във вериги от суеверие и грешни правила на поведение, заради криворазбрана духовност.
Някои ще възразят, че се учим на търпение, затова трябва безропотно да приемаме лошите прояви.
Тогава възниква естественият въпрос - а когато Учителя е бил сред нас, тогава хората не е трябвало да се учат на търпение ли? Защо, тогава, Учителя е „гонел бесове” от някои и е поставял пъдари на вратите?
[10.2.2010]

Горе >


Как трябва да се изгради братският правилник?

Добре е да участват всички при неговото изграждане.
Предложения за отделните му клаузи трябва да може да прави всеки брат или сестра. Окончателният вариант трябва да бъде уточнен от упълномощени представители от всичките групи в цялата страна.
Задължително трябва да се включат правила, по които да става променянето му, например всяка година да се преразглежда, да се коригира при неотложна необходимост и т.н.
Добре е първоначално много малко клаузи да са задължителни - болшинството да са с пожелателен характер. Ако се приеме консенсусът като средство за изглаждане на разногласията, то тогава от случаите, когато ще се налага той да се използва, ще се определят следващите задължителни и пожелателни правила.
В бъдеще някои клаузи могат да претърпят изменения, да станат от опционни задължителни или обратното, или изобщо да се премахнат.
[10.2.2010]

Горе >





Връщане към 'За последователите на Петър Дънов  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ