Начало > За последователите на Петър Дънов >


Из словото на Учителя


Вегетарианството

...
Вегетарианската храна усилва нервната система, организмът става по-устойчив, по-издръжлив.
...
Първоначално Бог е казал на човека да се храни с плодове, но след потопа, като видял, че човек не може да се храни само с плодове, позволил му да се храни и с месото на някои животни, но в никакъв случай да не употребява кръвта им.
...
Месото е синоним на греха. За да го ядеш, ще трябва да унищожиш живот. Откажете се от него доброволно.
...
Може да ядете месо, сирене, яйца, но те не могат да създадат у вас чисто тяло, нито благороден ум. Основният закон за яденето е Любовта и благодарността.
...
Месната храна спира прогреса на човешката индивидуалност. Когато една храна спира развитието на човека, по-добре е да не се яде.
...
Всяка животинска клетка си има стомах, черва, нечистотии, извержения. Като яде човек тези свински, овчи, говежди клетки, яде изверженията им, наречени токсини. Най-малко токсини има в растителната и плодната храна.
...
Месната храна е едно голямо зло за човечеството. Вибрациите на тази храна са от друг, по-нисш род, несъответстващ на сегашния човек.
...
Месната храна е голяма спънка за повдигането на човечеството и е причина за много от страданията му. В животните се образува голяма омраза към нас за това, че ги колим, а омразата ражда най-силните отрови. Най-силните зарази идат от месото. Който не се откаже съвсем от месото, ще остане назад в развитието си.
...
Злото в човека е свързано с месоядството. В злото всякога има насилие. Трябва да станем добри към всички същества, за да избегнем насилието в света. Докато има насилие, никакво добро не съществува.
...
Който не може да се откаже от месната храна, той не може да се освободи и от злото.
...
Някои религиозни месоядци привеждат един много силен, според тях, аргумент: "Как да не ядем месо, когато Христос казва: "Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, вие нямате живот в себе си". Че ние затова ядем кокошки - да добием плътта и кръвта!" Голям аргумент, нали?
Вегетарианецът пък се аргументира с думите на Христос: "Аз съм лозата, вие сте пръчките". Значи, Христос там се хранел не с месо, но със съвсем други, растителни сокове. Мъчно е, казват, да ядете плътта му. Ние се храним по съвсем друг начин.
Това са две коренно различни състояния. Явява се обаче един истински тълкувател и казва: "Плътта на Христа - това е доброто в света. Кръвта на Христа - това е истината в света." Следователно, който не яде доброто, не пие истината, там работата друг характер взема.
...
Горе >


Студените крайници

...
Отношението между физическата и духовната топлина е обратно пропорционално: когато духовната топлина се увеличава, физическата се намалява. На хората, които стават проводници на духовния свят, краката и ръцете изстиват.
...
Горе >


За болестите

...
За да не боледува, човек трябва преди всичко да се храни с плодовете на Духа, а именно: любов, мир, радост, кротост, въздържание, дълготърпение, милосърдие.
...
Всички болести и страдания идват по причина на нечистотата, на лакомството и на греха.
...
Всеки недъг на физическото поле се дължи на духовни причини. Мразите някого - това е възможност да се разболеят гърдите ви. Завиждате - стягат ви се гърдите от завист. Има опасност да се разболее черният дроб. Обичате да си угаждате много - стомахът ще заболее. Гневите се - ще дойде запичането. Обещавате, но не изпълнявате, ще дойде главоболието. Всички физически болести се дължат на вътрешни духовни причини. Щом намерите причината за едно заболяване, ще възстановите равновесието и хармонията, за да оздравеете. Всички недъзи, които виждате в себе си, ще ги изкорените постепенно, не изведнъж. В любовта трябва да подобрите гърдите си и черния дроб, в мъдростта да подобрите мозъка си, в правдата трябва да подобрите ръцете си и пръстите си. Като работите за интелекта, трябва да подобрите носа си, като работите за добродетелта, трябва да измените краката си. Ще се научите да вървите пластично, а не да се клатите като гемии.
...
Често хората заболяват от рак поради голямата си алчност към пари, имоти, вещи, къщи.
...
Причината за много болести на петата раса се дължи на алчността. Човек се отрупва с толкова много излишни неща и не мисли, че този огромен товар ще го съсипе.
...
Щом се намали вярата, надеждата или разумността у човека, кръвното налягане идва... Намали ли се активността на ума и на сърцето - кръвното идва. Не се плашете от кръвното налягане, но почнете да развивате в себе си надеждата.
...
Горе >


Упражнение за очите

...
Едно упражнение за очите: поставете дланите си на очите. Накъдето и да сте обърнати, ще бъдете свободни. На физическото поле изток е отпред, запад - отзад, север - отляво, юг - отдясно. Накъдето и да се обърне вашето лице, то е изток. Не се смущавайте, че така, както сте обърнати, на някои може да е изток вашият изток, а на други да е запад. Погледнете веднъж нагоре и няма да мигате и ще броите до пет - очите в хоризонтално положение - то е и основното положение. Пак очите нагоре, пак ще броите до пет. После очите надолу под хоризонта, няма да мигате, ще броите до пет. Всичко три пъти нагоре и три пъти надолу. После три пъти наляво ще броите до пет, три пъти надясно (същото се повтаря).
Упражнението да става бавно. С това елементарно упражнение ще си служите, за да укрепите очните мускули. Мускулите трябва да се движат, за да не губят своята пластичност.
...
Горе >


Медитация върху дъгата

...
Сега ще ви дам още едно естествено упражнение - медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея. Това упражнение може да отнеме на някои една, на други - две, на трети - три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успеят в кратко време - това зависи от способността на ученика да се концентрира.
Значи всеки ден ще медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представите такава, каквато сте я виждали в природата, с всичките й цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на въображението във вас. За окултния ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите.
Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини можете да си представите: на запад - слънцето, на изток - черен, тъмен облак, а дъгата - от север към юг, след ситен, пролетен дъжд.
...
Горе >


Духовна разходка

...
Ще станете точно в четири часа. Ще се стремите да забравите всичко и ще се отдадете на дълбоко размишление. След като разгледате вашия живот, като пожелаете какво добро трябва да имате, като помислите как да подобрите вашия живот, ще помислите за всички добри хора по целия свят. В Америка, в Австралия, навсякъде, навсякъде ще ги обиколите и ще се запознаете с най-добрите и с най-учените хора в света, а после ако ви остане време, ще се качите горе на небето при ангелите и там ще се постараете да се запознаете с тях. Тъй за един час ще си направите една хубава разходка, една отлична духовна разходка по цялата Земя и на небето. Но да не заспите! Като идете на небето, ще гледате да не останете там.
...
Горе >


Връзка с Божественото Космическо Съзнание

...
Човек трябва да направлява силите на своя организъм. Това може да стане чрез връзка с Божественото Космическо Съзнание. Всички трябва да работите и да развивате Космическото Съзнание в себе си.
Всяка сутрин преди да започнете работата си, отправете съзнанието си само за две минути към Космическото Съзнание, за да се свържете с всички живи същества. Първата минута ще мислите за Първия закон - Любов към Бога. Втората минута ще мислите върху втория закон – Любов към ближните. Ще мислите само върху тези два закона – всичко друго ще забравите. Ще забравите даже и да дишате!

Първи англичаните направиха този опит. Техният ръководител бе един от видните адепти. Благодарение на тези две минути те можаха да се спасят!
За цяла Англия се издаде заповед, в определен ден и час, за две минути да се спре всякакво движение: фабрики, работилници, училища, заведения – кой гдето се намира да спре всякакво движение и да отправи мисълта си към Бога!
Голям беше кранът, през който благословението от Невидимия свят текна през тези две минути. Красив момент е този: две минути цял народ да посвети на Бога. Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с Невидимия свят. Мощна вълна би се разляла по целия свят.

Сега и на вас казвам: пред вас седи великата задача като ученици, всяка сутрин да употребите две минути от времето си за връзка с Великото Космическо Съзнание.
Силата на човека седи във връзката му с Невидимия свят. За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към Космическото Съзнание, за да се свържете с напредналите същества и да опитате силата, която те ще упражнят върху вас.
...
Горе >
Връщане към 'За последователите на Петър Дънов  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ