Начало > За последователите на Петър Дънов >


Когато представяме Учителя и БратствотоКакто Учителя е бил винаги чист и спретнат, такива трябва да бъдем винаги и ние.
Както Учителя е бил към непознатите любезен и отзивчив, такива трябва да сме и ние.
Както Учителя е имал безкрайно търпение, такова трябва да проявяваме и ние.
Както Учителя е бил винаги добре информиран, такива трябва да сме и ние.
Както Учителя е говорил с любов с всеки, така трябва да разговаряме и ние.
Както Учителя непрекъснато е демонстрирал мъдростта си, така трябва и ние непрекъснато в живота си да прилагаме знанията, волята си.

Списъкът е дълъг, много дълъг.
Едва ли има някой от нас, който да отговаря на посочените изисквания. Трудно е да си винаги на висота – това още не е по силите ни.
Допускам, че много от нас сериозно се стремят към такова съвършенство, но денят на постигането му все още е далеч.

Да, още не сме съвършени, но можем все по-често в отделни ситуации да бъдем такива. Когато представяме Учителя и Братството пред външния свят, тогава е точно една такава ситуация.

При всеки контакт с хора, чужди на Братството, ние трябва да показваме усета ни за хармония и красота, природосъобразността, добродетелността и полезността на водения от нас живот, да демонстрираме новото мислене, новия начин на общуване и на проявяване на доброто, многото нови и полезни неща, завещани ни от нашия Учител.

Не може да си немарливо или мръсно облечен, да фъфлиш или едва да редиш думите си и да си представител на Братството. Не може да си войнствено настроен и да си негов представител. Така може и да е допустимо да участваш в мероприятия на Братството (въпреки, че и това не е добро!), но представител на организацията ни пред външния свят не може и не трябва да бъдеш.
Всеки контакт на наши хора с външни хора трябва да бъде на висота. Дали ще е официална среща или разговор пред камера, наше честване с външно представителство или само наше формално присъствие, или даже само изпълнение на най-малката наша куриерска функция, винаги, винаги трябва нашата проява да е на висота.

Когато представяш себе си може външно да изглеждаш и да действаш според както ти разбираш нещата - според собствените ти правила.
Когато представяш предприятието или фирмата си, тогава действаш според приетото на работното ти място.
Но когато представяш Учителя, тогава трябва винаги да действаш според общочовешките закони за проявяване на възможно най-доброто!

Какво е всеки един от нас без Учителя! Какво е Братството без Учителя! Какво са сайтовете ни, издателствата ни, книжарниците ни, седалищата на организациите ни, семинарите на Рила, на Мадара и т.н. без Учителя!
Той е в основата на всичката ни дейност, той е фундаментът, базисът. Той е примерът за всеки един от нас. А когато ние се изявяваме като негови представители, тогава, в този момент се превръщаме в жив пример за другите, както нашият Учител! Това никога не трябва да забравяме, никога!

Когато си сам бъди какъвто си искаш да бъдеш. Изявяваш ли се от името на Учителя бъди като него!
[15.1.2011]


Връщане към 'За последователите на Петър Дънов  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ