Начало > За последователите на Петър Дънов >Списък на песните на Учителя по азбучен ред на заглавията
Първи стих Заглавие Страница в малката песнарка Страница в голямата песнарка Страница в Молитвеник
А бре, синко А бре, синко 137 124 163
Аз мога да дишам Аз мога да дишам 171 60
Аз смея да кажа Аз смея да кажа 109 95 145
Аз съм бялото кокиче Аз съм бялото кокиче 47 46
Аин фаси Аин фаси 135 119 139
Ангел вопияше Ангел вопияше 64
Аум Аум 75 65 140
От старо време, синко Бащина песен – Угледна мома 138 125 164
Бе някога, бе някога Бершид Ба 98 87 140
Блага дума Блага дума 74 68 120
Ти съзнавай, ти люби Благата песен 86 78 131
Благославяй Благославяй 24 22 177
Благословен Господ Благословен Господ 40 39 198
Благост Благост 72 67 128
Бог е Любов Бог е Любов 82 75 127
Бог е Любов Бог е Любов II 166 152
Божествена Любов душа ми разшири Божията Любов ме озари 206 189
Братство, единство Братство, единство 20 18 210
Тъжна ми е душата Буря 120 120 166
Там горе край извора Българска рапсодия 146 130
В зорите на Живота В зорите на Живота 81 71 124
Във мрак, тъмнота В мрак, тъмнота 80 70 126
В начало бе Словото В начало бе Словото 94 83 132
Във пустинята на живота В пустинята на живота 110 96 143
Вдъхновение Вдъхновение 95 84 133
Венир Бенир Венир Бенир 76 72 120
Весел ти бъди Весел ти бъди 96 85 136
Вехади Вехади 83 74 134
Вечер, сутрин Вечер, сутрин 83 77 132
Време е да вървим Време е да вървим 42 40 201
Всичко в живота е постижимо Всичко в живота е постижимо 100 89 138
Вену Бахар сали мусенет. Вътрешният глас на Бога 200 185 167
Вяра светла Вяра светла 170 156 168
Вяра светла Вяра светла II 170 156
Вяра светла Вяра светла III 171
Станете вие, мъртви Гласът на Живия Господ 190 176
Господи, колко Те любя! Господи, колко Те обичам! 210 192
Грее, грее Грее, грее 78 69 129
Да бих те слушал Да бих те слушал 174 159 167
Да имаш вяра Да имаш вяра 110 96 146
Давай, давай Давай, давай 92 83 135
Мога аз да кажа Денят иде 118 104
Дишай дълбоко Дишай дълбоко 63 59
Добър ден Добър ден 95 86 142
Доще ден Доще ден 116 102 148
Божието Слънце грее днес Духай ветре I 136 121 157
Божието Слънце грее днес Духай ветре II 161 147
Духът Божи Духът Божи 79 74 122
Аз във Живота ще благувам Духът ми шепне това 101 92 143
Дързост във Христа Дързост в Христа 52 55 185
Едната, Адитна, Би отна Амри хална. Една вечна Истина, която е Бог на Любовта 201 185
Страшен беше вятърът Езикът на живата природа 130 114 162
Бях житено зърно Житно зърно 176 162
Напред, напред за слава За небесния цар 41 42 183
Запали се огънят Запали се огънят 97 86 142
И скачам аз като птичка Зов на планината 112 97 150
Зора се чудна зазорява Зора на Новия живот 215 197
Зора се чудна зазорява Зората на Новия живот 16 14 205
Идват дни на Радост Идват дни на Радост 56 53
Там горе високо в планината Изворче 177 163
Изгрей, изгрей ти Изгрей ти, мое Слънце! 30 28 200
Изгрява вече ден тържествен Изгрява ден тържествен 22 20 197
Изгрява Слънцето Изгрява Слънцето 71 66 119
Излязъл е сеяч Излязъл е сеяч 18 16 196
Имаше человек Имаше человек 84 76 136
Кажи ми ти истината Кажи ми ти истината 86 78 129
Кажи ми Ти Истината Кажи ми Ти Истината II 168 154
Кажи ми Ти Истината Кажи ми Ти Истината III 169 155
Кажи ми, светли Божи лъч Кажи ми, светли Божи лъч 167 153
Господи, Ти живееш в мене Кажи ми, светли Божи лъч II 211 193
Киамет Зену Киамет Зену 92 82 134
Красив е Животът Красив е Животът 103 105 151
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен Към “Фир-фюн-фен” 167 153
Към Рила с мощна Към Рила 56 53
С крилата на орела Към Сион 54 51 190
Любовта е извор Любовта е извор 26 24 179
Мен ме роди Бог със Любов Малката буболечица 173 158
Светъл лъч от горе Малкият извор 99 88 133
Блика и пее изворът чист Малкият планински извор 165 151
Махар Бену Аба Махар Бену Аба 80 70 126
Вену Бахар сали мусенет. Медитация 200 185
Красив Живот в безкраен път! Мелодия1 – Красив Живот 185 169
Радва се Земята, радва се Небето Мелодия2 – В радостта на деня 186 170
Когато се денят пробужда Мелодия3 188 172
Безгранична шир Мелодия4 - Озарение 189 173
Без теб е мрак, без теб е скръб Ме-хейн 175 175
Милост, благост Милост, благост 171 160 168
Милосърдието Милосърдието 38 37 175
Иде вече, иде с палмово Мирът иде 158 144 170
Мисли, право мисли! Мисли, право мисли! 93 84 134
Мога да кажа, че Мога да кажа 108 94 146
Аз мога да любя Мога да любя 111 98 151
Мила моя мамо Моето Слънце днес ще изгрее 212 194
Вярвам във Тебе, Господи Молитва 204 188 173
Господи, Ти си всичко Молитва 179 174
Чуй, Господи, към Молитва 178 161
Един си ти, мой Мусала Мусала 87 79 125
Нагоре още да вървим На белия цвят 58 56 189
На Учителя На Учителя 37 36 178
Нови химни на Исуса На Христа запейте 60 60 207
Напред да ходим Напред да ходим 36 34 204
Напред, чада, напред Напред, чада, напред 48 47 195
Не ли думах Не ли думах 154 140 168
Небето се отваря Небето се отваря 50 49 187
Нева санзу Нева санзу 91 82 141
Както человек съблича Нови дрехи 62 58 193
И рече Бог: Да бъде простор сред водите Новото Битие. Втори Божествен ден 192 178
И рече Бог: Да се родят във водата Новото Битие. Пети Божествен ден 195 181
В начало Бог създаде Новото Битие. Първи Божествен ден 191 177
И така създаде Бог небето Новото Битие. Седми Божествен ден 199 184
И рече Бог: Да се събере водата Новото Битие. Трети Божествен ден 193 178
И рече Бог: Да грейнат светила Новото Битие. Четвърти Божествен ден 194 180
И рече Бог: Да дойдат над земята Новото Битие. Шести Божествен ден 196 182
Станете вие, мъртви Новото възкресение 190
О, Учителю благати О, Учителю благати 51 50 194
Дни на страдания и скърби Обетована земя 134 118 141
Аз ще пазя топлината на Отче наш, не ни въвеждай в изкушение 216 198
Аз нося скръбта си с Радост Песен за двете сестри 180 164
А а Песен на гласните букви 67 62
Зора се светла зазорява Песен на Зората 106 93 138
Мога да постигна Песен на светлия път 115 101 153
Ако бяха вашите уши отворени Песента на Ангелите 207 190
Когато Любовта царува Писмото 175 160
Аз ще се подмладя Подмладяване 119 104 152
Благословен от Бога ти, Учителю Поздрав на Учителя 44 43 184
Правда Правда 132 116 149
При всичките условия При всичките условия 107 94 143
Висок планински връх блести При източника 34 32
Слушайте гласа на песента Пролет 118 103 145
Ето пристига чудната пролет Пролетна песен 181 165
Мили Боже, чуй ни Пролетна песен 124 109 160
Не на мене Псалом 115 53 197
Който живее под Псалом 91 57 54 71
Радост, Радост, Радост на Живота Радост 174 159 167
Радост, радост за душата Радост за душата 155 141
Слушал съм за тебе, скръб Радост и скръб 122 106 158
Ранен час Ранен час 121 108 154
Росна капко, свят Росна капка 46 45 188
Светъл ден Светъл ден 90 81 130
Свобода е потребна за душата Свобода е потребна за душата 169 155
Сила жива, сила жива Сила жива 76 72 124
Сила жива, изворна Сила жива, изворна 71 66 120
Сила, Живот, Здраве Сила, Живот, Здраве 102 88 140
Сила, здраве е богатство Сила, здраве е богатство 112 97 148
Сине мой, пази Живота Сине мой, пази Живота! 45 44 191
Скитах се по гори и планини Скитах се по гори и планини 133 117 153
Слушал съм за тебе, скръб Скръбта и странникът 122 106 158
Скръбта си ти кажи Скръбта си ти кажи 77 73 123
Не на мене Слава Божия 53 197
Ний сме славейчета горски Славейчета горски 49 48 192
Сладко, медено Сладко медено 73 66 122
Слушам шам шам Слушам 174 159
Слънцето на Любовта Слънцето на Любовта 55 52
Пролет е веч, светло и топло е Слънчева песен – пчелна мушица 125 110 161
В летен ден, в ранни зори Ставай, дъще 142 122 160
Стани, стани Стани, стани 28 26 198
Страдна душо Страдна душо 29 27 199
Странник съм във този свят Странник съм в този свят 217 199
Страшен беше вятърът Страшен беше вятърът 130 114 162
Студът всичко дава Студът всичко дава 126 111 155
Събуди се, братко Събуди се, братко 25 23 203
Пред Теб припадаме, Господи Сърдечен зов 39 38 177
Зун мери ману Тайната вечеря 66 160 209
Там далече Там далече 117 102 149
Тебе поем Тебе поем 66
Ти си проявената Любов Ти си проявената Любов 55 52
Красив е Животът на Ангелите Ти ще сполучиш в Живота 214 196
Иде, иде, иде Той иде! 114 100 147
Тъги, скърби вдигай, слагай Тъги, скърби 89 81 131
Тъги, скърби са богатство Тъги, скърби са богатство 100 92 135
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен Фир-фюр-фен-Благославяй 70 65 119
Грее Слънцето, светло е Химн на Великата Душа 104 90 144
Будя. Изгрява моето Слънце Химни на Слънцето 202 186 172
Ходи, ходи Ходи, ходи 88 80 130
Цветята цъфтяха Цветята цъфтяха 113 99 150
Шуми, аз слушам Шуми 32 30 181
Ще се развеселя Ще се развеселя 21 19 174Връщане към 'За последователите на Петър Дънов  

Горе >     |     За контакт     |     Помощ